H De brede middagbijeenkomst van het Visserij Innovatie Netwerk met brainstormsessies over verbouw en nieuwbouw. ’s Morgens kwam de werkgroep Vistuigen en vangsttechnieken apart bijeen, met onder andere een presentatie van het Helix-spiraalvistuig door RapiD Engineering.
H De brede middagbijeenkomst van het Visserij Innovatie Netwerk met brainstormsessies over verbouw en nieuwbouw. ’s Morgens kwam de werkgroep Vistuigen en vangsttechnieken apart bijeen, met onder andere een presentatie van het Helix-spiraalvistuig door RapiD Engineering. Caroline Melissant

Een dag met belangrijke boodschappen

Algemeen

UTRECHT - Een gemêleerd gezelschap bestaande uit vissers, beleidsmedewerkers, onderzoekers, toeleveranciers, belangenbehartigers en politici kwam vrijdag 20 januari bijeen in De Meern voor de tweede grote VIN-bijeenkomst met als rode draad de vermindering van het brandstofverbruik van bestaande schepen op korte termijn. De presentatie van Europarlementariër Peter van Dalen werd één van de belangrijke boodschappen van de dag: ‘De toekomst ligt in Brussel.’

Wat brengt de toekomst? Een vraag die iedereen in de visketen bezighoudt en binnen de kaders van het Visserij Innovatie Netwerk meer richting krijgt, voor zowel de korte als lange termijn. 

Tijdens deze tweede grote VIN-bijeenkomst lag de focus op de urgente vraag: Hoe kunnen we op korte termijn bestaande schepen aanpassen en brandstofverbruik verminderen?

Financiën

Marissa Giesen, MT-lid Duurzame visserij bij het ministerie van LNV, gaf een doorkijk op het omvangrijke pakket aan ondersteuningsmaatregelen om de visserij op korte en lange termijn te helpen die toekomst ook echt waar te maken. Ze benadrukte dat er door een grote groep gemotiveerde collega’s hard wordt gewerkt om de regelingen open te stellen. Voor de korte termijn zal vooral worden ingezet op subsidie voor investeringen gericht op brandstofbesparing.

,,Output van het VIN, is input voor de Kottervisie, Voedselvisie en de regelingen,’’ haakte Jan Peter Oelen namens het VIN daarop in om het belang van deelname aan het VIN te onderstrepen.

Aan de slag

Na verhelderende presentaties van Christian Veldhuis (Marin) over de mogelijkheden voor de vissersvloot in relatie tot alternatieve brandstoffen en Hans Hopman (TU Delft) die de boodschap meegaf uit te rekenen hoeveel CO2 de visketen uitstoot voordat het visje op het bord ligt, gingen de aanwezigen in drie groepen aan de slag.

Onder leiding van Christian Veldhuis, Walter van Harberden (Padmos) en Eric Moerkerk (Damen Maaskant) werd met elkaar gebrainstormd over wat men verwacht van de vraag naar verbouw en nieuwbouw, regelgeving en welke maatregelen nog meer interessant zijn voor visserijondernemers. Medewerkers van het ministerie voegden zich bij de groepen om van vissers, scheepsontwerpers en wetenschappers te horen hoe de regelingen het best kunnen worden opgesteld.

Opvallend was dat in alle drie de groepen de voorkeur voor slimmer varen naar voren kwam, met bijvoorbeeld een cruise control, brandstofmeter en data verzamelen.

Europa

Volgens Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) ligt de toekomst van de visserij voornamelijk in Brussel, waar de lobby voor de sector volgens hem dun is geworden. ,,Goed dat er gelobbyd wordt in Den Haag, maar het gebeurt in Brussel.’ De hoofdlijnen voor het visserijbeleid worden in Brussel gemaakt, vertelt van Dalen, die naar eigen zeggen samen met de collega’s Jan Huitema (VVD), Bert-Jan Ruissen (SGP) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) alles uit de kast hebben getrokken om de Nederlandse visserij te ondersteunen.

Maar Van Dalen wil Nederland ook waarschuwen, want Europa weet goed wat het niet wil: bodemberoerende visserij, grootschalige visserij, subsidie voor fossiele brandstoffen en visserij in beschermde gebieden. Europa wil wel windmolens op zee, een lage of emissievrije impact van de vloot, duurzaamheid van bestanden, traceerbaarheid, veilige arbeidsomstandigheden, slim vissen met data en ze hebben een voorliefde voor kleinschalige visserij.

‘We doen als Nederland te veel aan ratio en te weinig aan emotie’, waarmee de Europarlementariër wil zeggen dat niet alle andere Europese landen hun stemgedrag baseren op feitelijke en wetenschappelijke onderzoeken. Volgens Van Dalen zijn er juist daarom in Brussel hard lobbyisten nodig die verstand van de sector en een politieke antenne hebben én hun talen spreken.

,,Wij geloven in een toekomst voor de visserij’’, benadrukte Lieke Berkenbosch, Programmamanager uitvoering Kottervisie bij het ministerie van LNV. ,,We hoorden Peter van Dalen net zeggen dat Europa zeer kritisch is over bodemberoerende visserij. Verduurzaming is echt nodig. Daarom is het zo belangrijk dat vissers samenwerken in het Visserij Innovatie Netwerk en dat ideeën worden uitgewisseld tussen vissers en de overheid, zodat we de regelingen goed kunnen toesnijden op de behoeften en mogelijkheden.’’

Caroline Melissant

Website

Vrijdag 20 januari werd de eigen website van het Visserij Innovatie Netwerk gelanceerd. Deze is interactief voor alle deelnemers.

https://visserijinnovatienetwerk.nl

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding