Afbeelding
Tamar Poppelier

Voedsel uit zee, maar hoe?

Algemeen

UTRECHT – Voedselzekerheid is een groot goed in de Europese Unie. Hoe moet de visserij een aandeel leveren aan die voedselzekerheid als de sector onder steeds meer druk komt te staan? Op de Nationale kennisvisserij 2023 op vrijdag 24 maart is Voedselzekerheid in een veranderende zee het hoofdthema.

Na de ontvangst en lunch start het programma vrijdagmiddag 13.00 uur met een plenaire sessie, waarbij men in discussie gaat met vertegenwoordigers uit de wetenschap, de Europese politiek en het bedrijfsleven over het thema voedselzekerheid binnen de EU. 

Hoe kunnen we de voedselzekerheid binnen de EU borgen met een toenemende druk binnen de EU op verduurzaming van voedselproducenten zoals vissers?

Na de plenaire sessie kunnen deelnemers kiezen voor een van de drie deelsessies:

- Perspectief voedselvoorziening uit zee

Het ministerie van LNV werkt aan dit perspectief en wil inzage geven in dit traject. Hoe zetten we stappen op weg naar een nieuwe visserij in balans met ecologische randvoorwaarden en nieuwe functies?

- Vissen als individu in het collectief

Nu de druk op de visserij steeds groter wordt, is de vraag hoe je samen sterker kan staan. Het grote verschil tussen het belang van het individu en het belang van het collectief is zeker niet uniek voor de visserij. Het is een vraagstuk waarbij je aan verschillende knoppen kan draaien om dat te veranderen.

- Passieve visserij in windparken

In 2022 en 2023 wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het vissen in windparken op zee. 

In deze sessie vertellen de onderzoekers wat ze het afgelopen jaar daarover te weten zijn gekomen en delen ze de plannen om dit jaar daadwerkelijk te gaan vissen in Borssele OWF. 

LNV is aanwezig om een update te geven van de stand van zaken en hun visie te delen rondom het beleid voor passieve visserij in windparken.

Toekomstperspectief?

De dag zal worden afgesloten met een plenaire sessie, waarbij het gesprek gaat over het toekomstperspectief voor de visserij. Onder meer stikstof-eisen, hoge brandstofprijzen, gesloten gebieden en toenemende druk op het bestaansrecht van de bodemvisserij zorgen voor onzekerheid en een gebrek aan perspectief. Maar hoe ziet dit toekomstperspectief eruit vanuit het oog van de visser? Hoe willen zij door? Welke innovaties zijn nodig? Wie of wat hebben ze daarvoor nodig? Aan de hand van verschillende stellingen wordt met de zaal het gesprek aangegaan.

Registreren

Registreren voor de Nationale kennisdag visserij 2023 kan via de QR-code of door een mail te sturen aan info@vistikhetmaar.nl. Deze dag zal plaatsvinden op vrijdag 24 maart 2023 bij het Scheepvaart en Transportcollege te Rotterdam (Lloydstraat 300).

De kennisdag wordt georganiseerd door het kennisplatform Vistikhetmaar, in samenwerking met het Visserij Innovatie Netwerk (VIN). 

Na aanmelding ontvangt u het volledige programma en informatie over de bereikbaarheid van het STC Rotterdam.