Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Worstelingen met de aanlandplicht

Geen uitstel, geen afstel, wel steun

BRUSSEL – De volledige invoering van de aanlandplicht per 2019 wordt doorgezet. Ondanks de enorme problemen die dat met zich meebrengt voor de sector. Europees Visserijcommissaris Karmenu Vella beloofde dat de Europese Commissie de lidstaten bij zal staan om de invoering van de aanlandplicht flexibel te laten plaatsvinden.

De aanlandplicht was het belangrijkste onderwerp van een 'workshop' afgelopen maandag in het Europarlement en het debat van Vella met de Visserijcommissie van het Europarlement afgelopen dinsdag. Op de workshop was duidelijk geworden dat veel landen worstelen met de aanlandplicht, en dat die worsteling ook is doorgedrongen tot het Europarlement.

Vella werd er in het debat op aangesproken; onder andere door commissielid Peter van Dalen (CU). Wat Van Dalen betreft is het idee achter de aanlandplicht, reductie van discards en selectiever vissen, niet verkeerd. ,,Maar de aanlandplicht slaat door'', aldus Van Dalen, die pleitte voor flexibiliteit bij de invoering van de aanlandplicht. ,,Flexibiliteit als het gaat om technische maatregelen maar ook flexibiliteit in de tijd. We kunnen niet verwachten dat de sector 1 januari aanstaande helemaal klaar is voor een optimale implementatie.'' De Eurocommissaris gaf aan de invoering van de aanlandplicht conform de genomen besluiten door te zetten. Uiteraard is Vella niet doof voor de signalen die hij ontvangt over de enorme problemen waarmee de aanlandplicht gepaard gaat. ,,We moeten de aanlandplicht werkbaar maken, en de visserij moet de fondsen die daarvoor beschikbaar zijn gebruiken. Samen met de lidstaten, die de infrastructuur ervoor moeten inrichten", aldus Vella.

EMK-voorzitter Job Schot was ook in Brussel. Zijn commentaar: ,,Wat een drama. Maandag iedereen gehoord die het onwerkbaar vindt, maar ja: gezichtsverlies lijden mensen als Vella niet graag. Dat betekent einde politieke carrière als zo een item herroepen zou worden. Een man als Vella heeft geen enkel idee wat de aanlandplicht in de praktijk betekent voor de Europese vissers.''

Puls

Schot was in Brussel om namens EMK eigenhandig meer dan 700 drietalige brieven in de postvakjes van de Europarlementariërs te stoppen. Inhoud: een info-card en een usb-stick met een animatiefilmpje over het gevaar en de onzin van de aanlandplicht. ,,Goed dat @EMK2017 de parlementariërs hier nog even met de neus op feiten drukt'', twitterde VisNed. De visserijbelangenorganisatie is op alle fronten actief om werkbare uitzonderingen op de aanlandplicht te bewerkstelligen en rekent er op dat al die inzet uiteindelijk wordt beloond. Vorige maand stelde VisNed in een nieuwsbrief ook vertrouwen te hebben in de voorstellen voor uitzonderingen op de aanlandplicht. ,,Als er geen uitzonderingen komen wordt het chaos. Dat wil niemand.'' Er moet volgens VisNed wel sprake zijn van 'serieuze naleving van regelgeving in het algemeen en afspraken rond de uitzonderingen op de aanlandplicht' door de sector.

Veel andere heikele onderwerpen passeerden maandag en dinsdag de revue. Waaronder uiteraard de pulsvisserij. Van Dalen riep de EC op om vast te houden aan haar standpunt de pulsvisserij vrij te geven. De Belgische studie van Marieke Desender en anderen die aantoont dat (garnalen) pulsvisserij geen schade geeft aan visbestanden en het mariene leven werd gretig omarmd, ook door Europarlementariër Annie Schreijer (CDA). Ook Vella is er volgens Van Dalen van doordrongen dat de puls de steun heeft van de wetenschap.