Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Hoe nu verder tot juli 2021?

Europarlement onverbiddelijk: pulsverbod

STRAATSBURG/URK – ‘Een gitzwarte dag in de geschiedenis van de EU-besluitvorming’. Het tekent de reacties op de onverbiddelijke en overduidelijke stemming van het Europarlement voor een volledig pulsverbod per 1 juli 2021. Voor pulsvissers uit groep 3 is het doek al gevallen, vissers uit de groepen 1 en 2 (de onderzoeksgroep) krijgen een dezer dagen een brief van het ministerie over de overgangsperiode.

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP), gesteund door Annie Schreier-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD), deed afgelopen dinsdag letterlijk een ultieme poging om door middel van een zogenoemde ‘separate vote’ (afzonderlijke stemming, los van de stemming over de Technische Maatregelen) in de plenaire zitting van het EP de pulsvisserij te redden. Hiervoor waren minimaal 38 handtekeningen van Europarlementariërs nodig.

Die kwamen er wel, maar de verdere steun bleek minimaal, ondanks de uitnodigende armgebaren van Van Dalen (in Urker klederdracht!) aan zijn collega’s om te gaan staan toen het voorstel in stemming werd gebracht. Daarna werd het hele pakket Verordening Technische Maatregelen, inclusief het pulsverbod per 1 juli 2021, met een overweldigende meerderheid van 571 tegen 60 (en 20 onthoudingen) aangenomen.

Schreijer-Pierik spreekt van ‘een gitzwarte dag in de geschiedenis van de EU-besluitvorming’. ,,De Europese Commissie, bepaalde EU-landen en ook een meerderheid van dit Parlement tonen zich volkomen onbetrouwbaar door deze selectieve milieuvriendelijke vistechniek de nek om te draaien. Het besluit kent alleen verliezers: de natuur, het klimaat, de vissersgezinnen en de Europese Unie zelf’’, aldus de betrokken politica.

Van Dalen noemt de dag ‘de fatale datum voor de innovatieve vistechniek’. ,,Het is ongelofelijk jammer dat er toch een verbod komt. We hebben er nog een overgangsperiode van enkele jaren uit kunnen slepen, en ook dat de deur voor onderzoek niet dicht gaat, maar de kern is: vandaag besloot een meerderheid van het Europees Parlement de pulsvisserij te verbieden. Wij blijven ons echter voluit inzetten om innovatieve visserij een toekomst te geven.’’

Job Schot.Job Schot.


Protestlied

De Europarlementariërs stonden dinsdag niet alleen. Vanuit Urk en diverse andere plaatsen in Nederland vertrok in de nacht van maandag op dinsdag een delegatie van een zeventigtal vissers en familie richting Straatsburg. Vebatrans steunde de actie met een vrachtwagen met een kotter op de zijkanten, de VCU op Urk kwam met een kraanwagen naar de Franse stad om een net en een spandoek op te kunnen hangen. De delegatie werd dinsdagmorgen voor de stemming ontvangen en toegesproken in Straatsburg door Schreier-Pierik en Van Dalen. In de hal van het Europarlementsgebouw bracht kinderkoor ‘Geke’s Tiental’ onder leiding van Geke van der Sloot een protestlied ten gehore. De meeste ramen van de belendende kantoren bleven dicht...

EMK-voorzitter Job Schot bedankte na afloop iedereen die de moeite heeft genomen om naar het verre Straatsburg te komen (met een kat aan de ‘thuisblijvers’), en afzonderlijk de VCU en Vebatrans. Hij herhaalde de boodschap die de vissers in Straatsburg gekregen hebben: eerder acties ondernemen en meer lobbywerk in Brussel.

VisNed en Nederlandse Vissersbond reageren gelijkgestemd, met een (vrijwel) identiek persbericht. Het verbod op de pulsvisserij wordt ‘tekenend voor het falend beleidssysteem’ genoemd. ,,Het Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) moet ervoor zorgen dat de visserij ecologisch, economisch en sociaal duurzaam is. Met de ontwikkeling van pulsvisserij droegen de pulsvissers in grote mate bij aan de maatschappelijke eisen die aan visserij gesteld worden. Ondanks de positieve wetenschappelijke onderzoeksresultaten en het feit dat de onderzoeksprogramma’s nog niet afgerond zijn, heeft Europa zich laten misleiden door leugens van met name de Franse ngo Bloom.’

De rek en de motivatie is er bij de pulsvissers uit, aldus de visserijorganisaties, na deze grote mentale klap. ,,De sector wordt nu gestimuleerd om te innoveren en er is 15 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit een nationaal innovatiefonds. Maar de oproep om te innoveren slaat stuk op het feit dat er gevraagd wordt om een oplossing voor een probleem dat al opgelost is.’’ Dat de natuurorganisaties oorverdovend stil bleven tijdens ‘de systematische slachting van het imago van de pulsvisserij’ voelen veel vissers

als ‘een mes in de rug’. Stichting De Noordzee liet op social media weten: ,,Voor de hoognodige verduurzaming van de visserijsector moeten we investeren in innovatie, en in onderzoek daarnaar. Het is daarom zonde dat deze beslissing is genomen voordat de resultaten van het grote onderzoeksproject bekend zijn. Juist in de oceanen, waar de belangen van natuur en visserij soms haaks op elkaar lijken te staan, zouden besluiten moeten worden genomen op basis van het best beschikbare wetenschappelijk bewijs.’’

De Nederlandse visserijsector en de voorvechters voor de puls in het Europarlement kunnen met opgeheven hoofd de arena verlaten. Er is alles aan gedaan om het pulsverbod te keren, maar waar vrijwel alle Europarlementariërs vorig jaar gevoelig waren voor de dans van de geëlektrocuteerde vissen van de ngo Bloom zagen zij afgelopen dinsdag de delegatie vissers inclusief kinderkoor van Geke van der Sloot niet staan. Links Peter van Dalen in Urker dracht.De Nederlandse visserijsector en de voorvechters voor de puls in het Europarlement kunnen met opgeheven hoofd de arena verlaten. Er is alles aan gedaan om het pulsverbod te keren, maar waar ...


Brief van de minister

Hoe gaat het nu verder in de overgangsperiode? Hoeveel kotters betekent de ‘5 procent van de vloot’ van elke lidstaat die mag blijven pulsvissen tot 1 juli 2021. De visserijorganisaties gaan uit van 22. Hoe groot mag de onderzoeksgroep zijn? Na de stemming van het Europarlement zou minister Schouten daar uitsluitsel over geven. Woensdagavond was er nog geen brief van de minister naar de Kamer gestuurd.

Bloom meldde dat David de strijd tegen Goliath heeft gewonnen en dat het Europarlement de pulsvisserij definitief heeft begraven. De puls is echter nog niet dood, vindt directeur Pim Visser van VisNed. ,,We gaan ons beraden over hoe we op basis van de nieuwe regelgeving kunnen blijven innoveren, ook met de puls. We moeten in overleg met buitenlandse collega en met ngo’s, om die puls heel voorzichtig weer bespreekbaar te maken.’’