Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
BOG verheugd over afname aantal freeriders

Cameratoezicht op garnalenafslagen

LAUWERSOOG/ZOETERMEER – Weer een mijlpaal voor de garnalenketen. Zo noemt Guus Pastoor, voorzitter van de Brancheorganisatie Garnalen, de start van het camerasysteem op de afslagen ,,Een teken dat de garnalensector in staat is zelf verantwoordelijkheid op te pakken in het verduurzamen van de keten. Ik ben dan ook zeer blij dat de hele garnalensector zich aan dit systeem heeft geconformeerd. Het waarborgen van de duurzaamheidsafspraken van de BOG is hiermee een keten-breed feit.’’

De Brancheorganisatie Garnalen (BOG) – het wettelijk erkende samenwerkingsverband tussen garnalenvissers, garnalenafslagen en garnalenhandelaren – vergaderde afgelopen dinsdagmorgen in Lauwersoog bij Vishandel Sterkenburg. Na afloop van de vergadering werd in aanwezigheid van medewerkers van de NVWA en van Control Union het officiële startschot gegeven voor het cameraproject op de visafslagen. Op alle garnalenzeven op de Nederlandse visafslagen staan nu zeven tot negen camera-ogen gericht. Leverancier Eurosafetygroup uit Capelle aan de IJssel gaf een technische toelichting.

Guus Pastoor legde uit dat in weerwil van beloftes van het ministerie van Economische Zaken na het verdwijnen van het Productschap Vis de verantwoordelijkheid voor controle op de Europese handelsnormen bij de sector is gelegd. Daarvoor is de BOG in het leven geroepen. Voor het toezicht is een derde partij in de arm genomen (Control Union Certifications), die tevens toezicht houdt op de extra voorwaarden vanuit MSC-certificering. Middels de BOG streeft de garnalensector naar kwaliteitsborging en verduurzaming. Vanuit duurzaamheid geldt bijvoorbeeld een bovenwettelijke maat voor garnalen en dus liggen op alle afslagen uitsluitend 6,8 mmcontrolezeefmatten. Alle afslagen zijn lid van de BOG en de eisen voor alle afslagen en zeven zijn gelijk.

Garnalenvissers en handelaren betalen het toezicht middels een heffing van 3 cent per kilo. Fysieke controle is duur. Om te kijken hoe het efficiënter en dus goedkoper kan is de BOG op het spoor van digitaal toezicht gezet. Afgelopen zomer is met camera’s proefgedraaid op Lauwersoog. Dat wordt deze maand nationaal uitgerold. Voor het controlesysteem is een tender uitgeschreven. Eurosafetygroup levert de soft- en de hardware, waarvoor de BOG alles bij elkaar zo’n 2,5 ton investeert. ,,Dat willen we dus terugverdienen door minder menskracht in te schakelen’’, aldus Pastoor.

Foto: Gwendelyn Luijk - Stichtingsvoorzitter Tim van Zeben benoemt de bekende tv-kok René Pluijm als ambassadeur voor Noordzeevis uit IJmuiden.Foto: Gwendelyn Luijk - Stichtingsvoorzitter Tim van Zeben benoemt de bekende tv-kok René Pluijm als ambassadeur voor Noordzeevis uit IJmuiden.

Als bijzondere aandachtspunten noemde Pastoor de verhouding met de NVWA en de verhouding met zogenoemde freeriders. De NVWA behoudt het eindtoezicht. De BOG-partners prijzen zich gelukkig dat een aantal freeriders de afgelopen maanden de overstap heeft gemaakt naar een producentenorganisatie. Pastoor: ,,Een enorme overwinning. We blijven ervoor strijden dat iedereen meedoet, want we willen eerlijke concurrentie en een gelijk sanctiebeleid voor iedereen in de keten. Het ministerie hebben we daarom verzocht onze regels algemeen verbindend te verklaren. Op het definitieve antwoord wachten we nog.’’

Re Doorn van de Eurosafetygroup noemt drie prioriteiten in het cameratoezicht. Ten eerste wordt gecontroleerd of de kraker vast zit aan de zeefinrichting. Ten tweede wordt gecontroleerd of de zeefmat wel een spijlwijdte van minimaal 6,8 mm heeft en of de opvoersnelheid overal gelijk is. Elk zeef is voorzien van een unieke sticker. Tot slot wordt het ziftselgewicht gecontroleerd. Camerabeelden komen binnen in Rotterdam en het systeem geeft meldingen door aan controleurs als er iets niet in de haak is. De BOG neemt na hoor en wederhoor besluiten over sancties.

Camerasystemen.Camerasystemen.

Statement handel: ‘Voor veel afnemers is het kopen en verkopen van duurzame producten een vereiste. De handel wordt dan ook gevraagd deze duurzame producten te leveren. Door het camerasysteem kan gewaarborgd worden dat de garnalenketen duurzame producten levert. Dit is van uitermate belang voor de afzet.’

Statement visserij: ‘De garnalenvisserij steekt veel energie in verduurzaming en is sinds een jaar in het bezit van het certificaat voor duurzame visserij van de Marine Stewardship Council (MSC). Een onderdeel van deze certificering is het vergroten van de selectiviteit van de garnalenvisserij door te kleine garnalen niet aan te voeren. Het camerasysteem ziet er op toe dat er een level-playing-field ontstaat en waarborgt dat alle garnalen die op de afslagen verkocht worden aan dezelfde strenge duurzaamheidseisen voldoen.’