H Edwin van Helmond op het grote podium van het symposium in Bergen, Noorwegen.
H Edwin van Helmond op het grote podium van het symposium in Bergen, Noorwegen. Pim Visser

‘De aanlandplicht moet overbodig worden’

Algemeen

BERGEN - Het Noorse Ministerie van Visserij organiseerde op 2 en 3 november in Bergen een internationaal symposium over automatische vangstherkenning met camerasystemen. Hier presenteerde Edwin van Helmond van Wageningen Marine Research de voortgang van het FDF-project, waarbij FDP staat voor Fully Documented Fisheries. Pim Visser nam deel en doet verslag.

Op veel plekken in de wereld wordt gewerkt aan technieken die het mogelijk maken om aan boord geautomatiseerd beelden te herkennen en daardoor informatie te verzamelen over de vangsthoeveelheden en de vangstsamenstelling. Dat levert veel betrouwbaardere gegevens op dan de traditionele werkwijze met waarnemers.

Het Noorse visserijdepartement had dit eerste internationale symposium, wat door ruim 150 deelnemers werd bezocht, georganiseerd. In zijn openingsspeech gaf staatssecretaris van Visserij Vidar Ulriksen helder aan dat Noorwegen een vooraanstaande rol in dit werkveld wil spelen. Noorwegen is voorstander van op wetenschap gebaseerd duurzaam visserijbeleid, zo vertelde ook Frank Bakke-Jensen, de directeur generaal van het Noorse Visserijministerie.

Het symposium (wat over enkele weken integraal via YouTube terug te kijken zal zijn) werd daarna inhoudelijk geopend door de Noorse ondernemer/investeerder Silvija Seres. In een boeiend betoog van een uur deelde zij haar visie met het gehoor. De technologische ontwikkeling gaat onvermijdelijk voort, ook in de visserij. Ze gaf voorbeelden over zowel het te vroeg inspringen op wat later mislukkingen blijken te zijn, als het niet inspringen op zaken die later heel succesvol blijken te zijn.

Haar boodschap was helder: we zijn onderdeel van een data-gedreven maatschappij, een proces van informatisering dat niet stopt maar versnelt, ook in de visserijsector.

Robotics

Daarna volgde een serie presentaties uit Spanje, België, Nieuw Zeeland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Zuid Afrika, de Verenigde Staten, Canada en IJsland, en natuurlijk waren er nog heel wat bijdragen uit Noorwegen.

Vanuit Nederland was door Edwin van Helmond en het FDF-team een bijdrage voorbereid over het Fully Documented Fisheries-project. In een vlotte presentatie boeide Edwin het gehoor met informatie over de tastbare resultaten van het onderzoek van de afgelopen vier jaar. Werk dat enerzijds op de deelnemende kotters en bij WMR gebeurt en anderzijds in de laboratoria in Wageningen en op de visafslag in Den Helder.

Het onderzoek aan boord van de kotters heeft aangetoond dat het goed registreren van vangsten met videomateriaal niet gaat lukken als de beelden door mensen moeten worden beoordeeld. Er zijn simpelweg teveel mensen voor nodig en de betrouwbaarheid van de menselijke beoordeling is problematisch. 

Daarom wordt gewerkt met automatische beeldherkenning; een techniek die door Wageningen Robotics wordt ontwikkeld. In Wageningen hebben ze op dit gebied veel ervaring in de land- en tuinbouw. De vangst wordt over een lopende band gevoerd en de camera/scanner herkent de vissoort en bepaalt de grootte.

Naast Edwin van Helmond waren ook de Robotics-wetenschappers Angelo Mencarelli, Arjan Vroegop en Maria Sokolova meegereisd naar Bergen. Zij konden constateren dat het werk wat zij tot nu toe in Nederland hebben geleverd zich prima kan meten met de resultaten uit het buitenland. De in Nederland behaalde scores over betrouwbaarheid van beeldherkenning liggen op een heel hoog niveau. 

Ook waren Pim Visser en Ed de Heer, als penvoerder voor de sector en de projectleider en de verbinder tussen vloot en wetenschappers, lid van de delegatie. Zij benadrukten in alle contacten tijdens het congres hoe belangrijk en nodig de begeleiding van schippers en bemanning is.

Afgeschaft

De insteek vanuit het FDF-project is om te bewerkstelligen dat de aanlandplicht overbodig wordt en afgeschaft kan worden. Als er betrouwbare registratie is dan zijn immers alle gegevens beschikbaar. Dan zou te kleine vis niet langer onnodig dood meegenomen hoeven te worden en zou aan boord geen overbodig werk meer hoeven te worden gedaan.

In dat verband was het ook nuttig dat de Nederlandse NVWA en RVO aan het symposium deelnamen, net als het Europese controleagentschap EFCA. De discussies over de (on)uitvoerbaarheid van cameracontrole moeten immers goed geïnformeerd gevoerd kunnen worden.

Contacten

Naast veel presentaties is vooral ook het onderling contact tussen de diverse projecten van groot belang. Zo werden in de wandelgangen goede contacten gelegd met de teams van vergelijkbare projecten in Denemarken, België en Spanje. Met hen zou in EU-verband in gezamenlijkheid grote vooruitgang kunnen worden geboekt. Er zijn dan ook afspraken gemaakt om te verkennen of het mogelijk is om nauwer samen op te trekken en van elkaar te leren.