Afbeelding
GH

Lest best

Algemeen

URK – Het zegenseizoen voor het handjevol IJsselmeervissers zit er op. Vorige week donderdag werd de kade op Urk vanaf de UK 264 vol met viskisten gevuld met grote brasem gezet.

De laatste dag van het zegenseizoen op het IJsselmeer/Markermeer – woensdag 15 maart – deden de gebroeders Klaas en Kees Kaptein hun twee dikste trekken. Voor het naar binnen halen van de brasem werd de hulp ingeroepen van hun broers Albert en Jan met de UK 262.

,,Wij kunnen in ons speciaal ontworpen leefponton 15 ton kwijt en in de bunnen pakweg nog een ton of 3. Hier tekenen we natuurlijk voor’’, zegt Klaas donderdag. Vrijdag werd het restant gelost; levende brasem uit twee netten die in de Urker haven tussen steigers waren gespannen.

Niet alle brasem gaat via de Urker IJsselmeerafslag naar de handel. Levende pootvis wordt op bestelling rechtstreeks verkocht, bestemd voor onder andere commerciële hengelvijvers, maar bijvoorbeeld ook gemeenten kopen de vis voor uitzet in hun wateren.

Biologen adviseerden drie jaar geleden de brasemvisserij op het IJsselmeer/Markermeer te verbieden om de stand te verbeteren. Zover ging het ministerie van LNV niet, maar het aantal zegendagen per vergunning werd met ingang van het seizoen 2021/2022 wel gereduceerd van zeven tot slechts twee. Tot 2014 mocht er in het zegenseizoen zonder beperking worden gevist. Het seizoen loopt vanaf 1 november tot half maart. Bezwaren van de zijde van de vissers zijn door LNV afgewezen.

De gebroeders Kaptein hebben meerdere zegencertificaten en huren ook bij van collega’s. Zij beoefenen als specialisten vanaf de start in november meerdere weken in het seizoen één dag per week de zegenvisserij met de UK 264 en een vlet. ,,In weerwil van de beleidsadviezen zien wij een duidelijke toename, steeds meer brasem dus. Maar het is natuurlijk niet alle weken feest. Grote wisselvalligheid is typerend voor de zegenvisserij. Je kan er zomaar ook finaal naast zitten met een trek. We hebben een mooi seizoen gehad, ondanks de zware beperkingen. En ja: er zaten ook misse dagen tussen. Dat is dan wel heel jammer als je zo’n uiterst beperkt aantal visdagen hebt.’’

Afgelopen seizoen werd op de gemeentelijke afslag van Urk 143 ton brasem verhandeld.

Gister - donderdag 23 maart - boog de meervoudige kamer van de rechtbank Utrecht zich over door de zegenvissers aangespannen rechtszaken inzake het kleine aantal van slechts twee visdagen.

Afbeelding