Op de foto Barnier als vijfde van rechts en links van hem Van Balsfoort. De EUFA vertegenwoordigt visserijorganisaties uit landen die direct geraakt worden door Brexit (Nederland, Belgiu00eb, Denemarken, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Ierland, Polen en Zweden). Het vertegenwoordigt daarmee 18.000 vissers, 3.500 schepen en een omzet van 21 miljard dollar.
Op de foto Barnier als vijfde van rechts en links van hem Van Balsfoort. De EUFA vertegenwoordigt visserijorganisaties uit landen die direct geraakt worden door Brexit (Nederland, Belgiu00eb, Denemarken, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Ierland, Polen en Zweden). Het vertegenwoordigt daarmee 18.000 vissers, 3.500 schepen en een omzet van 21 miljard dollar.

‘Wederzijdse toegang tot wateren en markten’

Algemeen

BRUSSEL – Brexit-onderhandelaar voor de EU Michel Barnier had vorige week woensdag in Brussel een openhartig onderhoud met vertegenwoordigers van de European Fisheries Alliance (EUFA). Beide partijen herhaalden het nog maar eens: gezien de wederzijdse onafhankelijkheid is samenwerking op basis van wederzijdse toegang tot elkaars wateren, visserijbestanden en markten de enige oplossing.

De EUFA is, bij monde van voorzitter Gerard van Balsfoort, blij met de blijvende steun vanuit Brussel voor de visserijindustrie en met de inspanningen van de Europese Commissie om tot een gebalanceerd akkoord te komen, voor en na de Brexit, en bij deal of no-deal. Dat de visserij geen onderwerp is dat in isolement onderhandeld wordt en onderdeel zal moeten zijn van een breed handelsakkoord, neemt niet weg dat de sector zich gezien de politieke onzekerheid in Londen zal moeten voorbereiden op de directe gevolgen van een vertrek van het VK uit de EU zonder deal. De toegang voor EU-schepen tot Britse wateren zal dan acuut in gevaar komen. Het enige antwoord daarop zal een vastberaden en gezamenlijke reactie moeten zijn van de EU, de lidstaten en de visserijsector. Barnier verzekerde de EUFA dat de EC op dezelfde lijn zit.

Op de foto Barnier als vijfde van rechts en links van hem Van Balsfoort. De EUFA vertegenwoordigt visserijorganisaties uit landen die direct geraakt worden door Brexit (Nederland, België, Denemarken, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Ierland, Polen en Zweden). Het vertegenwoordigt daarmee 18.000 vissers, 3.500 schepen en een omzet van 21 miljard dollar.