H Aan het woord Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit over bouwstenen voor optimalisatie van het keurpuntenbeleid.
H Aan het woord Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit over bouwstenen voor optimalisatie van het keurpuntenbeleid. Mike Turenhout

‘Import is dragende pijler onder onze visverwerkende industrie’

Algemeen

UTRECHT – Na 26 jaar heeft Constant Mulder afscheid genomen als bestuurslid en voorzitter van de Vereniging van Importeurs van Visproducten (VIV). Het was een belangrijk onderdeel van de algemene ledenvergadering van de VIV die afgelopen dinsdag plaatsvond in Utrecht.

Gedurende het besloten deel van de ledenvergadering werden met name verenigingszaken besproken, waaronder de samenstelling van het bestuur. Constant Mulder, die sinds de oprichting van de VIV 26 jaar geleden betrokken is als bestuurder, nam dinsdag afscheid als voorzitter van de importeursverening. Zijn inzet binnen het bestuur in de afgelopen decennia wordt door de achterban zodanig gewaardeerd dat Mulder als eerste het erelidmaatschap van de VIV heeft ontvangen. Frans Zeeman (managing director Seafood Connection) heeft het stokje als voorzitter van Mulder overgenomen.

Mulder (67) was in 1997 samen met wijlen Henk van der Giessen (Primstar) initiator en oprichter van de VIV. Drie jaar eerder was Mulder begonnen met Anova, een specifiek visimportbedrijf. Mulder: ,,In het toenmalige Productschap Vis was geen plaats voor importeurs. Die werden gezien als een bedreiging voor de gevestigde orde. Daarbij kwam dat de EU visserijbeleid ging ontwikkelen waarmee wij als visimporteurs steeds weer voor voldongen feiten kwamen te staan. Een VIV was echt nodig toen.’’ Mulder wil graag ook Seafood Connection, Heiploeg en Culimer (voorheen Ibromar) noemen als visimporteurs die aan de wieg van de VIV stonden. 

De VIV heeft momenteel bij elkaar 52 aangesloten leden en ‘begunstigers’ (bedrijven die als dienstverleners of anderszins betrokken zijn bij de import van vis). Mulder durft te stellen dat de importsector momenteel de dragende pijler is onder de Nederlandse visverwerkende industrie. De directievoering over Anova heeft hij overgedragen aan een jonger management.

MSC/ASC

Het besloten gedeelte werd afgesloten met een presentatie van de FinFish Study 2023 door Mike Turenhout, waarin de zienswijze van Mulder bevestigd wordt. Ook in deze presentatie kwam het groeiende belang van import voor de voedselzekerheid duidelijk naar voren. De steeds verder afnemende productie van vis, schaal- en weekdieren in de EU zelf in de afgelopen jaren noopt tot steeds meer import uit derde landen.

Voor het open gedeelte van de algemene ledenvergadering was een drietal sprekers uitgenodigd. Vanuit de Erasmus Universiteit sprak Bart Kuipers over de NVWA-keurpunten voor importstromen en hoe het keurpuntenbeleid in Nederland kan groeien naar een ‘Keurbeleid voor Championsleague keurketens’. Kuipers beschreef de huidige situatie bij importkeuringen en nam de VIV-leden en genodigden mee in de bouwstenen die moeten leiden tot een optimalisatie van het huidige keurpuntenbeleid. Dit met als doel om koploper te blijven in de EU.

Daarna gaven Christien Absil (MSC) en Froukje Kruijssen (ASC) met hun presentatie meer inzicht in de werkwijzen van MSC/ASC en de link met social responsibility in de keten. Het gaat daarbij om de relatie met arbeidsomstandigheden op schepen en kweekvijvers en die in de verwerkende bedrijven. Het MSC-keurmerk is een ecologische standaard en kan aangevuld worden met andere certificatieschema’s voor arbeidsomstandigheden. ASC is een bredere standaard, die meer sociale elementen afdekt. Beide keurmerken werken aan versterking van de sociale dimensie, hetzij via betere koppeling met andere standaarden, hetzij via eisen in de certificeringsschema’s.

H Constant Mulder (rechts) draagt het voorzitterschap over aan Frans Zeeman.