De akte van oprichting van de nieuwe Stichting Behoud Visserij is getekend. Van links naar rechts de bestuursleden Deborah de Haan-Koster, voorzitter Maria Vermeulen en Hein Koning.
De akte van oprichting van de nieuwe Stichting Behoud Visserij is getekend. Van links naar rechts de bestuursleden Deborah de Haan-Koster, voorzitter Maria Vermeulen en Hein Koning. Visserijnieuws

Informatiebijeenkomst ‘Visserij en stikstof’

Algemeen

VOLENDAM/HOORN/WIERINGEN – Stichting Behoud Visserij Nederland is een feit. Vorige week werd de akte van oprichting ondertekend bij Zaan Notarissen in Zaandam.

De nieuwe stichting heeft als hoofddoel om in haar ogen door de overheid onnodig opgelegde visserijbeperkingen aan te vechten, desnoods via juridische stappen. Denk onder andere aan de consequenties van Natura 2000 en kostbare Wnb-vergunningtrajecten, het Noordzeeakkoord met zijn natuurcompensatie en windparken, de bescherming van aalscholvers en vogeleilanden in het IJsselmeer/Markermeer, de stikstofeisen, cameratoezicht, enzovoort.

Zaterdagmiddag 18 juni organiseert de nieuwe stichting haar eerste publieke activiteit, een lezing over ‘Stikstofonwetendheid overheid’ en. Gastspreker is dr. Jaap C. Hanekamp, bekend van zijn kritische blogs over de stikstofcrisis, zie en lees: www.jaaphanekamp.com.

Locatie: Hotel van der Valk in Hoorn West Friese Parkweg 1

Inloop : 13.00 uur aanvang 13.30 uur.

Om de onkosten te dekken wordt een bijdrage gevraagd van 30 euro.

Aaanmelden zsm via: info@stbvn.nl

,,Vissers, wordt wakker en komt allen. Want samen staan wij sterk’’, is de oproep van het nieuwe stichtingsbestuur, bestaande uit visserijvertegenwoordigers uit Volendam en Wieringen.

!