Afbeelding
LNV

Drie visserijzetels eindelijk volledigbezet in het Noordzeeoverleg

Algemeen

DEN HAAG – Voor het eerst zat de visserijsector vorige week voltallig aan tafel bij het (digitale) Noordzeeoverleg. Nieuw aangetreden zijn Kees van Beveren (PO Delta Zuid/Nederlandse Vissersbond) en Andries de Boer (PO Urk). Albert Jan Maat (NetVISwerk) was vorig najaar al aangeschoven. ,,Een goede beslissing van de vissers, om aan te sluiten bij het Noordzeeoverleg. Ik werk samen met de sector toe naar een helder toekomstperspectief. De veranderingen op de Noordzee spelen daar een rol in en we zullen de partners uit het Noordzeeoverleg daarbij betrekken’’, zegt LNV-minister Henk Staghouwer.

Het drietal visserijvertegenwoordigers is eind maart eerst bij minister Staghouwer en voorzitter Sybilla Dekker van het Noordzeeoverleg op bezoek geweest om zogezegd de klokken gelijk te zetten. Verklaard wordt dat bij het vaststellen van de delegatie vanuit de sector ‘voedsel en visserij’ het Noordzeeakkoord als feit erkend is en niet onderhandelbaar. 

Kees van Beveren: ,,De sector wil samen met de minister van LNV en het Noordzeeoverleg werken aan een voedsel- en visserijvisie en een invulling van het Noordzeeakkoord-transitiefonds om het toekomstperspectief van de sector, alsmede de aard en omvang van de vissersvloot die daarbij past, helder te krijgen.”

In genoemd transitiefonds is 119 miljoen euro gereserveerd om aard en omvang van de vloot aan te passen aan een veranderende Noordzee met windparken en (voor bodemvisserij) gesloten natuurgebieden. Dat bedrag staat los van de 155 miljoen euro die recent vanuit het BAR-fonds voor sanering van de kottervloot door het ministerie van LNV is gecommuniceerd.

Deelname is belangrijk om mee te kunnen denken en praten over de uitvoering van de afspraken uit het Noordzeeakkoord over energie, natuur en voedsel en de samenhang daartussen. ,,Het Noordzeeoverleg is een unieke samenwerking tussen de deelnemende sectoren zoals de energiesector, de visserij, de natuurorganisaties, de scheepvaartsector en het Rijk. Het is een op consensus gericht overleg, waarbij het Noordzeeakkoord leidend is. Contact tussen de deelnemers uit de verschillende sectoren in het Noordzeeoverleg is erg belangrijk om steeds de belangen op de Noordzee te wegen en tot conclusies te komen. Zeker nu de opgaven voor de energietransitie zoveel aandacht vragen, is de inbreng van de visserij daarbij onmisbaar’’, vindt voorzitter Sybilla Dekker.

Tijdens het Noordzeeoverleg van vorige week is de nieuwe visserijvertegenwoordiging hartelijk welkom geheten door de andere sectoren. Volgens het korte verslag werden tegelijk ook ,,zorgen uitgesproken vanwege het voortraject van de toetreding.’’

Op de agenda stond onder andere (versnelde) gaswinning op de Noordzee, de aanvullende routekaart voor wind op zee en beschermde gebieden. Er is in opdracht van LNV onderzoek gedaan naar zoekgebieden voor oesterherstel op het Friese Front Aan het Noordzeeoverleg wordt voorgelegd twee gebieden van elk ongeveer 50 vierkante kilometer hiervoor aan te wijzen, gebieden die zoveel mogelijk overlap krijgen met gebieden die naar verwachting dit jaar door de Europese Commissie gesloten zullen worden voor bodemberoerende visserij.

Ook een notitie over sanering van de visserijsector is in het Noordzeeoverleg kort besproken. Voorzitter Dekker zei dat het zaak is dat er snel stappen worden gezet.

Op de foto, van links naar rechts: Albert Jan Maat, minister Henk Staghouwer, voorzitter Sybilla Dekker, Kees van Beveren en Andries de Boer.