H Import van vis vanuit Rusland kan straks niet meer tegen verlaagd tarief. Op de foto dozen met platvis vanuit Kamchatka op het Urker industrieterrein.
H Import van vis vanuit Rusland kan straks niet meer tegen verlaagd tarief. Op de foto dozen met platvis vanuit Kamchatka op het Urker industrieterrein. GH

Vis uit Rusland uitgesloten

Algemeen

BRUSSEL – Voor de periode 2024-2026 heeft de Raad deze week weer zogeheten autonome EU-tariefcontingenten (ATQ’s) vastgesteld. Hiermee kunnen bepaalde visproducten tegen lager of 0-tarief ingevoerd worden in de Europese Unie. 

De Europese Unie wordt steeds meer afhankelijk van de invoer uit derde landen om aan haar vraag naar vis te kunnen voldoen. De ATQ’s moeten ervoor zorgen dat de visverwerkende industrie in de EU voldoende grondstof heeft om aan de vraag van de consument te kunnen voldoen. De tariefcontingenten worden alleen toegekend aan producten die voor verdere verwerking worden ingevoerd in de EU. De belangrijkste producten die tegen belastingvrije tarieven of verlaagde invoerrechten ingekocht kunnen worden zijn Alaska pollak en kabeljauw. Specifiek voor Nederland zijn met name diverse platvissoorten, kabeljauw en garnalen van belang. 

Het gaat om grote volumes; in totaal 900.000 ton vis, waar dat in de vorige periode 831.000 ton was. De EU is dan ook de op een na belangrijkste handelaar in visserij- en aquacultuurproducten in de wereld in termen van waarde, bijna gelijk aan China. Noorwegen, China, Ecuador (garnalen) en Marokko zijn de belangrijkste leveranciers van de EU. Gezien de verslechtering van de betrekkingen tussen de EU en Rusland heeft de Raad besloten om visserijproducten uit Rusland niet meer op te nemen in de regeling, en daarmee verband houdend ook geen vis uit buurland Wit-Rusland.

Nieuwe soorten

Voorzitter Guus Pastoor van de Visfederatie is tevreden over de regeling. De Europese koepel van visverwerkers AIPCE (waar Pastoor ook voorzitter van is) heeft er hard aan getrokken. ,,Positief is dat de periode weer voor drie jaar is, waar de EC twee jaar voorstelde, dat er stappen zijn toegevoegd aan wat kwalificeert als verwerking en ook dat er drie nieuwe soorten zijn toegevoegd: de platvis Petrale sole uit de VS, de Patagonian grenadier en ook 10.000 ton tilapia.’’ 

Dat laatste houdt volgens Pastoor verband met het uitsluiten van Russische vis. Ook de bepaling dat er op verzoek van de verwerkende industrie in de komende drie jaar nieuwe quota ingevoerd kunnen worden houdt daar verband mee.

Bij de vaststelling van de ATQ’s wordt rekening gehouden met hun potentiële impact op de visserij binnen de EU zelf, om eerlijke concurrentie tussen ingevoerde visserijproducten en EU-producten te waarborgen. Desondanks heeft de Europese koepelorganisatie Europêche grote bedenkingen tegen de verordening. 

Paradox

Europêche wijst op de paradox dat de eigen visserij door de Europese Commissie steeds meer gekneveld wordt ten behoeve van klimaat en biodiversiteit, terwijl aan de andere kant vrij spel wordt gegeven aan vis die nergens aan hoeft te voldoen. Zorgen zijn er met name over de ATQ’s voor heek, platvis en tonijn-loins, waarvan in de EU zelf genoeg geproduceerd wordt volgens de visserijbelangenkoepel. 

De nieuwe verordening is van toepassing van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026. De tariefcontingenten worden beheerd door de Europese Commissie en de lidstaten.