H Indicatieve kaart van de voorgenomen gesloten gebieden in de Voordelta voor garnalenvisserij, boomkorvisserij, ensisvisserij, mosselvisserij, kokkelvisserij, oestervisserij en spisulavisserij. De noordwestelijke kant van het bodembeschermingsgebied blijft open voor de visserij. Het gebied dat open blijft voor de garnalen- en ensisvisserij wordt volgens opgave intensief bevist. Niet op de kaart het nieuwe te sluiten gebied van 10.000 hectare boven de Maasmond.
H Indicatieve kaart van de voorgenomen gesloten gebieden in de Voordelta voor garnalenvisserij, boomkorvisserij, ensisvisserij, mosselvisserij, kokkelvisserij, oestervisserij en spisulavisserij. De noordwestelijke kant van het bodembeschermingsgebied blijft open voor de visserij. Het gebied dat open blijft voor de garnalen- en ensisvisserij wordt volgens opgave intensief bevist. Niet op de kaart het nieuwe te sluiten gebied van 10.000 hectare boven de Maasmond. Jong, dr. ing. M.F. de (Maarten)

Vissers Voordelta wacht ingrijpend besluit

Algemeen

DEN HAAG/STELLENDAM – Niet het hele bodembeschermingsgebied in de Voordelta gaat volledig op slot voor de visserij, maar daarbuiten komt er boven de Maasmond wel circa 10.000 hectare ‘bijzonder nationaal natuurgebied’ bij dat eveneens verboden wordt voor bodemberoerende visserij. Alles bij elkaar 27.900 hectare als natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

In een brief aan de Tweede Kamer maakte demissionair minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) maandag haar plannen inzake de Voordelta bekend, inclusief een indicatieve kaart. Een definitief besluit moet nog genomen worden, conform afspraak met de Tweede Kamer na de commissievergadering van gisteravond (donderdag 8 februari) over het visserijbeleid . De verwachting aan de vooravond van dat debat was dat Kamerleden de minister kritisch gingen bevragen, maar of dat zou kunnen leiden tot meer ruimte voor visserijactiviteit nog maar de vraag zou zijn.

Oude koek

Visserijbestuurders werden maandagmorgen op de hoogte gesteld, waarna intensief onderling overleg volgde, ook met juristen, adviseurs en Kamerleden. ,,Dit idee van Van der Wal is een poging om van twee kwaden iets te maken. Maar hier heeft haast niemand wat aan, alleen het Havenbedrijf Rotterdam zou tevreden kunnen zijn’’, zegt Vissersbondbestuurder Johan Baaij. Baaij wijst erop dat buiten de zogeheten natuurcompensatie ook nog eens 5 hectare in de Voordelta gesloten is in het kader van de Vogelrichtlijn (rustgebieden) en er bij de Haringvlietdam ook nog eens een visserijvrije zone van 1.500 meter komt voor trekvis.

Visser Koos de Visser (GO 58) is afgelopen jaar intensief betrokken bij het proces over natuurcompensatie in de Voordelta. Met de indicatieve kaart van Van der Wal kan hij naar eigen zeggen helemaal niets. ,,Dat kaartbeeld hebben we tijdens Europort al met de minister in alle beslotenheid besproken. Dat is oude koek, zogezegd. De brief van de minister, die veel begrip voor de pijn voor de vissers zegt te hebben, heeft een aaibaar karakter. Zie dat maar als een politiek spelletje. Het lijkt net of de beste visgronden voor ons openblijven, maar de werkelijkheid is dat ikzelf maar 5 tot 10 procent van mijn besomming in het bodembeschermingsgebied van de Voordelta uit het opengehouden gebied haal. Nee, dit is nog lang geen gelopen race. Wij blijven strijdbaar.’’

Juridisch

Van der Wal wijst in haar Kamerbrief op de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland in november 2022 nadat natuur- en milieuorganisaties beroep hadden aangetekend en afdwongen om te gaan handhaven. Het instellen van een bodembeschermingsgebied van 24.550 hectare met een verbod voor boomkorvisserij met meer dan 260 pk werd naderhand als onvoldoende gezien. De minister is het zelf ook niet eens met die uitspraak van de rechter en is evenals de visserijorganisaties daarom in hoger beroep gegaan, maar dat heeft geen opschortende werking. Van der Wal schrijft dat ze op grond van richtsnoeren van de Europese Commissie vanwege vertraging aanvullend moet compenseren, omdat de natuurcompensatie vijftien jaar geleden bij de start van de aanleg van de Tweede Maasvlakte al bereikt had moeten zijn.

Zodra over financiële middelen voor flankerend beleid is besloten, is het plan om in de Voordelta 17.900 hectare te sluiten voor in ieder geval garnalenvisserij, boomkorvisserij, ensisvisserij, mosselvisserij, kokkelvisserij, oestervisserij en spisulavisserij. ,,Ik heb getracht naast de ecologie zoveel mogelijk het visserijbelang te borgen door een deel van de beste garnalenvisgronden open te houden. Ook is het Slijkgat opengehouden voor garnalenvisserij en kleine kustvisserij, tot halverwege de kust van Goeree-Overflakkee’’, aldus Van der Wal.

Voor de aanwijzing van de genoemde 10.000 hectare boven de Maasmond wordt meer tijd genomen, ook voor overleg met de Europese Commissie. De exacte locatie moet nog worden bepaald, maar het zou gaan om een minder intensief bevist gebied. Vanuit de visserijsector is daar als alternatief op gewezen.

Minister Van der Wal schrijft zich te realiseren dat een toegangsbeperkend besluit voor de visserijsector in de Voordelta ingrijpend zal zijn. Daarom wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een gebiedsgerichte saneringsregeling voor garnalenvissers, nadeelcompensatie voor vissers en middelen voor investeringen in de visserij.