Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Tarbot en griet blijft op de agenda

Dikke trekken zwartvis

URK/DEN HAAG – Engelse vlagkotters die afgelopen weekend zijn omgeschakeld van de schol- op de tongvisserij deden deze week ongekend dikke trekken zwartvis.

De kotters van de Plaice Groep hebben massaal de tongnetten ingestoken. Bij de Witte Bank werden trekken van honderd kilo zwartvis en zelfs 140 kilo tarbot gemeld.

De Britse kotters hebben eigen individueel verdeelde quota voor tarbot en griet. Inclusief ruiltransacties per schip zo’n 20-40 ton. Het overgrote deel van het jaar doen de zes kotters van de Plaice Group hun naam eer aan door op schol te vissen, waarbij weinig zwartvis wordt bijgevangen.

Nederland heeft een nationaal quotum, dat net als in Duitsland en België steeds knellender wordt. Tarbot en griet zijn zogeheten voorzorg-TAC’s, eind vorige eeuw ingesteld om te voorkomen dat Spanjaarden en Portugezen er rechten op zouden claimen, maar na de millenniumwisseling – hoe cynisch – uit voorzorg stapje voor stapje gekort. Ook toen het scholbestand groeide en groeide. De TAC voor tarbot en griet is sinds de introductie in 1998 ruim gehalveerd. Zonder biologische onderbouwing. Dat er gekort is komt puur door de beperkt wetenschappelijke data.

De producentenorganisaties hebben van meet af aan dit jaar beperkende maatregelen voor de aanvoer van tarbot en griet opgelegd. Toen eind oktober de vangsthoeveelheid naar maximaal 375 kilo tarbot/griet ging knapte er iets op de vloot. Vorige week is daarom weer een verhoging doorgevoerd naar 600 kilo, met het risico dat het quotum voortijdig volgevist zal zijn. Tegelijk is om een tussentijdse verhoging van tien procent gevraagd, maar de sector wil niet wachten tot Den Haag en Brussel daarover overeenstemming hebben bereikt. Feitelijk is een voorschot genomen, wat ook aan het ministerie van Economische Zaken is gevraagd. Voor volgend jaar wordt om een structurele verhoging van 30 procent van de TAC voor tarbot/griet gevraagd.

Volgende week is er weer overleg in de Tweede Kamer ter voorbereiding op de belangrijke Landbouw- en Visserijraad op 12 december in Brussel waar ook de TAC’s voor 2017 worden vastgesteld. VisNed heeft de parlementariërs inmiddels van informatie voorzien waaruit overduidelijk blijkt dat de vangbaarheid van tarbot en griet de afgelopen jaren beter en beter is geworden. Na berekeningen concluderen de wetenschappers van VisNed dat het bestand gezond is.

VisNed krijgt via terugkoppeling van buitenlandse collega’s te horen dat de Nederlandse overheid terughoudend is en geen voorstander van verhogingen lijkt te zijn. De Tweede Kamer wordt gevraagd om de noodzaak van een TAC-verhoging nogmaals te bepleiten. Vorige maand maande de Tweede Kamer staatssecretaris Van Dam (EZ) al om tot actie over te gaan in Brussel.