Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Spanning en opluchting

Eerste horde voor behoud van pulsvisserij genomen

BRUSSEL – De Visserijcommissie in het Europees Parlement heeft dinsdagmiddag positief gestemd over het straks onder voorwaarden permanent vrijgeven van de pulsvisserij. Daarmee is – zij het nipt - een eerste belangrijke horde genomen. Grote spanning en een enorme opluchting in het Nederlandse kamp van voorvechters van de innovatieve visserijtechniek, inclusief LNV-minister Carola Schouten.

De Nederlandse overheid heeft veel en goed werk gedaan, zegt Europarlementariër Peter van Dalen (CU-SGP). Van Dalen zelf toonde zich ook een groot pleitbezorger voor brede toelating van de pulsvisserij, net als collega Annie Schreijer-Pierik (CDA) in het Europarlement. Dinsdagmorgen stond Van Dalen nog uitvoerig de Franse media te woord om de voordelen van de pulstechniek uit de doeken te doen. De Fransen zijn fel tegen, volgens Van Dalen uit jaloezie en vanwege concurrentieoverwegingen. Lastig te doorgronden, want in Het Kanaal wordt niet gepulst. Directeur Martin Scholten van Wageningen UR liet via social media weten dat de pulsvisserij de meest duurzame manier van Noordzeeplatvisvisserij is, goed voor vis, bodemleven, zeezoogdieren en vissers en dat onderzoek daarover duidelijk is.

Eerste slag

Als schaduwrapporteur werkte Van Dalen zelf mee aan een werkbaar compromisvoorstel in de Visserijcommissie. Als lopend wetenschappelijk onderzoek geen schadelijke zaken aan het licht brengt over de pulstechniek, dan wordt deze medio 2019 vrijgegeven op de Noordzee. Dat jaar verlopen de tijdelijke Nederlandse ontheffingen. Van de bestaande 84 ontheffingen, die overigens niet allemaal worden benut, zijn er in Nederland 62 ten behoeve van pulsonderzoek tijdelijk afgegeven.

De positieve besluitvorming is een eerste horde, benadrukt Van Dalen. Maar wel een belangrijke, nu een meerderheid van de visserijspecialisten in het Europarlement ‘ja’ heeft gezegd tegen de puls. Eerder heeft ook de Europese Commissie voorgesteld om de pulstechniek vrij te geven, maar in de Raad van Ministers stemde een overgrote meerderheid afgelopen voorjaar om de pulsontheffingen beperkt te houden tot maximaal 5 procent van de vloot. Voor Nederland zou dat een teruggang naar 22 betekenen. De volgende horde betreft plenaire stemming in het voltallige Europarlement van 750 leden. En uiteindelijk moet er als laatste stap volgend jaar zomer een definitief onderhandelingsakkoord komen in de zogeheten triloog tussen Europarlement, Raad en EC. ,,Het wordt nog best pittig’’, aldus Van Dalen. ,,De eerste slag om de pulskorvisserij is gewonnen. Maar het blijft dus nog even spannend.’’

,,Dit is een gunstige dag voor de Nederlandse vissers én voor het milieu, klimaat en innovatie in de Noordzee’’, reageert Schreijer-Pierik. ,,Het is goed dat de Visserijcommissie van het Parlement afrekent met oproepen tot inperking van pulskor. Pulsvisserij levert een win-winsituatie. We moeten ervoor vechten dat de rest van het parlement die voordelen ook inziet. Bij plenaire stemmingen voorafgaand aan de onderhandelingen bestaat het risico van beïnvloeding van het stemresultaat door nodeloos protectionisme en radicaal activisme tegen innovatieve technieken. We zullen in Straatsburg opnieuw álle zeilen bij moeten zetten om te voorkomen dat de pulsvisserij daar alsnog bakzeil haalt.’’ VisNed en Vissersbond

VisNed meldt dolblij te zijn met het resultaat in de Visserijcommissie, maar beseft ook vol aan de bak te zullen moeten blijven gaan in het lobbycircuit en antwoorden te moeten geven op steeds weer nieuwe vragen over pulsvisserij. ,,Nu vissen er in Nederland 55 grote kotters en 20 kustvissers met dit tuig, op basis van een ontheffing. VisNed is hoopvol gestemd dat alle ontheffingen dan omgezet kunnen worden in definitieve toestemmingen.  Als het lukt om de toestemmingen definitief te verkrijgen kan ook de garnalenvisserij een grote duurzaamheidsslag maken, want pulsvisserij biedt de gelegenheid aan deze vissers hun ongewenste bijvangst met meer dan vijftig procent te verminderen. Die duurzaamheidsslag moet dus nog enkele jaren wachten’’, aldus directeur Pim Visser. Begin 2018 wil VisNed een voorlichtingsbijeenkomst in Straatsburg organiseren.

De Nederlandse Vissersbond schrijft gematigd positief te zijn. ,,Deze uitslag geeft lucht aan de Nederlandse vissers, maar we zijn er zeker nog niet”, zegt Durk van Tuinen, die als dossierhouder pulsvisserij aanwezig was bij de stemming in Brussel. Afgeronde onderzoeken naar het pulstuig laten veelbelovende resultaten zien, zoals 20 procent minder bodemberoering, 46 procent minder brandstofverbruik en 50 procent minder bijvangst.

Waarover werd dinsdagmiddag precies gestemd in de Visserijcommissie van het EP?

Aan de orde was het ontwerprapport Technische Maatregelen, waarvan pulsvisserij een onderdeel is. Voor wat de pulsvisserij betreft lag compromisvoorstel nummer 10 van de Spaanse rapporteur Gabriël Mato en Peter van Dalen ter tafel. Daarin werd voorgesteld om de pulsvisserij toe te laten voor commerciële visvangsten, op voorwaarde van een minimaal vier jaar durend onderzoeksprogramma met wetenschappelijk bewijs dat deze techniek niet leidt tot schadelijkere effecten voor vissen en bodemdieren dan de boomkorvisserij met wekkerketting. Van de 27 Europarlementariërs in de Visserijcommissie stemden 23 vóór dat compromis. Maar in amendement 617 daarop van de hand van de Franse voorzitter Cadec werd voorgesteld om de pulsvisvergunningen te blijven beperken tot maximaal 5 procent van de vloot, zoals eerder dit jaar in en door de EU-Ministerraad was gestemd. Met één onthouding waren de voor- en tegenstanders van dat amendement in evenwicht (allebei 13 stemmen), waardoor het werd verworpen. Rapporteur Mato vroeg vervolgens om zonder plenaire vergadering in het EP de triloog met de lidstaten en Europese Commissie aan te gaan, maar dat verzoek werd door een kleine meerderheid verworpen. Een nieuwe EU-verordening Technische Maatregelen voorziet in gemeenschappelijke maatregelen inzake vistuigen, methoden en toegestane soorten voor alle EU-wateren, terwijl tegelijkertijd regionale, op maat gesneden maatregelen kunnen worden vastgesteld. Het rapport van Mato daarover werd dinsdagmiddag aangenomen met twintig stemmen voor tegenover vijf tegen en twee onthoudingen.

LNV-minister Schouten blij 
DEN HAAG - ,,Ik ben uiteraard blij met deze uitkomst. Logisch ook, gezien alle voordelen van de pulsvisserij: veel minder bodemberoering, minder ongewenste bijvangst en een halvering van het brandstofverbruik van de kotters. De pulstechniek, een Nederlandse innovatie, kent meer voordelen dan de traditionele boomkormethode, zo blijkt uit onderzoek. Er is nu in Brussel een belangrijke horde genomen. Onze inzet blijft dat de pulsvisserij in 2020 – als ook de resultaten van de nog lopende onderzoeken beschikbaar zijn – breed wordt toegestaan, uiteraard binnen de geldende quota. Pulsvisserij is de toekomst en de Nederlandse vloot kan ook bij de verdere besluitvorming rekenen op mijn steun.’’