H Volle bak in Sint Anna voor het mini-symposium en de nieuwjaarsreceptie van de PO Mosselcultuur, Nederlandse Mosselveiling, Nederlandse Oestervereniging en provincie Zeeland over kansen en markten voor schelpdieren.
H Volle bak in Sint Anna voor het mini-symposium en de nieuwjaarsreceptie van de PO Mosselcultuur, Nederlandse Mosselveiling, Nederlandse Oestervereniging en provincie Zeeland over kansen en markten voor schelpdieren. GH

Blijde mosselboodschap

Algemeen

YERSEKE – Is de mosselsector in staat om aan de groeiende vraag te voldoen? Jazeker, zegt voorzitter Edie Engels van de PO-Mosselcultuur.

De Nederlandse mosselsector wil de productie de komende decennia zien te verdubbelen, naar 80 miljoen kilo per jaar. Daar zijn dan wel voldoende productiegebieden voor nodig - ,,Het is vechten voor een plekje.’’ - waarbij nadrukkelijk ook buitengaats wordt gekeken. ,,Maar alles staat en valt met de prijsontwikkeling’’, aldus Engels.

Engels zat donderdagmiddag in het panel tijdens het minisymposium over nieuwe kansen en nieuwe markten voor schelpdierkwekers. Samen met Leon Mol (Ahold Delhaize), Marc Vanhauwaert (groothandel Delicatessen Vanhauwaert in Zeebrugge), Rem van den Bosch (uitvinder mosselburger) en Kees van Beveren (Oestervereniging).

Werk aan de winkel concludeerde panelleider Piet Eversdijk na de discussie over de mosselketen. De Vlaamse handelaar Vanhauwaert was kritisch over de voortdurende prijzenoorlog, waardoor Zeeuwse mosselen in vergelijking met de groothandelsprijzen regelmatig veel te goedkoop in het schap liggen. Meer en meer concurrentie ziet Vanhauwaert met de Franse mosselen in de horeca. 

Supermarktman Mol uit Kattendijke vindt dat de mossel veel beter en krachtiger gepositioneerd kan en moet worden als duurzaam eiwitproduct en dus beter passend in het ‘alternatieve’ schap. De PO-Mosselcultuur wil nog meer de gezondheids- en duurzaamheidsclaims van mosselen uitventen. Voorzitter Engels sprak in het panel over een blijde mosselboodschap voor de consument. ,,Het is heel simpel: het enige wat voor het kweken nodig is zijn algen en de zon.”

Rem van den Bosch (Seabor Mosselburger) – deze maand wel genomineerd, maar net buiten de prijzen op de grote horecabeurs Horecava – ziet een goede toekomst weggelegd voor de door hem ontwikkelde mosselburger. Die burger is gemaakt van ‘ondermaatse’ mosseltjes, kleine mosseltjes die uit de verpakking voor consumptiemosselen worden gesorteerd. Dus een aantrekkelijke oplossing voor een restproduct.

Oester

In de strijd voor behoud van de oesterkweek in Nederland wordt er door een Taskforce ‘Oesterkweek, duurzaamheid en natuur’ nog steeds gewerkt aan een intentieverklaring voor de toekomst. De eindstreep is in zicht. De Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat deelde mee dat wat hem betreft de samenwerkende partijen volgende maand die verklaring kunnen ondertekenen, waaronder provincie, ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieu Federatie en de Nederlandse Oestervereniging. Belangrijk element is dat er uitbreidingsmogelijkheden komen voor off-bottom oesterkweek op tafels en in mandjes. Achterbannen worden nu geraadpleegd over een groot aantal uitvoeringsprojecten.

Waar de Vlaamse vishandelaar Vanhauwaert zich zorgen maakt over de mosselmarkt, ziet hij de oesterconsumptie in België sterk stijgen. Zijn eigen oesteromzet is vorig jaar verdubbeld.

Yerseke en Urk

Enkele boodschappen van Jo-Annes de Bat, gedeputeerde in Zeeland en ook voorzitter van het Bestuurlijk Platform Visserij: 

• Beleid moet stoelen op onderzoek.

• Samenwerking met ngo’s is cruciaal, want tegenover elkaar komen te staan werkt blokkerend.

• Blijf een beroep doen op beschikbare Europese subsidies!

• Zoek het contact, ook met Den Haag!

• Ik voorzie dat sectoren naar elkaar toegroeien.

• Niet alleen schaal- en schelpdiercentrum, maar Yerseke kan in navolging van Urk ook een logistiek centrum voor vis worden. Wij als provincie helpen een handje met verbreding van de Zanddijk vanaf de snelweg naar de Korringaweg…