Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Discussie in Bewuste Visweek met Job Schot (EMK)

Goede wijn behoeft geen krans

AMSTERDAM - Op de valreep voegde het Amsterdamse debatcentrum Pakhuis de Zwijger een actieve visser toe aan de discussieavond ‘Zuiver op de graat’. EMK-voorzitter Job Schot (Z 201) mocht zelfs de aftrap verrichten tijdens ‘Vis eten met een goed geweten: kan dat nog?’ Schot’s pro wildvangstbetoog zorgde voor een verrassende wending in het frame.

Vorige week werd de door keurmerken bedachte Bewuste Visweek georganiseerd. Nederland en België gonsden van activiteiten en acties rond zogeheten duurzame vis. Ook het Amsterdamse debatcentrum De Zwijger deed een duit in het zakje. Daarbij viel direct op dat er voor het programma geen actieve visser was uitgenodigd. Onder de acht deelnemers van ‘Zuiver op de graat’ was alleen Aukje Coers (manager maatschappelijk verantwoord ondernemen) van rederij Cornelis Vrolijk direct gerelateerd aan de visserij.

Knipoog

Onder leden en bestuur van vissersactiegroep Eendracht Maakt Kracht zorgde dit voor de nodige irritatie. Hoe kun je spreken over vis en visserij zonder vissers daarbij te betrekken? Twitter en Facebook van EMK werden in stelling gebracht. Nadat het debatcentrum en de programmamaaksters via ‘tags’ bij het vissersgemis betrokken werden en Job Schot telefonisch contact opnam, gingen er deuren open. Daags voor het debat volgde de officiële uitnodiging. Schipper Schot van de Z 201 mocht de aftrap verrichten in een uitstekend mini-interview, afgenomen door moderator Natasja van den Berg. Na een korte inleiding van Van den Berg over ‘lege oceanen’, een ‘rode lijst die alsmaar langer wordt’ en ‘kweekvis als oplossing en probleem’, stond Schot vooral stil bij de uitstekende visbestanden in de Noordzee enerzijds, en anderzijds de aanlandplicht en de bouw van windmolenparken die onze gezonde zee juist bedreigen. ,,Windmolenparken komen op vispaaigronden. Het geluid tijdens de aanleg en exploitatie verdrijft de vis en die komt er vervolgens niet meer terug om te paaien”, zei Schot. Voor een volle zaal wees hij op de historisch hoge bestanden schol, tong en tarbot. ,,Als het zo blijft kunnen we prima zelfvoorzienend zijn en blijven.’’ Met de opmerking ‘goede wijn behoeft geen krans’ maakte Schot een knipoog naar de aanwezige kweekvis- en keurmerkvertegenwoordigers en voegde er in een slotopmerking aan toe dat de Noordzee de best gereguleerde zee ter wereld is.

Kweekvis

Dat er geen sprake is van ‘overbevissing’ in de Noordzee werd direct bevestigd door de tweede spreker, prof. dr. Johan Verreth, die afgelopen voorjaar als hoogleraar Fisheries & Aquaculture afscheid nam van Wageningen University & Research. Daarmee werd al snel duidelijk dat Schot de toon van de avond had gezet. In zijn minicollege was Verreth kritisch over kweekvis. Zo is die volgens Verreth minder rijk aan Omega-3. Toch constateerde hij ook dat bij de huidige behoefte aan gezonde eiwitten bij een groeiende wereldbevolking, we in de toekomst niet zonder kweekvis kunnen. ,,Maar kan dat verantwoord?’’ Verreth sloot af met: ,,De vis van onze vissers is altijd de beste vis die je kunt eten.’’ In aansluitende korte presentaties en discussierondes kwam onder meer aan bod het groeiende woud aan keurmerken en de keuzeproblemen die dit oplevert voor consumenten, de vraag of de rest van de wereld zit te wachten op onze hoge morele standaard rond duurzaamheid, en de kwestie of die hoge standaarden bij kweekvis überhaupt haalbaar zijn, nu 80% van de kweekvis geproduceerd wordt in Azië, waar heel andere wetten en regels gelden.

Miljoenen monden

Aukje Coers van Cornelis Vrolijk maakte de aanwezigen erop attent dat de vriestrawlers van dit bedrijf miljoenen monden duurzaam voeden, overal ter wereld, omdat de pelagische vissoorten waarop het bedrijf vist, verantwoord gevangen worden, relatief goedkoop zijn en (haring en makreel) MSC-gecertificeerd.