H Visserijminister Piet Adema.
H Visserijminister Piet Adema. beekman

Eindelijk overbruggingsregeling vissersvloot

Algemeen

DEN HAAG - Het ministerie van LNV komt eindelijk over de brug met de toegezegde overbruggingsregeling voor de door de torenhoge brandstofkosten geplaagde vissersvloot. Daarvoor wordt 10 miljoen euro vrijgemaakt. Toch moeten de vissers nog even langer geduld hebben.

Het verheugt LNV-minister Piet Adema dat hij dinsdag de Tweede Kamer kon informeren over de speciale financiële tegemoetkoming. Per ondernemer stelt het ministerie van LNV maximaal 30.000 euro beschikbaar. Adema zei voor Radio 1 dat hij er gelijk werk van had gemaakt bij zijn aantreden vorige maand en benadrukte dat dat geld uit de eigen LNV-begroting komt. 

Een dag eerder had de ChristenUnie al gemeld dat Adema bekend ging maken hoe hij de afgelopen zomer door de Tweede Kamer hierover aangenomen motie van kamerlid Pieter Grinwis zou gaan uitvoeren. Grinwis vroeg vijf maanden geleden om 10 miljoen euro extra vrij te maken voor tijdelijke steun aan de visserijsector. ,,Eindelijk compassie en steun van het kabinet voor onze vissers. Voor garnalenvissers is dit serieuze steun in de rug, voor veel kottervissers komt het te laat en/of is het een druppel op de gloeiende plaat’’, reageerde Grinwis dinsdag.

Vissers kunnen de overbruggingsregeling op z’n vroegst in het eerste kwartaal van 2023 aanvragen. De regeling wordt momenteel nog verder uitgewerkt, en meer informatie komt begin volgend jaar beschikbaar bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Visserijondernemers kunnen dan dus eenmalig maximaal 30.000 euro ontvangen. Het betreft hier de zogeheten de-minimisregeling, die eens in de drie jaar verleend kan worden. Voor garnalenvissers is het maximumbedrag overigens 25.000 euro, aldus LNV. De steunmaatregel geldt voor alle actieve vissers.

Het ministerie van LNV herhaalt dat voor ‘een transitie naar een toekomstbestendige duurzame en economisch rendabele vloot’ er tot 2030 in totaal 444 miljoen euro beschikbaar is. Van dat bedrag komt 200 miljoen uit het Brexit-fonds BAR, waarvan 155 miljoen bestemd is voor sanering. ,,Dit geld is onder meer bedoeld voor investeringen en innovaties op het gebied van duurzame visserijtechnieken, moderne en schone motoren en hulp aan ketenbedrijven, zoals visafslagen. Daarnaast wordt uit het bedrag de saneringsregeling gefinancierd.’’

Adema in de Kamerbrief: ,,De regeling zal als functie hebben de druk door de stijgende brandstofkosten van dit moment voor de visserijsector te verlagen. Dit als overbrugging voor enerzijds die vissers die door willen gaan en waarvoor ik de komende tijd hard aan de slag ga voor een verdere concretisering van en het beschikbaar komen van innovatiemiddelen, op weg naar een duurzame innovatieve vloot. En anderzijds voor die vissers die hebben ingeschreven voor de saneringsregeling en via die weg uiteindelijk hun schip gaan saneren.’’

Verbinder

Maandag hadden de visserijbestuurders een kennismakingsgesprek met minister Adema. Adema bevestigde daarin – en sprak dat vorige week ook voor de tv-camera uit – dat er binnenkort nieuws over brandstofcompensatie verwacht mocht worden. ,,We hadden een goed gesprek en de minister had oprecht interesse voor de kwesties waar we mee worstelen. Ik voelde dat er een verbinder aan het woord was’’, zegt Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt. Ook voorzitter Jacob van Urk van VisNed/PO-Urk laat zich positief uit: ,,Het was een prima onderhoud. De minister komt daadkrachtig en recht door zee over.’’

Minister Piet Adema (LNV): ,,De visserijsector staat voor grote uitdagingen en wordt daarnaast hard getroffen door de hoge brandstofprijzen. Dat veroorzaakt onzekerheid over de toekomst bij ondernemers, hun gezinnen én in gemeenschappen. Deze tegemoetkoming geeft ondernemers een steuntje in de rug. Ik ben me ervan bewust dat het bedrag niet kostendekkend is. Het moet dan ook worden gezien in samenhang met de financiële ondersteuning om de visserijvloot te verduurzamen. Hierbij zullen brandstofbesparende motoren ook een belangrijk onderdeel zijn.”

Vandaag - vrijdagmiddag/avond 18 november - spreekt LNV-minister Piet Adema in Scheveningen met vissers en visserijbestuurders. Vooraf krijgt de bewindsman een rondleiding op een kotter.

Via de producentenorganisaties worden pakweg honderd vissers uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst wil Adema van de vissers zelf horen wat er leeft en met hen in gesprek gaan over wat de vissers nodig achten voor een economisch rendabele, toekomstbestendige en duurzame toekomst.

De bijeenkomst wordt geleid door voormalig ambtenaar Herman Snijders, die samen met Adema ook gesprekken in het land voert met boeren over hun toekomst.