Afbeelding
xx

Puls verdient herkansing, maar geen bijval

Algemeen

DEN HAAG/WAGENINGEN – Met name Frankrijk en ook België blijven zeer kritisch over de pulsvisserij.

Visserijminister Adema antwoordt dat op vragen van de BoerBurgerBeweging over het sentiment in Europa. Het draagvlak in de EU voor het weer mogelijk maken van het pulstuig blijft onverminderd klein, aldus Adema.

,,Wij zetten ons keer op keer in voor de pulsvisserij’’, reageerde Adema in de Tweede Kamer op een door de BBB-Kamerleden Van der Plas en Pierik ingediende motie waarin de minister werd verzocht heroverweging van het verbod op pulsvisserij in Europa mogelijk te maken en de pulstechniek verder te ontwikkelen. Die motie werd vorige week in de Tweede Kamer ook aangenomen. Adema ziet het als een ondersteuning van het Nederlandse beleid, maar verwacht geen bijval in de EU en ook niet vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Herkansing

Wageningen University & Resource blikte deze maand in haar medium Resource terug op de pijn van het pulsverbod en het wetenschappelijk onderzoek, waarop dr. Pim Boute twee jaar geleden promoveerde. Aanleiding was de recente publicatie van Boute in het tijdschip ‘Frontiers in Marine Science’. Boute spreekt de hoop uit dat Europa de aversie tegen de pulstechniek ooit kan loslaten en zegt: ,,Pulsvisserij verdient een herkansing, zeker omdat er nog mogelijkheden liggen om de vangsttechniek verder te verbeteren en verfijnen.’’

Visserijraad

Ter voorbereiding op de Visserijraad van afgelopen week in België schreef LNV-minister Adema: ,,Ik zal benadrukken dat het innovatie- en investeringsklimaat voor de visserijsector verbeterd moet worden, om de benodigde transitie vorm te geven. Daartoe is een duidelijk perspectief voor de toekomst nodig en moet belemmerende regelgeving aangepast worden. Ik zal hierbij ook nogmaals benoemen dat er een alternatief vistuig – het pulstuig - is dat een grote energiebesparing kan realiseren en ik zal de noodzaak voor een beter werkbaar alternatief voor de aanlandplicht benadrukken.’’