‘We geven niet op!’

Algemeen

URK – De politie heeft donderdagavond 20 mei een spandoek van EMK op een windmolen van Vattenfall bij de Ketelbrug in beslag genomen. Het was een prikactie en noodkreet tegen het volplempen van de Noordzee en visgronden met windturbines. ‘Save our Sea!’

Enkele Urker en Belgische vissers brachten die avond een tien meter lang spandoek aan op een wiek van een windmolen aan de dijk van de Flevopolder langs de snelweg A6. Toen er vervolgens fakkels werden afgestoken kwam de politie. Volgens een woordvoerder van de vissers toonde de politie begrip voor de frustratie in de beroepsgroep, maar het fraaie spandoek werd wel in beslag genomen en zou door justitie vernietigd worden. Bovendien werd een bon uitgeschreven omdat de kotterbus op de vluchtstrook was gezet.

Op het spandoek wijzen de vissers erop dat honderdduizend windmolens ten koste zullen gaan van het zeeleven en de visgronden. Wat de vissers betreft blijft het niet bij deze publieksvriendelijke actie. ,,We geven niet op!’’

Reactie

Voormalig EMK-voorzitter Job Schot reageerde op social media als volgt: ,,Keigoeie actie, protest, maar bovenal een noodkreet!!!! Het zijn niet zomaar een paar zeurende vissers, nee het is gegronde angst voor wat al gebeurd is en wat er nog te gebeuren staat. Onze mooie Noordzee en aangrenzende wateren worden door GROEN DOORGESLAGEN EN GROEN UITGESLAGEN regeringen van de landen rond de noordelijke wateren volgezet met DUIZENDEN WINDTURBINES. Miljarden aan gemeenschapsgeld verdwijnt in de zakken van de windindustrie die het zogenaamd zo goed voorheeft met het milieu en de natuur. Nou niets is minder waar. Onze noordelijke wateren worden omgetoverd tot industriegebieden. Onherstelbare schade wordt er aangericht aan het ecosysteem. Horen we nu ngo’s? Nee, het is oorverdovend stil. Want als ze dat doen, bijten ze in de handen van degene waardoor ze gevoerd worden. Politici die je hoort kakelen als een kip zonder kop; van ja op het land staan al genoeg windturbines, zet ze maar op zee, daar heb je toch alleen maar een paar leipe visserlui die we uitkopen met een paar duizend euro.’’

Vissersbond

De Nederlandse Vissersbond berichtte diezelfde dag dat de  Zweedse energiereus Vattenfall in juni begint met de bouw van 140 windturbines op vier kavels voor de Hollandse kust. Dat wordt met een vermogen van 1.500 MW en een ruimtebeslag van 236 vierkante kilometer het grootste windpark ter wereld. ,,De visserij wordt bijzonder hard geraakt door de vele windparken die op belangrijke visgronden worden aangelegd. Het gebied waar nu het Windpark Hollandse kust zuid wordt aangelegd is zo’n visgebied. Ondanks vele protesten vanuit de visserij en het inspreken op fasen van de vergunningverlening is er nog geen windturbine minder geplaatst. Nederland en in bredere zin de Europese Unie heeft ervoor gekozen om de Noordzee verder te industrialiseren en energiewinning boven voedselproductie te stellen. De gevolgen voor het ecosysteem en de waarde van de zee als bron van voedsel voor de groeiende wereldbevolking is onvoldoende onderzocht. Dat weerhoudt onze overheid er niet van om de Noordzee en kustzone vol te bouwen met een woud aan windturbines. Het voorzorgsbeginsel dat zo belangrijk wordt geacht als het gaat om natuurbescherming gaat niet op de voor windenergie. De visserij is gehouden om wetenschappelijk te bewijzen dat ze duurzaam is, namelijk door het steeds opnieuw aanvragen van vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming. De windparkeigenaar krijgt een vergunning voor decennia zonder een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing. Het principe van voorzorg wordt verlaten en maakt plaats voor ‘learning by doing’ (leren door doen)’’, aldus de Vissersbond.

EU-commissaris

Europees Visserijcommissaris Virginijus Sinkevi?ius zei vorige week in Den Helder tegen de schipper Cor Vonk (TX 1) en Henk Bais (TX 43) dat windmolens op zee een realiteit zijn. Hij adviseerde de vissers vooruit te denken en te leren leven met die realiteit. ,, Alles goed en wel. Wij willen vooruit, maar dan heb je wel blijvend ruimte nodig!’’, reageerde Vonk, net terug van een weekreis voor de Zeeuwse kust, waar windpark Borssele op een mooi tongbestek is gezet.