Afbeelding
C. Hameeteman

Het gaat over mij en mijn collega’s…

Algemeen

AMERSFOORT – Eén garnalenvisser woonde vrijdagmiddag de beladen rondetafelbijeenkomst over de toekomst van de garnalenvisserij op het hoofdkantoor van Natuurmonumenten bij: Johan Seepma van de OL 5.

,,Het gaat vandaag over mij en mijn collega-garnalenvissers’’, zei de Friese garnalenvisser gelijk bij het voorstelrondje. Seepma vertegenwoordigde de PO Rousant op de bijeenkomst van de door LNV belegde vergadering van de Stuurgroep Toekomstperspectief Garnalenvisserij. Tot zijn schrik zaten tegenover hem pakweg vijftien vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties, Waddenacademie en Rijkswaterstaat. Naast hem Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt en handelsvoorman Guus Pastoor. En aan tafel ook LNV-vertegenwoordigers.

Met hun procedure tegen het ministerie van LNV om garnalenvisserij op grond van twijfel rond effecten van bodemberoering niet te gedogen zijn de vissers murw geslagen door die natuur- en milieuorganisaties. Want die actie betekent feitelijk een visverbod. Terwijl diezelfde vissers juist met het oog op de toekomst voor hun visserijbedrijf met spoed verplicht worden om te investeren in een SCR-katalysator of zelfs nieuwe groene motor om hun al geringe stikstofdepositie te reduceren tot afgerond 0. Ook met subsidie gaat zo’n katalysator tienduizenden euro’s kosten. ,,Onnozel’’, sprak Seepma eerder voor de camera van de NOS over de noodzaak van zo’n investering door de kleine visserman, terwijl gigantische containerschepen en sommige grote industrieën ongestoord hun gang kunnen gaan.

Spanning in gezinnen

Maar vrijdag ging het niet over stikstof, maar over vermeende schade veroorzaakt door klossenpezen. Seepma vertelde openhartig over de spanning in vissersgezinnen, de grote onzekerheid en slapeloze nachten vanwege de onzekerheid over de Wnb-vergunning en het gezamenlijke handhavingsverzoek van de natuur- en milieuorganisaties. ,,Zijn we nog wel gewenst? Zeg het dan eerlijk, dan kunnen we onze bedrijven opdoeken en na faillissementen de draad weer proberen op te pakken. Wij snakken naar rust en zekerheid.’’

Tot zijn opluchting reageerde de Waddenvereniging dat de ngo’s de visserij wel willen behouden. Onder voorwaarden, dat dan weer wel.

Korreltje zout

De selectie wetenschappelijke onderzoeken die door de aanwezigen op tafel werden gelegd neemt Seepma als ervaringsdeskundige met een korreltje zout. ,,Er werd een grafiek getoond waarin zou moeten blijken dat de impact van onze lichte klossen op de bodem groter is dan het baggerwerk en zandsuppletie van Rijkswaterstaat. Daar klopt natuurlijk niks van!’’

Over de houding van Rijkswaterstaat wil Seepma het niet hebben, maar ook uit het beknopte verslag van de bijeenkomst wordt wel duidelijk dat Rijkswaterstaat zich anti-visserij opstelt. Tegelijk ervoer Seepma steun van de zijde van LNV.

Na een druk weekend met veel telefoon en app-verkeer met collega’s zegt Seepma vanaf zee dat hij toch niet ontevreden is over verloop van de vergadering en het gevoel heeft dat er misschien wel openingen zijn. ,,Mijn conclusie is wel dat we het afwijzen van onze visserij als bestaand gebruik moeten gaan aanvechten. Dat is een grondrecht, daar moeten we onder vallen en daar horen we onder. Dan staan we veel sterker voor de aanvallen die nog komen in de toekomst.’’

Tweede Kamer

Stikstof/Wadden-minister Van der Wal verdedigde vorige week in de Tweede Kamer de onder strikte voorwaarden door LNV verleende gedoogbeschikking voor de garnalenvisserij, maar zei daar wel bij dat er iets moet gebeuren. ,,Er kan minder, maar de garnalenvisserij is houdbaar!’’

Met natuur op één is er geen plaats voor garnalenvisserij, vindt Kamerlid Tjeerd de Groot (D66). ,,Het is uit met vergunnen en gedogen. U gaat nat’’, waarschuwde De Groot. Van der Wal noemde dat te kort door de bocht: ,,We leven ook nog in een rechtstaat. Tot op heden hebben de vergunningen stand gehouden.’’

De Groot: ,,Ik denk dat vissers valse hoop wordt gegeven en onnodig op kosten worden gejaagd. Het denken bij de Raad van State is Europeser geworden.’’

In het kader van het MSC-certificaat hebben vissers met ingang van dit jaar vistijd ingeleverd en de maaswijdte verhoogd.