H Miss Visserij 2022 Dorien samen met haar ouders Leon en Lydia Padmos-Schraver. (Foto: Marinka Bosman)
H Miss Visserij 2022 Dorien samen met haar ouders Leon en Lydia Padmos-Schraver. (Foto: Marinka Bosman) Marinka Bosman

Druk in bruisend Bru

Algemeen

BRUINISSE – De mosselen vlogen over de toonbank. Zaterdagavond werden de ouderwets gezellige en bruisende Bruse visserijdagen knallend uitgeluid. 

Vanwege coronaleed was het twee jaar achtereen niet mogelijk om visserijdagen te houden. ,,We hebben het nu voor drie jaar tegelijk gedaan’’, zegt voorzitter Cees Otte van visserijvereniging Algemeen Vissersbelang.

Druk, ja heel druk was het, onder ideale weersomstandigheden. Het festijn begon op donderdagmiddag toen de BRU 68 de haven binnenliep met aan boord de nieuwe ‘mosselmiss’ 2022. Met die miss was niks mis, klonk het alom. Dorien Padmos, de 24-jarige dochter van scheepsbouwer Leon en Lydia Padmos, vervulde haar rol als ambassadrice van de visserijsector met verve. 

Dorien Padmos, in het dagelijks leven verpleegkundige in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, woont met haar vriend in Ouddorp. Maar Bruinisse blijft altijd trekken, zo ook de visserijdagen. ,,In mijn ogen is er maar één echt Mosselfeest en dat is hier in Bru. Bruinisse is hét mosseldorp bij uitstek; de ‘Mossel’ bij binnenkomst, de schelpen op het havenplateau maar ook de plaatselijke horeca die er alles aan doet om de mosselen te promoten.’’ 

Natuurlijk verhaalde ze over haar persoonlijke connectie met de mosselvisserij, die voortkomt uit de scheepswerf van haar vader en opa. ,,Om te zorgen dat de toekomst voor zowel de mosselsector als ook voor de aanverwante bedrijven gewaarborgd blijft, is ook Padmos altijd op zoek naar duurzaamheid en innovatie. Zo is vrij recent de eerste mosselkotter, de BRU 40, omgebouwd tot een volledig dieselelektrisch aangedreven vaartuig, een mooie stap’’, vertelde ze trots.

Niet gek maken

De Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat stelde tijdens de reünie van de Bruse visserijvereniging op zaterdagmorgen dat het hele stikstofdebat ook niet aan de mosselkwekers voorbij zal gaan. ,,We hebben wel tijd nodig. Laten we elkaar niet gek maken. We willen eerst weten wat de stand van zaken is in de natuur.’’ Door samen te werken met de industrie kan er in zijn visie aan minder uitstoot gewerkt worden. 

Voorzitter Cees Otte verwelkomde op het achterdek van de partyboot ‘Denick II’ ruim honderd genodigden. Hij benadrukte nog maar eens dat het convenant transitie mosselkweek en natuurherstel Waddenzee niet afgerond is. Dit jaar wordt de stap naar 50% gezet en in 2026 moet de transitie uitkomen op 65% invangen en 35% zaadvissen. Uit recent onderzoek blijkt volgens Otte dat van het areaal aan mosselzaad dat in het najaar nog aanwezig is bij de daaropvolgende voorjaarsinventarisatie een groot deel niet meer teruggevonden kan worden! ,,Nu al vragen kwekers zich af: Wanneer komt het inzicht dat zaad vissen op de bodem in instabiele gebieden duurzaamheidsvoordelen heeft ten opzichte van die hoeveelheid in te vangen zaad met mzi-systemen?’’

De Bruse voorman verklaarde dat ook de mosselkwekers solidair zijn met de agrarische sector in hun zorgen. Dat bleek ook wel uit de omgekeerde Hollandse driekleuren en de rode zakdoeken die werden opgezet. 

Namens alle leden werd visserijopziener Nico Laros in het zonnetje gezet. ,,Je kon altijd een beroep op hem doen en had bepaald geen 9 tot 5 mentaliteit. Dat valt te prijzen. Meedenken en meedoen stonden met dikke letters in je woordenboek. Je vormde een klankbord voor individuele kwekers en de sector als collectief’’, aldus Otte. Als blijk van waardering bood Otte een replica in keramiek aan van de megamossel die bij de ingang van de haven staat opgesteld plus een dinerbon voor het Mosselgilde.

Vlootschouw

De vlootschouw zaterdagmiddag was opnieuw een spel van wolken, wind en water. Op een enkeling na voer de hele Bruse vloot, waarvan er een aantal speciaal vanaf de Waddenzee naar de thuishaven was gestoomd, in linie via het Zijpe het Mastgat en Keeten op. De Bruënaren werden - met grote waardering - vergezeld door collega’s van de YE 18, YE 55, ZZ 10 en de Eurokotter SL 23. Ook de ‘Denick II’ voer mee, met enthousiaste senioren aan boord.

H Scheidend visserijopziener Nico Laros (rechts) met zijn vrouw Ria (links) en collega Gert-Jan van Veen en diens vrouw Marike tijdens de vlootschouw op het Zijpe.