H De Europese visserijministers krijgen onderricht in het pellen van Noordzeegarnalen.
H De Europese visserijministers krijgen onderricht in het pellen van Noordzeegarnalen. Belgie

‘Heel Europa aan boord gehad’

Algemeen

ZEEBRUGGE – Selectief vissen met grotere mazen en brandstofbesparing. Daar heeft reder Danny Vlietinck de nadruk opgelegd toen afgelopen maandag de visserijministers van bijna alle EU-lidstaten een rondleiding kregen op zijn Z 483. Het bezoek was onderdeel van een informele Visserijraad, georganiseerd door het huidige Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.

De formele Landbouw- en Visserijraad van afgelopen dinsdag ging vrijwel alleen over landbouw, maar op de voorafgaande informele Raad op zondag en maandag in Brugge en Zeebrugge stond (kennismaking met) de visserij van vandaag de dag centraal. Belgisch visserijminister Hilde Crevits heeft als voorzitter van de Visserijraad de gelegenheid te baat genomen om al haar Europese collega’s het belang van de visserij te laten zien, niet alleen voor de kustgemeenschappen maar voor de hele Europese Unie. 

Het programma startte met een boottochtje door de grachten van Brugge, gevolgd door een workshop garnalenpellen onder leiding van kampioenpellers Nadine Deetens en Chantal Goes met (dure!) garnalen vanuit Nieuwpoort en een besloten diner.

Minister Adema van LNV had volgens zijn woordvoerder prioriteiten elders; in zijn plaats kwam Donné Slangen, directeur-generaal Natuur en Visserij bij LNV. Afgelopen dinsdag was Adema wel present op de (formele) Landbouw- en Visserijraad in Brussel.

Evaluatie visserijbeleid

Maandagochtend kwamen de ministers bijeen in het Meeting & Convention Centre in Brugge om met elkaar en met vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europarlement van gedachten te wisselen over een visserijbeleid dat kan inspelen op de sterk veranderende externe omstandigheden (klimaat, energietransitie, Brexit, geopolitiek) en interne hindernissen (ruimtelijke planning op zee, strengere Europese milieu- en visserijwetgeving, toenemende administratieve lasten). Op filmpjes uitten vissers en visserijvertegenwoordigers hun zorgen.

Europees visserijcommissaris Sinkevicius meldde op de persconferentie dat hij zijn diensten gevraagd heeft om een volledige evaluatie te maken van het gemeenschappelijk visserijbeleid, wat door Crevits met instemming werd begroet. ,,Het Europese beleid heeft een grote impact op onze visserij- en aquacultuursector. De aankondiging de volledige verordening over het gemeenschappelijk visserijbeleid te gaan evalueren wordt door de ministers toegejuicht. Deze evaluatie moet zeker ook in nauw overleg met onze vissers gebeuren. We moeten onze visserijsector vertrouwen schenken en hen door de komende uitdagingen loodsen. De lidstaten vragen daarvoor om de dringende opheffing van alle wettelijke of financiële knelpunten in het EU-beleidskader die in de weg staan van een verdere verduurzaming van de visserijsector’’, aldus Crevits in een verklaring.

Nieuwbouw

Na de twee sessies, de groepsfoto, persconferentie en lunch was het tijd voor kennismaking met de praktijk, met ‘de Belgische troeven’, in dit geval met de Z 483 ‘Jasmine’. Reder Danny Vlietinck en echtgenote Sandra mochten twee ploegen van twintig elk een uur rondleiden, door de hele kotter. ,,Ik heb heel Europa aan boord gehad!’’, aldus een enthousiaste Vlietinck, die bij de rondleidingen de nadruk heeft gelegd op innovatie, selectief vissen en brandstofbesparing. ,,En dat nieuwbouw heel belangrijk is, want daarmee kun je grote stappen maken naar duurzaamheid. Onze nieuwe kotter is net zo groot als de vorige Z 482, maar gebruikt 20 procent minder brandstof.’’ In de messroom gaf Pedro Rappé uitleg over digitalisering met VISTOOLS en sprak directeur Hans Polet van het ILVO namens de wetenschap.

Om de belangrijke rol van onderwijs te onderstrepen werd een bezoek gebracht aan het maritieme opleidingscentrum in Zeebrugge, om daar de nieuwe visserijsimulator te bewonderen. Dit instituut bestaat sinds 2019 en werd opgericht door samenwerking tussen Defensie, de Hogere Zeevaartschool en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB.

H Europees Visserijcommissaris Virginijus Sinkevicius en de Belgische visserijminister Hilde Crevits aan het woord.
H Sandra Vlietinck verzorgde met echtgenoot Danny de rondleiding over hun Z 483 'Jasmine'.
H In de messroom van de Z 483 vertelt Pedro Rappé over de voordelen van digitalisering op de vissersvloot.
H Enkele Vlaamse troeven op de Z 483: directeur Emiel Brouckaert van de Rederscentrale, Sylvie Becaus van de Vlaamse Visveiling, Danny en Sandra Vlietinck, ILVO-directeur Hans Polet, Hilde Crevits en Pedro Rappé
H Informeel bijeen, discussiëren over het visserijbeleid.