Foto: HENRIVOSFOTOGRAFIFE
Foto: HENRIVOSFOTOGRAFIFE

Groninger minister van LNV

Algemeen

DEN HAAG/GRONINGEN – Henk Staghouwer (59) volgt zijn partijgenoot Carola Schouten op als nieuwe minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) - met visserij in zijn portefeuille - in het vierde kabinet Rutte. De Groninger gedeputeerde namens de ChristenUnie is bekend met de dossiers.


Staghouwer was vanaf 2002 Statenlid in de provincie Groningen. Na verkoop van zijn bakkerijwinkelketen werd hij in 2013 gedeputeerde met Landbouw en Visserij, Wadden, Natuur en Landschap en Internationalisering in zijn portefeuille. De lijntjes met Den Haag zijn kort.


Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van ChristenUnie maakte de nieuwe kandidaat-bewindslieden daags voor oudejaarsdag bekend. ,,Ik ben heel blij dat Henk als ervaren bestuurder bereid is om nu samen met alle boeren, tuinders en vissers in Nederland aan de slag te gaan en te werken aan een duurzame en toekomstgerichte landbouw en visserij en zich wil inzetten voor versterking van de natuur in ons land. Er is op dit vlak heel veel te doen. Henk Staghouwer weet dat als geen ander en gaat zich met hart en ziel inzetten voor een sector die hem heel na aan het hart ligt’’, aldus Segers.


Staghouwer is voorzitter van de Stuurgroep VisWad. Deze stuurgroep waakt over afspraken die zijn gemaakt over verduurzaming van de garnalenvisserij in de Waddenzee in combinatie met halvering van de visserij-impact op de natuur. Ook is Staghouwer bestuurslid van het Waddenfonds, dat vorige maand nog een impuls gaf aan een zwaar investeringsprogramma voor Zoutkamp. Namens de provincie Groningen is Staghouwer vertegenwoordiger in het Bestuurlijk Platform Visserij, vooraf voert hij steevast regionaal visserijoverleg met vissersvereniging Hulp in Nood.


Award


In 2017 nam Staghouwer haast verlegen de award van Hulp in Nood in ontvangst. Die award werd uitgereikt door Barbara Holierhoek, nu directeur van de visafslag Lauwersoog. Staghouwer werd bij die gelegenheid een betrokken politicus en hardwerkende bestuurder genoemd, die zijn nek uitstak voor het economisch reilen en zeilen van de vissershaven. Concreet betrof dat de verlenging van de havenkade en – het toen nog op handen zijnde - uitbaggeren van het Westgat. Een jaar later sprak Staghouwer op de jaarvergadering van Hulp in Nood dat het hem een lief ding waard zou zijn als de eerste kotter binnenkort op waterstof in plaats van gasolie zou kunnen uitvaren.


Tijdens de Europese discussie over de toekomst van de pulsvisserij prees Staghouwer deze in het Comité van de Regio’s aan als veelbelovende vangsttechniek.


Stikstof


Christianne van der Wal-Zeggelink (46) wordt op het ministerie van LNV minister voor Natuur en Stikstof. Zij is gedeputeerde in de provincie Gelderland, partijvoorzitter van de VVD en was voorheen raadslid en wethouder in Harderwijk. Ze geldt als optimist; in een interview met een regionaal dagblad noemde ze stikstof geen probleem maar een kans.


Op het ministerie van Economische Zaken komt VVD-senator Micky Adriaansens. Rob Jetten (D’66) wordt de eerste minister voor Klimaat en Energie.


Carola Schouten verhuist van het ministerie van LNV naar Sociale Zaken, waar ze verantwoordelijk wordt voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Schouten blijft vicepremier.


Het nieuwe kabinet Rutte 4 wordt komende maandag beëdigd.