Afbeelding
C.L. van Dijke

Akkoord over overname visafslag Vlissingen

Algemeen

URK/VLISSINGEN – Partijen zijn akkoord over een overname van de afslag in Vlissingen door Visveiling Urk. De Zeeuwse haven is een belangrijke aanvoerlocatie geworden voor Urker (Kanaal)vissers.

De voorgenomen verkoop van honderd procent van de aandelen in de Holding Zeeuwse Visveilingen werd vorige week door de gemeenten Vlissingen en Sluis gepubliceerd. Conform het arrest Didam zijn overheidsorganen verplicht dit openbaar te maken, waarna een ieder de gelegenheid krijgt om binnen 20 dagen zich als tegenkandidaat te melden. De gemeenten noemen de Beheercoöperatie Urk de enige serieuze gegadigde.

De Beheercoöperatie Urk (eigenaar van Visveiling Urk) en de Raad van Commissarissen van de Zeeuwse Visveilingen NV hebben langdurig met elkaar overlegd. Na een positief advies van de RvC en het afslagmanagement gingen de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Vlissingen en Sluis afgelopen zomer akkoord. Tijdens een ledenraadsvergadering in Urk waren de aanvoer-leden in juli akkoord gegaan. In Vlissingen werden de vaste aanvoerders ook geraadpleegd.

Geen overheidstaak

De gemeente Vlissingen is voor 60 procent eigenaar en de gemeente Sluis voor 40 procent van de Zeeuwse Visveilingen. Vlissingen en Sluis vinden dat het exploiteren van een visveiling geen overheidstaak meer is, en in 2021 is uit kostenoverwegingen de afslaglocatie Breskens al gesloten en de garnalenzeef overgeheveld naar Vlissingen. Wel willen de gemeenten de visserij in Zeeland behouden en daarom steunen. Om die reden wordt al jaren gezocht naar een serieuze kandidaat die de exploitatie wil voortzetten. 

,,Het doel van de aandelenverkoop is niet alleen het privatiseren van de visveilingactiviteiten, maar ook het behouden van een visveiling in Zeeland’’, aldus de gemeenten. Daarover is zowel contact geweest met United Fish Auctions als met de Beheercoöperatie Urk. Beide partijen hebben ook een bod uitgebracht, maar alleen Urk wilde garanties geven voor behoud van een visveiling in Zeeland. ,,De verkopende partijen hechten nadrukkelijk waarde aan continuïteit van de bedrijfsvoering door behoud van een visveiling in Zeeland. In de verkoopovereenkomst is een continuïteitsvereiste opgenomen. Daarnaast is een anti-speculatiebeding met betrekking tot het in de holding opgenomen onroerend goed onderdeel van de verkoopovereenkomst.’’

Businessplan

Voorzitter Jaap Hennekeij van de RvC bevestigde begin dit jaar dat de Zeeuwse Visveiling weer in onderhandeling was over vergaande samenwerking danwel verkoop. Eerder ging de locatie in Breskens op slot en werden alle afslagactiviteiten geconcentreerd in Vlissingen, maar beseft wordt dat er meer nodig is bij een dalende aanvoerverwachting. ,,Belangrijk voor ons is dat de afslag zo lang mogelijk overeind blijft. Het door Urk aan ons gepresenteerde businessplan voor de locatie Vlissingen sluit daar goed op aan’’, aldus Hennekeij.

Kade belangrijk

In het over te nemen aandelenpakket zit wat Breskens betreft alleen de werkmaatschappij, in Vlissingen is dat inclusief het afslaggebouw. Urk heeft de garantie afgegeven de afslag daar minimaal nog vijf jaar open te houden, aldus afslagdirecteur Riekelt Kramer.

Belangrijk voor Urk is de kade van 600 meter waarop de Zeeuwse Visveiling langdurig erfpacht heeft. Sinds Brexit en de trek van inktvis en mul naar de zuidelijke Noordzee is de haven van Vlissingen aantrekkelijker geworden voor Urker (vlag)kotters, vooral in het winterhalfjaar. Met een eigen (officieel aangewezen) aanlandlocatie met weegmogelijkheden aan de kust zouden ook problemen rond weegregels makkelijker kunnen worden getackeld. Kramer ziet ook logistieke voordelen en zegt dat desgewenst Urker vangsten straks ook (deels) in Vlissingen verkocht worden.

In Urk daalde de afslagomzet in vijf jaar tijd van 119 naar 72 miljoen euro. De Zeeuwse Visveilingen (Vlissingen plus Breskens) zagen de omzet in deze periode dalen van 28 naar 18 miljoen euro. De aanvoer werd in vijf jaar tijd gehalveerd. Beide afslagen maakten vorig jaar winst. Als gevolg van de grote saneringsronde zijn de omzetprognoses flink bijgesteld.

De Beheercoöperatie Urk is ook eigenaar van de visafslag in Harlingen, waar uitsluitend nog garnalen worden gezeefd.

Afbeelding