Afbeelding
GH

‘Good Hope’ opnieuw hoogste besommer

Algemeen

URK – Net als in 2021`was de LH 357 ‘Good Hope’ ook vorig jaar de hoogste besommer bij Visveiling Urk. 

,,We beleven een uitzonderlijk inktvisseizoen’’, zegt vlootmanager Louwe de Boer. De inktvis blijft langer in de zuidelijke Noordzee hangen, maar de LH 357 en zusterschepen van de rederij en familie De Boer vissen vanwege de drukte inmiddels in Het Kanaal, waar de inktvis nu naartoe trekt. De scholen inktvis worden door flyshooters ook ’s nachts gevangen. Vooral in december was het ‘pak maar aan’. Louwe en zijn broers Jan, Karel en Willem willen gezegd hebben heel blij te zijn met de handel die in relatief korte tijd een mooie inktvismarkt via de eigen Urker afslag heeft opgebouwd. Willem de Boer handelt samen met neef Leendert Hakvoort ook namens Osprey Fish, en is ook kwaliteitsmanager, controleert de vangsten op de afslag en geeft tips om de kwaliteit op een hoger plan te tillen. ,,Dat werpt zijn vruchten af, zeker als je kijkt naar gevoelige soorten als mul.’’

Besommingen lagen dankzij een fraai slotakkoord in het laatste kwartaal en gemiddeld veel hogere visprijzen vorig jaar stukken hoger dan in 2021. Zeven kotters besomden meer dan 2 miljoen euro en de 3 miljoen werd net niet aangetikt. De top 10: LH 357, PW 447, UK 47, PD 43, UK 46, LH 356, FD 283, UK 87, PD 344, BCK 40. In totaal noteerde Urk vorig jaar tweehonderd aanvoerders. Ruim de helft daarvan besomde minder dan een ton, waaronder pakweg tachtig kleinschalige Oostzeevissers en krap twintig garnalenkotters (bijvis).

Van de 110 kopers bij Visveiling Urk is Urker Vishandel J. Koffeman B.V. na enkele jaren weer de grootste koper wat omzet betreft. Jan Koffeman en schoonzoon Albert Hakvoort zitten samen links vooraan in de mijnzaal, en kopen onder nummer 104 meer dan de helft van de (dure) tong. ,,Schrijf maar op: de duim van Albert is zeer soepel’’, citeert Koffeman. Koffeman – die zelf ook nog commissiewerk doet voor Bertus Dekker - kocht vorig jaar ook veel tong in België. Zoon Freek doet samen met Albert de verkoop. Koffeman doet zaken in half Europa, maar vooral met collega’s op Urk die op zoek zijn naar bepaalde maatvoeringen. Niet alleen vershandel, ook diepvries. Het gros van de schol – en zeker in de winterperiode - wordt vandaag de dag uit IJsland gehaald.

Kopers en aanvoerders werden zaterdagmorgen bij het visbedrijf van Koffeman door de mijnmeesters van Visveiling Urk in het zonnetje gezet. Er zijn sinds kort drie nieuwe afslagers actief: Barend Hakvoort, Pieter Maarten Bakker en Louwe Post.

Op de foto, van links naar rechts: Maarten Post, Sjoerd Wezelman, Willem de Boer met zoon Leen, Karel de Boer, Jan de Boer met zoon Andries, Louwe de Boer, Hendrik de Boer Jzn, Hessel Snoek, Hendrik de Boer Lzn, Leendert de Boer Jzn, Jan Koffeman, Freek Koffeman, Jacob Koffeman, Albert Hakvoort, Pieter Maarten Bakker, Barend Hakvoort en Louw Post.