Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Brands Fundraising tien jaar

Er ligt geld op de plank

URK – Brands Fundraising bestaat tien jaar. In die periode zijn meer dan duizend subsidieaanvragen verzonden en is voor tientallen miljoenen euro’s binnengehaald dan wel bespaard of via de fiscus teruggehaald, zeker ook voor de visketen. Er ligt geld voor goede projecten op de plank, zeggen Pieter Brands en Tiemen de Jong.

Zonder verstand van zaken kun je zomaar verdwalen in het subsidiebos van onder andere EVF, EFMZV, MIT, IPC, SNN, VIA, MKB-idee, Slim, EIAVAMIL, MIA, EBG, DEI+, SDE+, EBG en KEI en dus geld laten liggen. Een gids als Brands Fundraising zoekt het juiste pad naar het einddoel. Deadlines, inschrijftermijnen en beschikbare bedragen staan bij Brands op het whiteboard geschreven.

Directeur Pieter Brands (39) studeerde tien jaar geleden theologie in Apeldoorn en werkte intussen ook in de vis. Hij raakte ls penningmeester betrokken bij De Rots, een voormalige disco dat een christelijke buurthuis voor jeugdwerk werd, en ging op zoek naar subsidiemogelijkheden. Dat lukte wonderlijk goed en Brands kwam tot de overtuiging een overstap te maken. Dat was de geboorte van Brands Fundraising. De eerste grote klus was voor de nieuwe Botterschuur van de Stichting Urker Botter, waarvoor Europese subsidie werd aangeboord.

Uitbreiding

Bedrijven kwamen met vragen en opdrachten stroomden al snel binnen. Broer Jelle kwam er eerst bij, en vlot daar achteraan Tiemen de Jong. Medewerker Timo Koffeman is vorig maand de vierde partner geworden in de vennootschap onder firma. Riekelt Bakker maakt als medewerker het team compleet. Het vijftal is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw aan Het Spijk, in het verlengde van Profinis, de Nederlandse Vissersbond, Seafood Connection, Vivan Accountants, Skrepr en Visserijnieuws. Brands vindt het heel leuk als hij met zijn collega’s bedrijven met ideeën en uitvindingen een stap verder kan helpen. In de eerste plaats denkt hij dan aan het bedrijf Varia Vis, dat het product Skin voor Skin op de markt heeft gezet, een cosmeticaproduct met collageen uit visrestanten. Varia Vis heeft er met kantoor aan het Marsdiep een serieuze webshop voor geopend. Er wordt nu verder gebrainstormd over verdere valorisatie van visresten. Noordzee International werd begeleid in het even interessante project voor online visverkoop op de stormachtig groeiende Chinese markt.

Met beide subsidieprojecten was samen bijna een half miljoen euro gemoeid. Tiemen de Jong (33) kwam naar eigen zeggen in een gespreid bedje bij Brands Fundraising. Vooraf studeerde De Jong ‘Internationale Betrekkingen’ in Groningen en bracht die ook in de praktijk. De Jong heeft veel affiniteit met cijfers, en is bij Brands Fundraising ook de man die het meeste schrijft. ,,Niet te Brands Fundraising in een bedrijfsverzamelgebouw langs de Domineesweg, de toegangsweg naar de Urker bedrijfsterreinen. wollig schrijven bij subsidieaanvragen, daar wordt bij de beoordeling doorheen geprikt. Zoveel te concreter zoveel te beter.’’

De Jong heeft veel ervaring met personeelssubsidies en subsidies in de zorgsector, maar voert samen met zijn voormalige klasgenoot David Ras van VisNed ook het (gedelegeerd) penvoerderschap voor een groot aantal IPC-projecten. IPC staat voor InnovatiePrestatieContracten, een nationale subsidie voor samenwerkende mkb-bedrijven. In dit geval gaat het om het ontwikkelen en testen van alternatieven voor de pulstechniek. ,,Deze nationale subsidie is bedoeld om risico’s voor ondernemers te verkleinen, want in gewenste innovatietrajecten kunnen vooraf geen garanties worden verstrekt’’, zegt De Jong over IPC.

Brands en De Jong begrijpen dat veel ondernemers kopschuw zijn gemaakt door de tientallen procedures die volgden na afronding van subsidies in het kader van het Europees Visserij Fonds. Het gevolg is onderbenutting van het huidige EFMZV. ,,Het is natuurlijk niet goed voor het vertrouwen als spelregels tijdens de wedstrijd veranderen. Hier wreekt zich dat Nederland haast een provincie van de EU is geworden en Brussel alles bepaalt. Wel moet gezegd worden dat het Europese subsidietrajecten inmiddels versimpeld zijn en er hard gewerkt is aan herstel van vertrouwen. In het geval van EFMZV worden er ook geen voorschotten meer betaald, en dus kunnen die ook niet meer teruggevorderd worden. Wij begrijpen het sentiment. Aan de andere kant: er is geld voor goede projecten beschikbaar. Van onze kant zijn wij positief. Met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onderhouden we prettige contacten.’’

Het draait bij Brands Fundraising trouwens lang niet altijd om euro’s voor het zakenleven. Heel actief is het team ook in het sociale domein. Brands noemt leuke projecten voor kerken (teruggave van energiebelasting), een jeugdhonk in Kuinre en een project voor ontwikkeling van computerspraak voor blinden.