Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Jaarvergadering EMK

Eéndracht maakt inderdaad kracht

URK - De spontane actiebeweging Eéndracht Maakt Kracht doet veel en goed werk. Binnenskamers wordt gewerkt aan ééndracht, aan een ‘transitie tussen de oren’ dat het niet alleen om de weekbesomming draait. Buitenshuis als trotse en positieve vissers aan het kweken van goodwill. En samen wordt gestreden tégen de onzinnige aanlandplicht voor ondermaatse visjes en vóór behoud van ruimte op zee. Zaterdag was de eerste jaarvergadering. Ga zo door en blijf werken aan de beeldvorming, luidde het advies van collega-vissers aan het bestuur.

De bedreigingen zijn afgelopen anderhalf jaar niet minder geworden. Maar maatschappelijk en politiek is er wel degelijk een kentering waar te nemen. Zie ook het regeerakkoord, dat duidelijk oog heeft voor de zorgen in de visserij. Breed wordt erkend dat de visserijsector alle steun verdient. EMK heeft daar zeker aan bijgedragen.

,,Onze opponenten zitten niet stil, maar wij gaan niet zitten chagrijnen. We houden de moed erin, dat willen we uitstralen. Ondanks dat het kwart over twaalf voor ons is en ons voortbestaan aan een rotte draad hangt. Want er hangt inderdaad nogal wat boven ons hoofd’’, aldus voorzitter Job Schot (Z 201) in zijn openingswoord. Van LNV-minister Carola Schouten wordt verwacht dat ze opkomt voor de visserijbelangen. Schot: ,,In Amsterdam hebben we mooie woorden en beloftes gehoord. Wij zien uit naar daden waarbij onze sector zal welvaren.’’

Schot stipte de aanlandplicht aan (,,wij willen babyvisjes sparen’’), de komst van windmolenparken (,,we willen inspraak’’) en gesloten gebieden. Het doet de wenkbrauwen fronsen dat garnalenvissers voor natuurbescherming het veld moeten ruimen, daar waar zandzuigers wel actief mogen blijven. Over rog wilde Schot ook nog wat zeggen. Vissers worden gedwongen die vanwege quotatekorten overboord te spoelen, terwijl er in de Oosterschelde met veel tamtam vijf gekweekte roggen worden uitgezet, zogezegd om de stand te redden. ,,Waar zijn we mee bezig?’’

Penningmeester Jan de Boer (UK 33) liet zien dat EMK vorig jaar bijna een ton uit te geven had. In vergelijking met de miljoenen die ngo’s te besteden hebben is dat een zeer beperkt budget. Het geld wordt vooral gebruikt voor pr en informatievoorziening, waarvoor professionele krachten worden ingeschakeld. Pakweg honderdvijftig kotters dragen maandelijks danwel jaarlijks financieel bij. Niet meer. Conclusie: gelet op het aantal actieve visserijbedrijven kan er nog best wat steun bij.

Secretaris Cor Vonk (TX 1) somde een waslijst met activiteiten in het voorbije jaar op, bovenop de bekende acties zoals de indrukwekkende manifestatie in Rotterdam en het aanbieden van petities in Den Haag en Brussel. Voor het eerst waren vissers in het Europese regeringscentrum. Heel Nederland moet van EMK en de visserszorgen gehoord hebben. De visserman heeft een gezicht gekregen bij het grote publiek. Nieuw wordt de ontwikkeling van lespakketten voor basisscholen.

Tips

Team Van Dalen in de Urker visafslag. Peter van Dalen, Johanna Kramer (nieuwe medewerker visserijportefeuille) en Maarten van de Fliert.Team Van Dalen in de Urker visafslag. Peter van Dalen, Johanna Kramer (nieuwe medewerker visserijportefeuille) en Maarten van de Fliert. Gelet op de controles op zee, zien de vissers dat de aanlandplicht in volle vaart op hen afkomt. Die aanlandplicht is door Brussel besloten en gaat dus niet van tafel. Zo werkt dat in de EU, zei Europarlementariër Peter van Dalen op de jaarvergadering. De visserijorganisaties en EMK blijven alle zeilen bijzetten om de aanlandplicht draaglijk te maken.

Van Dalen (CU-SGP/Europese Conservatieven en Hervormers) zei als volksvertegenwoordiger met hart en ziel op te komen voor de Nederlandse visserijbelangen. Hij vindt het onbegrijpelijk dat Brussel een aanlandplicht heeft aangenomen. Van Dalen gaf een kijkje achter de schermen van de EU en het steeds moeten opboksen tegen valse beeldvorming. Zoals rond de pulsvisserijtechniek, waarover de Franse ngo Bloom met steun van de Partij voor de Dieren een klacht heeft ingediend in Brussel. Ronduit ergerlijk vindt Van Dalen verhalen over overbevissing en het leegvissen van de Noordzee. Aan de andere kant: berichten over het vissen met binnenkuilen kunnen veel goeds verkloten, aldus Van Dalen. Nederlandse bestuurders en politici krijgen dat op hun bordje terug. Het is zaak om daar alert op te zijn.

Vanuit zijn Europese ervaring gaf Van Dalen ook enkele welgemeende tips mee aan de vissers. Van Dalen wil de kottersector in overweging geven meer samenwerking te zoeken met ngo’s, net zoals de trawlerreders vorig jaar afspraken hebben gemaakt met Greenpeace. Heel belangrijk noemt Van Dalen ook het investeren in een goede relatie met de Fransen, zowel met overheden als met vissers. En in navolging van EMK doet Van Dalen een oproep om werk te maken van éénwording tussen VisNed en Nederlandse Vissersbond. Van Dalen biedt aan om daarbij te helpen. ,,Met één stem spreken heeft meer impact. Eéndracht maakt inderdaad kracht. Ga ervoor!’’