H Manager Teun Visser.
H Manager Teun Visser. GH

Teun Visser afslagmanager in Vlissingen

Algemeen

VLISSINGEN/URK – Teun Visser (63) is vorige week benoemd en gelijk begonnen als afslagmanager bij de Zeeuwse Visveiling in Vlissingen. Op parttime basis en tijdelijk.

Donderdag 25 januari tekende Visser een arbeidsovereenkomst voor twee dagen in de week en begon diezelfde dag. De Raad van Commissarissen informeerde gelijktijdig ook de aanvoerders en viskopers over de aanstelling van Visser.

Visser wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de afslag in Vlissingen, de contacten met vissers en handelaren en vertegenwoordigt Vlissingen ook in het Nationaal Overleg Visafslagen (NOVA). Statutair directeur blijft Bennie de Ridder. Voormalig afslagdirecteur Foort Lokerse is nu teruggetreden als adviseur van de Raad van Commissarissen van de Holding Zeeuwse Visveilingen.

Met Visser is nadrukkelijk afgesproken dat hij zich niet bemoeit - ,,in welke vorm dan ook’’ - met het verkooptraject van het gemeentelijke afslagbedrijf. Dat verkoopproces vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, de gemeenten Vlissingen en Sluis. 

Zoals bekend staat de Zeeuwse Visveiling in de etalage, werd er afgelopen jaren eerst met United Fish Auctions en daarna met Veiling Urk onderhandeld over verkoop en werd ook een deal bereikt met Urk. Visser was toen in beeld om in Vlissingen naar eigen zeggen daar handen en voeten aan te geven. De rechtbank zette evenwel een streep door die deal en uitgesproken dat de verkoop openbaar moet. Zowel Urk als UFA zeggen straks een bod te willen doen zodra de voorwaarden bekend zijn.

Visser was tot vorig jaar mei directeur van Visveiling Urk en ging na een dienstverband van maar liefst 45 jaar vervroegd met pensioen. Na het overlijden van de Zeeuwse afslagmanager Erwin van Belzen in oktober bood hij spontaan zijn hulp in Vlissingen aan. In december plaatste de Holding Zeeuwse Visveilingen een vacature in Visserijnieuws voor een tijdelijke en parttime manager in Vlissingen. Daar kwamen vier reacties op binnen. Visser was volgens RvC-voorzitter Jaap Hennekeij de enige sollicitant die aan alle functievereisten voldeed.

,,De heer Visser is uitstekend op de hoogte van ontwikkelingen in de kottersector en beschikt over een ruime ervaring in de leiding van een vismijnbedrijf’’, bericht de Raad van Commissarissen. Visser zal in elk geval donderdags en vrijdags in Vlissingen aanwezig zijn.

Teun Visser: ,,Mijn motivatie is om te helpen. Hoe? Dat gaan we zien, eerst maar eens nader kennis maken.’’