H De deelnemers aan de pilot op bezoek bij Karavela, een van de grotere visverwerkende bedrijven in Europa.
H De deelnemers aan de pilot op bezoek bij Karavela, een van de grotere visverwerkende bedrijven in Europa. ProSea

Op weg naar eenEuropese standaard

Algemeen

UTRECHT - ProSea heeft vorige maand voor het EU-project Catching the Potential twee trainingen duurzame visserij gegeven in Letland en Duitsland. Het doel van dat project is om samen met negen Europese partners een Europese standaard te ontwikkelen voor dit soort trainingen. Tijdens de trainingen in Letland en Duitsland is met verschillende mensen uit de visserijsector gesproken over allerlei thema’s rondom duurzaamheid. ProSea doet verslag.

Letland 7-10 juni

De pilot in Letland vond plaats bij Novikontas Maritime College in de hoofdstad Riga. Deze training van vier dagen was de tweede pilot-training in het Catching the Potential-project (de eerste was vorig jaar in Griekenland). De deelnemers aan de Letse pilot hadden een zeer diverse achtergrond: drie kapiteins/schippers van vissersschepen, een manager van een visverwerker, een student ‘Maritiem Officier’ van Novikontas, een maritieme professional uit Kameroen en enkele vertegenwoordigers van de maritieme educatie en de overheid. Gedurende de week zijn verschillende onderwerpen rondom duurzaamheid behandeld in interactieve lezingen, workshops en spelletjes. Ook was er een excursie naar Karavela, een van de grootste visverwerkers in Europa. 

Uit de evaluatie van deze week zijn de vier kernboodschappen op te maken. Deze hangen ook weer nauw samen met elkaar.

-Letland heeft geen visserijschool of opleiding om nieuwe vissers op te leiden en trainen. Dit zorgt voor kennisleemtes en een gebrek aan communicatie en samenwerking in de visserijsector.

-Door het gebrek aan een (economisch) duurzaam toekomstbeeld voor de visserijsector wil de nieuwe generatie maritieme studenten niet doorstromen naar de visserij. Hierdoor ontbreekt het aan jonge, competente vissers om de visserij over te nemen van de oudere generatie vissers.

-De Letse vissers laten duidelijk zien dat ze hun visserijbedrijven willen innoveren en willen meegaan met de tijd. Er zijn echter financiële/economische uitdagingen waardoor deze innovaties niet kunnen gebeuren.

-Het bewustzijn over verschillende duurzaamheidsuitdagingen was bij de aanvang van de cursus al vrij hoog. De visgronden van de Letse vissers staan onder hoge druk door de staat waarin de Baltische Zee verkeert. De bereidheid om hier iets aan te doen is groot. De visserijkapiteins zijn bijvoorbeeld erg enthousiast om een project als Fishing for Litter op te starten in Letland.

Duitsland 14-15 juni

Op 14 en 15 juni vond de eerste training duurzame visserij plaats in Duitsland, bij partner BBZ. Vijf eerstejaars visserijstudenten van de visserijschool BBZ am NOK namen deel aan de training. Vier van hen vissen op garnalen in de Waddenzee/Noordzee en een vist in de Oostzee. In twee dagen bespraken de trainers van BBZ am NOK en ProSea vele duurzaamheidsuitdagingen en waren er naast interactieve lezingen en workshops ook online quizzen, waarmee de studenten prijzen konden winnen. Uit de evaluatie van deze week bleek dat er verschillende uitdagingen zijn in de Duitse visserijsector, en dat er ook veel overeenkomsten zijn met vissersvloten van andere EU-lidstaten.

Duitse vissers hebben voorafgaand aan hun viscarrière een visserij-opleiding gevolgd, maar ook in Duitsland loopt de werving van nieuwe, jonge vissers traag. Deze groep was echter enthousiast over hun toekomst in de visserij en heeft veel inspiratie opgedaan door de training om de duurzaamheidsprestaties van de Duitse vissersvloot te verbeteren.

Toekomst

Bij de volgende pilot-trainingen in Letland en Duitsland zullen de CTP-projectpartners (ProSea, Novikontas en BBZ am NOK) hopelijk een samenwerking met de lokale onderzoeksinstituten en andere stakeholders starten. Deze samenwerking zal er voor kunnen zorgen dat de cursus ook op langere termijn doorgezet kan worden. Daarnaast zullen de komende maanden trainingen plaats vinden in Frankrijk en Spanje, en er wordt een eerste werkbezoek gebracht aan de nieuwe visserijschool op de Azoren. Dit zal het project weer een stap verder brengen in het ontwikkelen van een Europese standaard voor duurzame visserijtraining.

Wil je meer weten over (de activiteiten van) het Catching the Potential project? Kijk dan op www.catchingthepotential.eu. Bij vragen kun je een mailtje sturen naar info@catchingthepotential.eu of volg en benader ons via Linkedin.

Afbeelding