Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Proef Brancheorganisatie Garnalen op afslag Lauwersoog

Controlecamera’s boven de garnalenzeef

LAUWERSOOG – Op de afslag van Lauwersoog staan sinds vorige week camera’s boven de afslaggarnalenzeef. Het betreft een proef in opdracht van de Brancheorganisatie Garnalen om te controleren of gemaakte afspraken worden nageleefd: het zeven met een constante snelheid/capaciteit en het gebruik van een mat van 6,8 mm.

De kosten voor fysieke controle van garnalenzeven zijn hoog. Vandaar dat de BO Garnalen vorig jaar een inventarisatie is gestart naar een kostenverlagend alternatief zonder dat dit ten koste gaat van de naleving van de afspraken. Control Union – het bedrijf dat sinds april 2017 ingeschakeld wordt voor uitvoering van de controles – heeft een voorstel gedaan om een camerasysteem aan te schaffen dat veelvuldig in de levensmiddelenindustrie wordt gebruikt. ,,Hierdoor is er sprake van honderd procent controle op de handelsnormen en de afspraken van de BO Garnalen zonder dat er continu een controleur fysiek aanwezig dient te zijn’’, aldus voorzitter Guus Pastoor.

Alvorens de camera’s op alle garnalenafslagen geïnstalleerd worden, wordt een proef uitgevoerd op de afslag van Lauwersoog. Deze pilot is op maandag 9 juli van start gegaan. Na installatie van de camerasystemen op alle afslagen met een zeefinrichting vindt fysieke controle slechts steekproefsgewijs plaats.

Door het wegvallen van de controle op de handelsnormen door de NVWA hebben de in de BO Garnaal verenigde garnalenhandel, garnalenafslagen en producentenorganisaties vorig jaar het initiatief genomen om dit zelf ter hand te nemen en te bekostigen. Dat geldt ook voor controle van de afgesproken MSC-managementregels zoals het maximale ziftselpercentage en de gebruikte zeefmat van minimaal 6,8 mm. Het voorschrift om over de 6,8 mm-mat te zeven is opgenomen om vissers te stimuleren kleine garnalen te ontzien.

De in de Vebega verenigde handel wijst nogmaals op het belang van het in stand houden van het MSC-label. ,,Het MSC-certificaat garandeert ons de continuïteit van de verkoop via het supermarktkanaal en zorgt voor een uitbreiding van de afzetkanalen die zonder dit certificaat niet mogelijk zijn.’’