Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Lijvig rapport van milieuorganisaties

Bezwaar tegen vergunningen garnalenvisserij

DEN HAAG – Vijf milieuorganisaties hebben bezwaar ingediend tegen de Nb-wetvergunningen die eind vorig jaar en begin dit jaar aan de garnalenvissers zijn uitgereikt. ,,Da’s gek.’’

Het bezwaar kan volgens directeur Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging geen verrassing zijn. ,,Het is een formaliteit, een stok achter de deur. Kijk ’t is heel simpel. Vanwege gebrek aan draagvlak bij de vissers voor het oude Vibeg-akkoord zijn we als milieuorganisaties gaan meebewegen om een nieuwe te maken. Het nieuwe Vibeg-akkoord voor openstelling van zone 2 en het maatregelenpakket om de visserijimpact te reduceren is alleen nog altijd niet ondertekend. Dat had wat ons betreft al lang gebeurd moet zijn. Maar zo lang dat niet aan de orde is, stellen wij ons bezwaar juridisch veilig. Een contra-expertise was gemaakt toen het nog lang niet duidelijk was of een nieuw Vibeg-akkoord ging lukken. Volgens de passende beoordeling van de sector, heeft garnalenvisserij geen significante milieueffecten, volgens onze contra-expertise zijn die er wel. Daarvoor is met de meerderheid van de sector een maatregelenpakket afgesproken, waaronder we deze maand dus eindelijk de handtekeningen willen zetten. Het duurt ons al veel te lang.’’

Het nieuwe Vibeg-akkoord en maatregelenpakket daarin zijn niet van kracht voor de zogeheten freeriders. Die groep van zes heeft via Het Vergunningenhuis in februari ook een Nb-wetvergunning ontvangen. De Waddenvereniging, het Wereldnatuurfonds, Natuurmonumenten, Stichting De Noordzee en de Zeeuwse Milieu Federatie houden bezwaar tegen deze vissers. ,,Het zou raar en niet eerlijk zijn als dat groepje zich niet hoeft te houden aan de beperkende maatregelen die voortvloeien uit het herziene Vibeg-akkoord en het gros van de garnalenvissers dus wel.’’

Uit de stukken blijkt dat de milieuorganisaties op 22 februari het ministerie van Economische Zaken hun bezwaar hebben kenbaar gemaakt, en op 25 april een lijvig rapport ter onderbouwing hebben ingediend. Het ministerie heeft de sector vorige week inhoudelijk geïnformeerd. Voor de contra-expertise hebben de vijf milieuorganisaties een consortium van drie bedrijven opdracht gegeven: Kroes Consulting, Ziltwater Advies en Bureau Bakker.

,,Wat mij opvalt, is dat er wel heel veel werk van is gemaakt. Het doorlichten van onze passende beoordeling heeft een lijvig boekwerk opgeleverd. Wij vinden dat toch gek, zeker met het oog op het Vibeg-akkoord. We gaan de motivatie goed bestuderen, zullen onze zienswijze kenbaar maken en wachten de beoordeling van EZ af’’, zegt Theo Portegijs van Het Vergunningenhuis, juridisch adviseur van de freeriders. ,,Let wel: in onze vergunningen staat helemaal niets over aanvullende maatregelen voor visserijbeperkingen. De aanvragen waren ook allemaal gelijk. Onze vissers zitten trouwens niet aan tafel bij Vibeg, zijn daarvoor ook niet gevraagd.’’

Voorzitter Barbara Holierhoek van de visserijverenigingen Hulp in Nood en Ons Belang is bepaald niet gerust. ,,Van alle kanten horen we dat de bezwaren onze vissers niet treffen, maar het voelt niet goed. Voor onze vissers is trouwens een wijzigingsverzoek op de vergunning ingediend en vorige maand gehonoreerd.’’

Genoemde herziening betreft openstelling van zone 2, expliciet voor de vissers van de koepelorganisaties die het Vibeg-akkoord ondertekenen. In de nieuwe vergunningvoorwaarden zijn in ruil daarvoor ‘vrijwillig’ technische beperkingen opgenomen, zoals een maximum gewicht van de garnalentuigen, het vissen met een grotere maaswijdte, gebruik van een kleinere maaswijdte van de zeeflap (zodat meer ondermaatse vis kan ontsnappen) en een minimum maaswijdte voor de spoelsorteertrommel.

Ondertekening van het nieuwe Vibeg-akkoord 2.0 inclusief verduurzamingsplan staat woensdag 31 mei op de agenda.