Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Discussies op vergadering netVISwerk

‘Decentraal aalbeheer geen sinecure’

WAARDENBURG – Willen we wel decentraal aalbeheer? Is maatwerk mogelijk bij het instellen van visserijvrije zones bij migratieknelpunten/kunstwerken? Is een convenant visserij en monitoring wel nodig? Kunnen we als netVISwerk aansluiten bij VisNed? Moet de palingmaat (fors) omhoog? Vragen en discussies te over op de jaarvergadering vorige maand van netVISwerk.

De opkomst voor de vergadering bij gastheer adviesbureau ATKB in Waardenburg was goed, met vooral veel binnenvissers en een enkele handlijnzeevisser en Wadvisser. De lijst onderwerpen was lang, de betrokkenheid groot, emoties speelden regelmatig op en voorzitter Albert Jan Maat moest soms alle zeilen bijzetten. Er komt ook heel veel af op de kleinschalige kust- en binnenvisserij.

Frans van den Berg van het ministerie van LNV gaf uitleg over de in te stellen visserijvrije zones bij kunstwerken. Visserij bij sluizen en dergelijke kan volgens LNV het positieve effect van de migratievoorziening bij deze kunstwerken deels teniet doen. Uit onderzoek naar bijgevangen schubvis in de fuikenvisserij blijkt dat daarvan 20 procent doodgaat. De maatregel voor een visserijvrije zone komt in de Uitvoeringsregeling Visserij met politieke besluitvorming vooraf, en zal waarschijnlijk volgend jaar in kunnen gaan. Het gaat volgens Van den Berg om ‘heel beperkte zones’ van enkele honderden meters, maar wel bij alle kunstwerken met migratievoorzieningen voor trekvissen.

De vissers voelen niets voor opnieuw een beperkende maatregel, en wijzen er op dat fuiken bij kunstwerken juist gerichter doelsoorten vangen, en dat er bovenstrooms vaak meer bijvangst is. De maatregel zal dus contraproductief zijn. NetVISwerk zal, gevoed door informatie van de leden, in bestuurlijke overleggen pleiten voor ‘maatwerk’ in plaats van een generieke maatregel.

De vergadering werd afgesloten met een borrel in de loods van de ATKB-vestiging Waardenburg. Deze vestiging is vorig jaar betrokken (na verhuizing vanuit Geldermalsen) en is nu van de drie vestigingen van dit adviesbureau voor bodem, water en ecologie de grootste. ATKB laat veel onderzoek en monitoring uitvoeren door beroepsvissers.De vergadering werd afgesloten met een borrel in de loods van de ATKB-vestiging Waardenburg. Deze vestiging is vorig jaar betrokken (na verhuizing vanuit Geldermalsen) en is nu van de drie ...

Sinds 2011 kent Friesland decentraal aalbeheer; het hele jaar vissen op een vast aalquotum, tegenover een sluiting van drie maanden in de rest van het land. De Europese Commissie zal in moeten stemmen met een eventuele uitrol van het decentraal aalbeheer. Maar willen alle binnenvissers wel een decentraal aalbeheer? Het heeft voordelen, bijvoorbeeld dat je het hele jaar aan de markt kan leveren. Nadeel is dat het quotum vaststaat (gebaseerd op vangsten in de voorgaande jaren), en dat het quotum niet omhoog gaat als de aalvangsten toenemen, zoals momenteel het geval is. ,,Decentraal aalbeheer is geen sinecure’’, is de conclusie.

Op de vergadering werd door de leden grote zorg uitgesproken over de (veel te) kleine aal die wordt aangevoerd op de IJsselmeervisafslag van Urk, ‘voor brasemprijzen’. Voorzitter Maat zal contact opnemen met de voorzitter van de PO IJsselmeer met een voorstel om de minimummaat voor aal substantieel te verhogen.

Het oprichten van een eigen PO acht het bestuur op dit moment niet verstandig. Maat: ,,Er is een mogelijkheid om, zonder dat er voorwaarden gesteld worden, aan te sluiten bij VisNed, en we zullen daarvoor binnenkort een gesprek voeren met Delta Zuid.’’

Gedragscode

Beroepsvissers worden veel ingeschakeld om onderzoekswerk te doen, bijvoorbeeld voor ATKB. NetVISwerk en Wageningen MR denken dat er op dat gebied een professionaliseringsslag te maken is. Gedacht wordt aan een certificaat en een gedragscode. Onderzoekswerk voor deze bureau’s zal dan alleen gegund worden aan vissers die het convenant tussen netVISwerk en Wageningen MR, dat certificaat en code regelt, hebben ondertekend. Het bestuur van netVISwerk en WMR kijken nog naar de juridische consequenties van het te ondertekenen convenant. Voor ondertekening gaat het nog naar de leden voor commentaar en wijzigingsvoorstellen.