H Een vette vangst in de korf. Van links naar rechts: Pieter Kaptein (projectleider Maritieme Campus), gedeputeerde Jan-Nico Appelman en vestigingsdirecteur Durk Bijma van ROC Friese Poort.
H Een vette vangst in de korf. Van links naar rechts: Pieter Kaptein (projectleider Maritieme Campus), gedeputeerde Jan-Nico Appelman en vestigingsdirecteur Durk Bijma van ROC Friese Poort. GH

Extra geld voor Maritieme Campus Urk

Algemeen

URK – ROC Friese Poort ontvangt extra subsidie voor ontwikkeling van een Maritieme Campus Urk.

Leerlingen van de ‘visserijschool’ brachten met een MOB-boot een vette vangst aan boord van de Urkerboot ‘Zuiderzee’: een extra cheque van 350.000 euro van de provincie Flevoland voor ROC Friese Poort. De ‘Zuiderzee’ is als beste leerbedrijf van ROC Friese Poort trouwens genomineerd voor de landelijke titel.

Vanuit de zogeheten Regio Deal Noordelijk Flevoland ontving ROC Friese Poort eerder anderhalf miljoen euro vanuit de provincie. Onder andere voor een trainingscentrum met waterbassin, het vorig jaar geïnstalleerde practoraat ‘Visserij, Innovatie en Ondernemerschap’ en de ontwikkeling van HBO-opleidingen Maritieme Techniek (in september van start) en Maritiem Ondernemerschap (een jaar later). ROC legt zelf eenzelfde bedrag bij. 

Dankzij de extra subsidie kan geïnvesteerd worden in een high voltage simulator ten behoeve van elektrisch varen, een life-boat voor het trainingscentrum die door studenten wordt omgebouwd tot elektrische reddingsboot en extra (onderzoeks)lokalen bij het trainingscentrum voor ‘blauw onderwijs’. Denk daarbij aan voedselvoorziening op zee naast de visserij. De eerste paal voor dat trainingscentrum/waterbassin gaat in januari volgend jaar de grond in, aan de rand van het nieuwe binnendijkse bedrijventerrein Port of Urk.

Gedeputeerde Jan Nico Appelman zegt dat ROC Friese Poort trots mag zijn op de ontwikkeling van een Maritieme Campus, die meer en meer een landelijke uitstraling gaat krijgen. Met een schuin oog wordt ook gekeken naar verbinding met het MITC in Marknesse, het Mobiliteit- en Infrastructuur Test Centrum. Denk daarbij bijvoorbeeld aan waterstof en methanol als energiebronnen.

Vestigingsdirecteur Durk Bijma vertelt dat er in het verlengde van de ontwikkeling van een maritieme kenniseconomie op Urk door een externe partij plannen worden ontwikkeld voor huisvesting van studenten op Urk. Sinds jaren en dag worden leerlingen van ver weg op de Urker ‘visserijschool’ ondergebracht in gastgezinnen.

IJsselmeervissers

Tijdens een vaartocht op het IJsselmeer werd van de zijde van de provincie Flevoland er op gewezen dat er alleen voor IJsselmeervissers nog subsidie uit het provinciale scholingsfonds beschikbaar is. 

Als IJsselmeervisser kun je maximaal 5.000 euro ontvangen voor scholing bij een erkende opleiding, denk aan: groot vaarbewijs of een lasdiploma. Belangrijk: de aanvraag moet worden gedaan voordat de studie wordt gestart.

!