Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Brief met steun visserijorganisaties

Bestuurlijk Platform vraagt aandacht bij de kabinetsformatie

MIDDELBURG/URK – In een uitgebreide brief aan de kabinetsinformateur en de visserijwoordvoerders in de Tweede Kamer heeft het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) aandacht gevraagd voor een aantal prangende kwesties.

De Nederlandse visserijsector is volop bezig met verduurzaming en verbetering van de economische positie. Die ontwikkeling naar een duurzame en sterke vissector dreigt in gevaar te komen door een aantal politieke ontwikkelingen. Het BPV vraagt daarvoor aandacht, en het platform van visserijgemeenten zou graag zien dat die ook in de kabinetsformatie worden meegenomen.

Zo vindt het BPV dat, gezien de grote impact die deze Europese maatregel zal hebben voor de continuïteit van de Nederlandse kottervloot, uitstel, opschorting of aanpassing van de aanlandplicht in Brussel bespreekbaar moet worden. De pulskorvisserij moet als ‘een bewezen duurzaam werkend vistuig’ in de regelgeving opgenomen worden; de tijdelijke ontheffingen moeten op de kortst mogelijke termijn omgezet worden in definitieve vergunningen. De Brexit is het derde hete hangijzer. Het is volgens het BPV van groot belang dat er bij de onderhandelingen over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU deskundigen uit de visserijsector in Nederland worden betrokken.

Verder wijst het BPV in de ‘position paper’ onder meer op meer mogelijkheden voor visserij in beschermde gebieden, free riders in de garnalenvisserij die aangepakt moeten kunnen worden, een wenselijk level playing field in de Europese schelpdiersector en de naamgeving van het ministerie. ,,Het belang van de (Nederlandse) visserijsector als wereldwijde voedselleverancier moet terug te vinden zijn in de naamgeving van het ministerie.’’

De brief van het BPV wordt ondersteund door de Nederlandse Vissersbond, VisNed, de Redersvereniging en de Visfederatie.