Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Studie in opdracht van Bestuurlijk Platform Visserij: 78 procent meer brandstof

Bij pulsverbod tekent zich rampscenario af

DEN HAAG - Bij een verbod van de pulsvisserij zullen vissers terug moeten vallen op de boomkor met wekkerketting. De verdiensten van eigenaar en bemanning zullen hierdoor bij de huidige, relatief gunstige, vis- en brandstofprijzen 100.000 tot 300.000 euro per kotter lager worden. Bij lagere visprijzen en hogere brandstofprijzen kan dit oplopen tot meer dan 20 miljoen voor de totale Nederlandse vissersvloot. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research. ,,Dit is rampzalig voor de continuïteit van de Nederlandse visserijsector.’’

Wageningen Economic Research heeft in opdracht van het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) onderzoek gedaan naar de sociaal-economische gevolgen van een volledig pulsverbod voor de Nederlandse visserij. Het rapport is afgelopen woensdag openbaar gemaakt, maar vorig jaar zomer al opgeleverd. ,,Als de puls verboden gaat worden zal dit een enorm effect hebben voor de vloot”, aldus de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat, voorzitter van het BPV. ,,Denk in dat geval niet alleen aan de desinvestering voor de aanschaf van een pulstuig, maar ook aan fors dalende inkomsten, stijgende lasten en problemen om goed gekwalificeerde bemanningsleden te vinden. Dit opgeteld bij de dreigende Brexit, de gesloten gebieden op zee door natuurgebieden en windparken is dit een klap die het totale faillissement voor de visserijsector kan betekenen.”

Continuïteit bedrijven in geding

In de studie zijn diverse scenario’s uitgewerkt. Met de boomkor wordt er per zeedag gemiddeld 12% minder tong gevangen maar 69% meer schol. Het brandstofverbruik neemt echter met 78% toe. Dit betekent dat het bedrijfsresultaat per kotter (prijspeil 2016) minimaal tussen de e100.000 en e120.000 lager zal liggen. Voor de gehele Nederlandse pulsvloot wordt het netto resultaat 8,7 miljoen euro lager. Bij het meest ongunstige prijsscenario (rekening houdend met daling van de visprijs en de verhoogde prijs van de brandstof te vergelijken met het prijsniveau 2012) is er sprake van een daling van 21,5 miljoen euro. Hiermee krijgt de helft van de kotters te maken met een negatief bedrijfsresultaat. Een situatie die niet lang vol te houden is. Ook de bemanning is hier de dupe van. Het gevaar is aanwezig dat de beloning zo laag wordt dat het zeer moeilijk wordt om nog jongeren te interesseren voor het vissersleven.

De Bat: ,,Naast de gevolgen voor de vloot die direct ook impact op de visserijgemeenschappen zullen hebben is het ook wrang te moeten constateren dat juist de pulsvisserij gepaard gaat met minder discards. Met het oog op de aanlandplicht die per 2019 volledig is ingegaan betekent dit dus meer ongewenste bijvangst bij een pulsverbod. Dat gaat de sector circa 3 tot 5 miljoen euro meer kosten vanwege de extra ongewenste bijvangstverwerking.’’

Nederlandse vloot

De Nederlandse platvissector telt 137 kotters. Van die 137 zijn 77 pulskotters. De pulskotters vingen in 2016 75% van de totale aanvoer van tong en 29% van de scholaanvoer. De directe werkgelegenheid van de pulsvisserijkotters is 540 tot 600 fte, exclusief de werkgelegenheid aan de wal.