Afbeelding
© huisjenr14-fotografie

Uitbreiding mzi’s

Algemeen

YERSEKE - Deze maand gaat een recordaantal mosselzaadlinvanginstallaties (mzi’s) het water in. De Nederlandse mosselkwekers hebben dit jaar 83 hectare extra ruimte gekregen voor het uitzetten van hun invangsystemen, 41 hectare in de Waddenzee en 42 hectare in Zeeland. De uitbreidingsruimte is gekoppeld aan de sluiting van de bodemvisserij, zoals overeengekomen in het Mosselconvenant. 

Om de financiering voor de aanschaf en installatie op de nieuwe locaties mogelijk te maken is subsidie beschikbaar gekomen vanuit het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds (EMVAF). De leden van de Producentenorganisatie Mosselcultuur hebben 37 aanvragen ingediend. Het totale subsidiebedrag dat vooralsnog beschikbaar is bedraagt 1 miljoen euro, maar gelet op de grote belangstelling met een investering van zeker 5,5 miljoen wordt overleg gevoerd over verdubbeling van dat platfond. Toewijzing wordt in de zomer verwacht. 

Op de foto de leden van de PO Mosselcultuur die een EMVAF-subsidieaanvraag hebben ingediend.