Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Stichting Visserij & Natuur:

‘Dezelfde regels voor Belgische garnalenvissers’

HEVEADORP/WIERINGEN - De Stichting Visserij & Natuur heeft bezwaar aangetekend tegen de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming die aan 40 Belgische visserijbedrijven is verleend om in Nederlandse wateren te mogen vissen. De Belgen hoeven niet te voldoen aan de verduurzamingsmaatregelen waaraan de Nederlandse garnalenvissers zich hebben gecommitteerd.

Visserij & Natuur wil dat alle garnalenvissers in de Nederlandse Natura 2000-gebieden aan dezelfde regels moeten voldoen. In de vergunning echter die aan de (in potentie) 40 Belgische bedrijven is verleend zijn de verduurzamingsmaatregelen die voor de Nederlandse garnalenvissers zijn overeengekomen in het kader van het VIBEG-akkoord niet opgenomen, en dat is tegen het zere been van Visserij & Natuur. Voorzitter Dirk Koster (WR 3) benadrukt dat de stichting niet tegen Belgische vissers in Nederlandse wateren is. ,,Maar wij vinden het onbegrijpelijk dat zij niet aan dezelfde beperkende maatregelen hoeven te voldoen als wij. We hebben afspraken gemaakt met de natuurbeschermingsorganisaties en de overheid dat wij via het verduurzamingsplan de impact van de garnalenvisserij met 50 procent zullen terugbrengen. In ruil daarvoor is zone-II weer opengesteld voor de garnalenvisserij, en dat is erg belangrijk voor ons. De Belgen mogen nu wel in zone-II vissen, maar hoeven niet te verduurzamen. Dat is toch niet uit te leggen!’’

De maatregelen die de Nederlandse garnalenvissers moeten nemen betreffen onder meer de maaswijdte in de kuil, de zeeflap en de spoeltrommel, het aantal uren op zee en het totaalgewicht van het tuig. Adviseur Theo Portegijs van Visserij & Natuur vindt dat het ministerie de maatregelen wel kon opleggen omdat in de beheerplannen is aangegeven dat door de uitwerking van het VIBEG-akkoord een bijdrage wordt geleverd aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. De handelwijze van het ministerie met betrekking tot de Belgen begrijpt hij niet. ,,LNV wijst er op dat het om vrijwillige afspraken gaat met de Nederlandse garnalenvissers, en heeft geen 100 procent juridische zekerheid dat dezelfde maatregelen voor de Belgen zullen standhouden bij de Raad van State. LNV laat ons en onze VIBEG-partners nu in de steek. De handdoek ligt al in de ring voordat er een woord gevallen is.’’

Bij de Stichting Visserij & Natuur zijn zes Nederlandse garnalenvissers aangesloten die geen lid zijn van een PO.