Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Intensieve samenwerking VisNed en Vissersbond

Alle hens aan dek voor behoud puls

URK/EMMELOORD – Het voltallige Europarlement stemt dinsdag 16 januari in Straatsburg over het op basis van wetenschappelijk onderzoek vrijgeven óf blijvend beperken van de pulsvisserij. Een cruciale stemming, hoewel het Europarlement niet het laatste en beslissende woord heeft. Afgelopen najaar heeft de Visserijcommissie van het Europese Parlement tijdens de stemming over de nieuwe verordening Technische Maatregelen nipt voor het onder voorwaarden vrijgeven van de pulsvisserij gestemd.

VisNed en Nederlandse Vissersbond trekken eendrachtiglijk op in de lobby voor het vrijgeven van de pulsvisserij. Op het bondskantoor in Emmeloord zijn in de laatste week van het voorbije jaar 750 samen ontwikkelde infomappen voor alle Europarlementariërs klaargemaakt. De mapjes zullen deze weken zoveel mogelijk persoonlijk worden overhandigd aan de parlementariërs.

De infomap bevat een meertalige factsheet met informatie over onderzoeksresultaten en controle en handhaving op de pulstuigen, een meertalige infographic van het ministerie van LNV over de wetenschappelijk vastgestelde voordelen van de pulstechniek, een positief-kritisch artikel van de Nederlandse milieuorganisaties en een position-paper van de handelskoepel Visfederatie over onder andere de kwaliteit van met de pulstechniek gevangen vis. Laatstgenoemde paper is feitelijk een reactie op de boude beweringen van de Franse ngo Bloom. Alle info is ook via de social media gedeeld.

Daarnaast ontvangen de Europarlementariërs tot aan de pleinaire stemming een aantal mails met statements, onderbouwd met filmpjes en wetenschappelijk bewijs over de voordelen van pulsvisserij. De eerste wordt in de trant van: ‘Care for the seabed! Vote for pulse fishing’. De insteek van deze campagne is ook om volksvertegenwoordigers die niks van visserij afweten en geen tijd hebben om zich daarin te verdiepen kort en bondig het belang van puls onder de aandacht te brengen. VisNed en Vissersbond gaan ook samen naar Brussel en Straatsburg om met de ‘pulsbak’ en aan de hand van schaalmodellen tekst en uitleg te geven over pulsvisserij. Ook in de Tweede Kamer, met buitenlandse overheden en visserijorganisaties, wetenschap en milieuorganisaties wordt overleg gevoerd.

Na de plenaire stemming besluiten de Europese Commissie, de Ministerraad en het Europees Parlement in de zogeheten triloog definitief over de toekomst van de pulsvisserij. De Europese Commissie is voor het vrijgeven en verder ontwikkelen van de pulstechniek, de Europese Ministerraad wil de pulsvisserij blijven beperken tot 5 procent. Vijf procent komt neer op 22 Nederlandse ontheffingen, Nederland heeft nu 84 pulsontheffingen (waarvan er pakweg 75 in gebruik zijn).