H Noodkreet en oproep: ‘Beste Piet Adema. Met rust en vertrouwen, daar kunnen mijn vissers op bouwen.'
H Noodkreet en oproep: ‘Beste Piet Adema. Met rust en vertrouwen, daar kunnen mijn vissers op bouwen.' GH

Minister Adema probeert te helpen, maar…

Algemeen

LAUWERSOOG – Piet Adema vertrok vrijdagmiddag met enkele boodschappenbriefjes van garnalenvissers en een reddingsboei uit Lauwersoog. De visserijminister toonde volop begrip, beloofde dat het aan zijn inzet voor behoud van bodemberoerende visserij in natuurgebieden niet zal liggen, maar zei ook dat het echt heel spannend gaat worden voor Wad- en kustvissers. ,,Ik probeer jullie te helpen. Visserij hoort bij Nederland, daar wil ik voor opkomen.’’

Adema is een Fries en niet bij alle Groningers bekend. Ook niet bij de Zoutkamper garnalenkoningin Malou Claassen (Restaurant ZK86), want zij zou bijna de door het bedrijfsleven ondertekende reddingsboei overhandigen aan schipper Jetze Post van de WL 18.

Post – 40 jaar ervaring op zee - stelde net kritische vragen over zandsuppletie en baggerwerk dat wordt gezien als ‘bestaand gebruik’, terwijl garnalenvissers de noodzaak van een Wnb-vergunning door de maag gesplitst krijgen omdat ze vanuit juridisch perspectief niet als bestaande gebruikers gezien worden. Uit het hart gegrepen, zei Adema, en nam het spiekbriefje van Post graag in ontvangst.

Adema snapt heel goed de frustratie bij vissers dat zij nota bene niet als bestaande gebruikers worden gezien, zet daar zelf ook vraagtekens bij, en heeft daarom de Landsadvocaat om advies gevraagd. Juridisch ligt het toch anders dan het lijkt, aldus minister Adema.

Ook de vragen van Sjaak de Boer (UK 104) over stikstofreductie en de Aerius-module voor stikstofberekeningen neemt Adema mee naar Den Haag om de details te bespreken met zijn collega LNV-minister Van der Wal. Dat geldt ook voor vragen van Johan Seepma (OL 5) over kaartjes met stikstofdepositie, die voor de nabijheid van de visgronden groen kleuren. Daarom is de vraag van Seepma waarom de garnalenvissers met het mes op de keel vogelvrij worden verklaard.

Heel serieus wil Adema kijken naar de vraag om de subsidietermijn voor een katalysator op te rekken. Er zijn namelijk vissers die meer tijd nodig hebben, en die vanaf oktober in de wintermaanden in de Sylt vissen, waar de stikstof-eisen niet van kracht zijn.

Visserijminister Adema begrijpt de garnalenvissers in de stikstofdiscussie best, zeker als ze hun kleinschalige vaartuigen vergelijken met containerreuzen. Verdorie ja, er zitten onrechtvaardige aspecten aan die regelgeving, aldus Adema. Maar het is tegelijkertijd wel wetgeving.

Met pijn in de buik worden de beleidsvoorstellen vanuit Brussel over bodemberoering gevolgd. Adema zei er alles aan te doen om bodemberoerende visserij in de benen te houden, en daarbij samen op te trekken met collega-ministers in andere lidstaten. ,,Het kan niet waar zijn dat de visserij verboden wordt, want zonder bodemberoering zal het niet gaan, maar soms ben ik wel bang dat het eindigt.’’

Corrie Nagel (HA 31) stipt het verschil in bodemberoering aan tussen garnalenklossen en wekkerketting. Durk van Tuinen (Nederlandse Vissersbond) waardeert de strijdvaardigheid en draagt de suggestie aan om voor garnalenvisserij een andere logboekcode te gaan gebruiken dan voor boomkor (BT).

LNV staat pal voor de gedoogbeschikking voor de garnalenvisserij in Natura 2000-wateren tot 1 oktober. Adema noemt het te gek voor woorden dat ngo’s deze op grond van bodemimpact onderuit willen halen. Een formele reactie van de zijde van LNV op het handhavingsverzoek moet nog komen. Ook op het Actieplan Mariene Ecosystemen van de Europese Commissie om beschermde gebieden te sluiten voor bodemberoerende visserij moet het kabinet nog een antwoord geven.

De minister zei wel te beseffen dat de druk vanuit de natuur- en milieuhoek alleen maar zal toenemen. ,,Ik begrijp goed de onzekerheid bij jullie. Zelf heb ik ook niet overal antwoorden op, ook omdat de samenleving ongelooflijk gejuridificeerd is. Oplossingen moeten dus wel houdbaar blijken. En toch wil ik samen kijken naar toekomstperspectief. Het betekent ook dat de sector zal moeten investeren in het reduceren van bodemimpact om toekomstperspectief te houden.’’

Garnalenvisser Bauke Koornstra (WON 50) reageert na afloop van het bezoek van Adema. ,,Het gaf me toch wel weer een beetje moed. Maar hoe lang blijft deze minister?’’

Op Twitter bedankt Adema alle garnalenvissers voor hun openheid vrijdagmiddag.