Afbeelding
Lando Nieuwenhuize

Mosselkwekersknopen en sleuren

Algemeen

DEN OEVER/HARLINGEN – De Zeeuwse mosselhavens zijn nagenoeg leeg. Vrijwel alle vaartuigen liggen tijdens de weekwisseling afgemeerd in de havens van Den Oever en Harlingen. 

In de westelijke Waddenzee is het installeren van de mosselzaadinvanginstallaties vrijwel afgerond. Volgens visserijkundig-ambtenaar Hans van der Hoek, opvolger van opziener Nico Laros, ligt het gros van alle invangsystemen inmiddels in de westelijke Waddenzee uitgestald. 

Op de foto zijn de bemanningen van de YE 70 en YE 79 druk aan ‘het knopen’ zoals het vastknopen van de invanglijnen heet. De opvarenden van de BRU 40, ZZ 3, ZZ 7 en ZZ 10 zijn in de weer met het installeren van invangbuizen aan het Burgzand. Uiterst rechts komt de ZZ 10 met een nieuwe aanvoer van buizen aansleuren. 

(Foto: Lando Nieuwenhuize)