H Hermotorisering van de TX 21 bij Hoekman Shipbuilding in Urk. Er komt een nieuwe Volvo Penta inclusief nabehandelingssysteem in de machinekamer. De motor is geleverd en in bedrijf gesteld door Betsema Scheepsmotoren. Aan boord van de garnalenkotter hangt een bord met de mededeling dat de installatie voor lagere stikstofuitstoot medegefinancierd is door de Europese Unie vanuit het EFMZVA-fonds. Investeringen in katalysatoren worden voor maximaal 50 procent gesubsidieerd. Deze subsidieregeling is op 31 juli gesloten. In totaal waren daarvoor 144 aanvragen ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
H Hermotorisering van de TX 21 bij Hoekman Shipbuilding in Urk. Er komt een nieuwe Volvo Penta inclusief nabehandelingssysteem in de machinekamer. De motor is geleverd en in bedrijf gesteld door Betsema Scheepsmotoren. Aan boord van de garnalenkotter hangt een bord met de mededeling dat de installatie voor lagere stikstofuitstoot medegefinancierd is door de Europese Unie vanuit het EFMZVA-fonds. Investeringen in katalysatoren worden voor maximaal 50 procent gesubsidieerd. Deze subsidieregeling is op 31 juli gesloten. In totaal waren daarvoor 144 aanvragen ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Richard van der Vis

Meer tijd voor garnalenvissers

Algemeen

DEN HAAG – Garnalenvissers krijgen meer tijd. Maar nog geen zekerheid. Deze weken wordt gewerkt aan een robuuste vergunningverlening.

Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen en aansluitend een debat in de Tweede Kamer over onder andere de gedoogbeschikking voor de garnalenvisserij en de stikstoftoets met de beide LNV-ministers Adema en Van der Wal.

Garnalenvissers zijn nog altijd in afwachting van een nieuwe vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Het ministerie van LNV heeft een gedoogbeschikking afgegeven tot 1 oktober. In de Tweede Kamer zei minister Van der Wal dat ze die termijn onrechtvaardig kort vindt, omdat levertijden van katalysatoren in stikstofuitstoot drastisch te reduceren langer blijken te zijn en de capaciteit bij installatiebedrijven beperkt is. Door visserijbestuurders is daar overigens van meet af op gewezen.

Minister Van der Wal heeft nu besloten de gedoogbeschikking te koppelen aan de levertijden van de katalysator ,,Maar dan heb je als ondernemer wel de plicht om aan te geven dat je die bestelling hebt geplaatst. Dan heb je ook zicht op legalisatie en dus een vergunning’’, aldus Van der Wal, die vorige week donderdag haar excuus aanbood voor de uitgestelde en late beantwoording van Kamervragen. ,,Maar we zitten vol op dit dossier. Het is echt extreem ingewikkeld.’’

Uit de antwoorden op Kamervragen blijkt dat er een vergunningaanvraag ligt van 183 vaartuigen. Voor 1 oktober zullen er op 56 vaartuigen katalysatoren (en deels ook schonere motoren) geïnstalleerd zijn. Na 1 oktober staan er sowieso nog 62 op de rol. Van 25 vaartuigen is bekend dat ze niet tot aanschaf wensen over te gaan, en van 40 vaartuigen is dat onbekend.

Het gebruik van de Aerius Calculator in de stikstoftoets leidt ertoe dat veel garnalenvissers op hun eigen bestekken slechts een beperkt aantal visuren krijgen, ook zelfs na installatie van een katalysator. Die urenberekening is nogal willekeurig van karakter. Het dwingt om extra vaaruren te maken om elders te vissen.

Van der Wal erkent dat de uitkomsten van de toets problemen opleveren en zich niet goed verhouden tot de bestaande visserijpraktijk. Gezien het mobiele karakter van de garnalenvisserij ben ik daarom met de sector en deskundigen in gesprek om te bezien of een oplossing mogelijk is’’, aldus Van der Wal, die in het debat zei uiterlijk 30 september de Tweede Kamer daarover te informeren. ,,Aerius is geschikt voor de agrarische sector, want een stal staat op een vaste plek. Maar een boot vaart. Dat maakt dat Aerius hele vreemde uitkomsten geeft. Om die reden kijken we naar de vergunningverlening. De sector heeft daar zelf ook ideeën voor aangedragen. We zijn verplicht om te werken met Aerius, maar het is een hulpmiddel. Het is niet alles of niets ten aanzien van vergunningverlening. We gaan nu samen bekijken waar we stappen kunnen zetten, zodat we wel een robuuste vergunningverlening hebben, maar zonder dat er alleen die gekke uitkomsten van Aerius zijn. Dat loopt nu.’’

Minister Adema zei dat het na de investeringen in katalysatoren - met steun van de overheid - mogelijk moet zijn om de garnalenvissers langjarig toekomstperspectief te bieden. Adema noemde het heel goed dat de garnalensector met een gedragscode zelf verantwoordelijkheid wil nemen om op een ‘omgevingsbewuste’ manier te vissen.

Ketenbreed

Tijdens het Ketenbreed Garnalen Overleg maandag in Urk was er opluchting over het verlengen van de gedoogbeschikking. Maar de teleurstelling en zorg overheersen, zeker wat de ‘vreselijke’ stikstoftoets betreft. 

Adviseur Martin Scholten van het Ketenbreed Garnalen Overleg wordt ook door ‘Haagse kringen’ geraadpleegd en had vorige en ook deze week nog contact met LNV. Scholten ziet wel een openingetje, ziet ook dat het de Tweede Kamer menens is en merkt op dat er in Den Haag nu hard gewerkt wordt aan een oplossing voor de vergunningverlening. ,,Maar het moet allemaal nog wel gebeuren. Ons aller doel is een goede vergunning waarmee de garnalenvisser uit de voeten kan. Maar er wordt ook wat van de garnalenvisser gevraagd, namelijk serieus rekening te houden met de natuur. De bestuurders moeten dan ook niet alleen naar de ministers kijken om de problemen op te lossen, de ministers kijken namelijk ook naar de sector om stappen vooruit te maken. Een vergunning moet in goede handen zijn, daarvoor is vertrouwen nodig. Daarvoor is de hele sector aan zet, zoals met de intenties die de basis vormen van de gedragscode. Het is nu het momentum om dat ook waar te maken. Zeg wat je doet, doe wat je zegt.’’