Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Uitspraak rechtbank

Garnalenvissers onterecht extra beperkt in Voordelta

UTRECHT/STELLENDAM – Het ministerie van LNV heeft de visserijmogelijkheden in de Voordelta twee jaar geleden onnodig extra beperkt.

De meervoudige kamer van de rechtbank Midden-Nederland heeft dat vorige week uitgesproken in een beroepszaak die was ingesteld door de Nederlandse Vissersbond, Vissersvereniging Zuid-West en de PO Delta Zuid. ,,Een zeer belangrijke uitspraak voor de sector. Dit schept duidelijkheid over het voorzorgsbeginsel en bestaande rechten van vissers’’, zegt ecologisch adviseur mr. drs. Bert Keus over de overwinning voor de sector.

Als gevolg van de aanleg van de Tweede Maasvlakte zijn in 2008 aan vissers beperkingen opgelegd in de Voordelta. In het najaar van 2016 werden door het ministerie de (winter)rustgebieden Bollen van de Ooster en Bollen van Nieuwe Zand ongeveer verdubbeld. Met als doel de zwarte zee-eend nog beter te beschermen. Bezwaren van visserszijde werden ongegrond verklaard, waarna de gang naar de rechtbank volgde.

De rechtbank stelt dat het ministerie de toegang tot het Natura 2000-gebied Voordelta twee jaar geleden onterecht verder heeft beperkt. De noodzaak tot het verder beperken van de toegang van de Bollen van de Ooster en de Bollen van het Nieuwe Zand ontbreekt. De garnalenvissers hebben namelijk een natuurvergunning, waaruit blijkt dat hun activiteiten de zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen niet zullen aantasten. Pas op grond van nieuwe recente wetenschappelijke informatie over de zwarte zee-eend zou een nieuw toegangsbeperkend besluit mogelijk zijn.

Derk Jan Berends van de Nederlandse Vissersbond reageert: ,,Wij zijn natuurlijk blij met deze uitkomst, maar betreuren het wel dat de rechter er aan te pas heeft moeten komen. De maatregelen van het ministerie hebben wij van meet af aan beschouwd als onterecht en disproportioneel. Het ministerie bleef echter ongevoelig voor onze bezwaren. Uiteindelijk is het met hulp van onz e advocate mr. dr. Annelies Freriks en ecologisch adviseur mr. drs Bert Keus gelukt om ons gelijk te halen. De vissers hebben in ieder geval weer een deel van hun visgebied teruggekregen.’’

Afzonderlijk boog de rechtbank zich over nieuwe beperkingen in de gebieden Middelplaat en Slikken van Voorne voor garnalenvissers in de Voordelta. Eerder aangewezen rustgebieden waren ter bescherming van de roodkeelduiker verplaatst en vergroot. Volgens het ministerie was er sprake van een licht dalende trend, met name als gevolg van verstoring door kitesurfers. Rijkswaterstaat stelt echter dat het aantal roodkeelduikers schommelt zonder duidelijke trend. En Royal Haskoning DHV rapporteert dat de roodkeelduiker lastig te inventariseren is en de huidige methodes geen betrouwbaar beeld geven over de aantallen in de Voordelta. In een tussenuitspraak stelt de rechtbank daarom dat de motivering ontbreekt om de vissers verder te beperken. Het ministerie krijgt de gelegenheid om te onderzoeken of verstoring van de roodkeelduiker kan worden voorkomen zonder de garnalenvissers te treffen.