Visdeal EU-Mauritanië moet aantrekkelijker voor reders

Algemeen

ZOETERMEER – De Pelagic Freezer trawler Association wil dat een nieuw visserijprotocol EU-Mauritanië aantrekkelijker wordt voor de reders. Tevens pleit de belangenorganisatie van de pelagische reders voor harde afspraken over effectief beheer van alle pelagische visserij in Mauritaanse wateren.

Het huidige visserijprotocol in het kader van het visserijakkoord EU-Mauritanië is in 2015 ingegaan en zal op 15 november dit jaar aflopen. De Europese Commissie heeft een evaluatie uit laten voeren en is tot de conclusie gekomen dat er in grote lijnen steun bestaat bij de lidstaten en de industrie voor het vernieuwen van het protocol. De EC heeft de Raad dan ook om een onderhandelingsmandaat gevraagd voor een nieuw visserijprotocol met Mauritanië in het kader van de visserijpartnerschapsovereenkomst.

Minister Schouten van LNV stemt in met het verzoek om de onderhandelingen te starten. Zij schreef aan de Tweede Kamer: ,,Voor de Nederlandse visserijsector blijft het protocol met Mauritanië belangrijk, ook al valt de benutting van de vangstmogelijkheden in het afgelopen jaar tegen. Dit is voornamelijk een gevolg van beperkingen in de visserijzone.’’ En verder schrijft de minister dat zij de zorgen van de sector deelt omtrent de staat van de visserijbestanden en de wijze waarop de visserij wordt beheerd. ,,Deze dient stevig te verbeteren.’’

Eerder dit jaar, in april, heeft de PFA een uitgebreide en zeer kritische ‘position paper’ geschreven en ingebracht bij de EC en de lidstaten. De PFA is van mening dat voor de komende vier jaar het huidige protocol aanzienlijk moet worden verbeterd. Omdat de visserij in Mauritaanse wateren voor een aantal Europese rederijen – en niet alleen voor PFA-leden - van groot belang is, is beëindigen van de visserijovereenkomst geen optie. ,,De enige geloofwaardige manier voor zowel de EU als voor Mauritanië om een nieuwe visserijovereenkomst af te sluiten is het investeren in een effectief en op wetenschap gebaseerd gezamenlijk beheer van alle pelagische visbestanden in de Mauritaanse wateren, en tegelijkertijd het verbeteren van de economische levensvatbaarheid van deze visserijovereenkomst voor de pelagische reders in de EU’’, aldus de PFA.

PFA-voorzitter Gerard van Balsfoort denkt dat de onderhandelingen binnenkort zullen starten. Die zullen zijn met een nieuw gevormde regering van Mauritanië, na de verkiezingen deze maand in dat land. Van Balsfoort: ,,Gezien de complexe situatie in de Mauritaanse visserij en de algehele problematiek verwacht ik lange en moeizame onderhandelingen, en dan komt half november erg snel dichtbij. Vandaar het voorstel van de EC in hun onderhandelingsrichtlijn om als het niet mogelijk is om op tijd tot een nieuw akkoord te komen met Mauritanië het huidige akkoord/protocol met een jaar te verlengen. Let wel; dit is een inzet van de Europese Commissie, geen uitkomst.’’

Doordat in de laatste protocollen is overeengekomen dat EU-trawlers ‘buiten de mijlen’ moeten blijven, blijft de grote massa sardinella, die met name vlak onder de kust verblijft, voor deze schepen buiten bereik. De afgelopen tien jaar zijn vangsten (voor menselijke consumptie) van de PFA-trawlers in Mauritaanse wateren dan ook sterk afgenomen. Tegelijkertijd is het aantal vismeelfabrieken in Mauritanië sterk gestegen en wordt er door andere mogendheden op sardinella gevist ten behoeve van deze industrie.