Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Palingfuiken 31 augustus weer uit het water

EZ niet te vermurwen

DEN HAAG – In de gesloten aaltijd van september tot en met november komt geen verandering, en de vissers hebben ook geen dag uitstel gekregen. Per maandag 31 augustus moesten alle fuiken uit het water. De staatssecretaris wijst de gevraagde flexibiliteit van de hand. Dijksma baseert zich daarbij op onderzoek van IMARES dat stelt dat uittrek van schieraal niet te voorspellen is.

In juni sloeg vissersvrouw Anja Keuter uit Urk (UK 146, ZK 38) alarm. Door het koude voorjaar was het palingseizoen laat begonnen, en het in laten gaan van de gesloten tijd per 1 september zou een enorme inkomstendaling betekenen voor de palingvissers. Met argumenten omkleed vroeg zij om de gesloten tijd pas op 1 oktober in te laten gaan. Dat was ook de strekking van de motie van kamerlid Dion Graus (PVV). Kamerlid Barbara Visser (VVD) riep de staatssecretaris in een motie op om in kaart te laten brengen hoe het aalseizoen aan veranderende omstandigheden onderhevig is en of flexibiliteit in de aanvang van het gesloten seizoen mogelijk is.

Staatssecretaris Dijksma berichtte de Tweede Kamer vorige week over de uitkomsten van dat onderzoek en de conclusies die ze daaraan verbond. Uit haar brief aan de Kamer: ,,Het onderzoek van IMARES geeft aan dat schieraaluittrek niet kan worden voorspeld aan de hand van watertemperatuur in het voorjaar of de zomer. Andere factoren zoals verhoogde waterbeweging en lage lichtcondities (daglengte, maanfase) zijn van belang voor schieraaluittrek. Verder is de aanvang van uittrek afhankelijk van het leefgebied (kleine poldersloten, meren of grote rivieren). Niet alle omgevingsfactoren zullen in alle gebieden met dezelfde intensiteit doorwerken, met als gevolg dat de uittrek in Nederland op verschillende momenten kan plaatsvinden.’’

Het voor aalvisserij gesloten seizoen is volgns Dijksma gekozen omdat, ondanks de variatie, in de maanden september, oktober en november de meeste schieraal Nederland uittrekt. ,,Nu gebleken is dat de schieraaluittrek niet kan worden voorspeld aan de hand van de watertemperatuur en dat er ook geen andere goede voorspellers voorhanden zijn, zie ik geen mogelijkheid voor een flexibele aanvang van het gesloten seizoen. Het jaarlijks gesloten seizoen voor aalvisserij blijft september, oktober en november.’’

Op verzoek van de leden heeft de PO IJsselmeer van de Nederlandse Vissersbond aan EZ verzocht om tot en met 31 augustus 2015 te kunnen doorvissen, en dan de aalvistuigen op 1 september aan de wal te brengen. Op die manier zouden vissers nog optimaal gebruik kunnen maken van het toch al zo korte seizoen. EZ heeft ook dit verzoek afgewezen en hield vast aan de eis dat alle aalvistuigen op 31 augustus uit het water moesten zijn. In de praktijk betekende dit dat vissers al enkele dagen voor 1 september hun tuigen moesten binnenhalen om geen boete te riskeren.

Zuur voor de palingvissers, die de laatste weken van augustus de vangsten zagen opleven. Keuter reageerde richting politiek: ,,Het is nog steeds zo dat de nationale lidstaten zelf mogen bepalen hoe ze invulling geven aan de EU-regels en dat Nederland met grote voorsprong het braafste jongetje van de klas is. Al zouden we maar twee weken extra kunnen vissen, dan kunnen we iets van de verliezen goed maken van dit jaar, want het is bar slecht. Een jaar om heel snel te vergeten, als bedrijven het al overleven...’’

Afgelopen maandag twitterde zij: ,,Vandaag meeste paling van het seizoen aangevoerd door palingvissers? Moet toch vragen oproepen.’’ Vissersvrouw Marja Bekendam (GM 18) viel haar bij: ,,Vandaag laatste fuiken eruit. Triest gegeven, maar dankbaar voor hulp van onze zoons! Jong geleerd...’’

URK/HOORN - ,,Doodzonde dat we nu moeten stoppen’’, zegt IJsselmeervisser Jan Last uit Hoorn. Dinsdag was de Maatschap Last (HN 2, HN 3, HN 35) – ondanks een ongunstige maanstand - met maar liefst 3.884 pond paling aan de markt, uit fuiken die uiterlijk maandag waren geleegd en binnengehaald. ,,We hadden er zo graag twee weekjes extra bij gehad, maar ’t is ons niet gegund. De beste weken komen nu. Hopelijk blijft het allemaal laat en kunnen we in december nog wat schieren vangen.’’

De gemeentelijke visafslag van Urk kreeg die dinsdag de laatste IJsselmeerpaling van dit seizoen: bij elkaar zo’n 7.500 pond van negen aanvoerders. Maandag was er al bijna 2.200 pond.