Visbestandsonderzoek op IJsselmeer wordt uitgebreid

Algemeen

LELYSTAD – Het vergelijkend bestandsonderzoek op het IJsselmeer-Markermeer wordt dit jaar uitgebreid.

Afgelopen zaterdagmorgen werden vissers geïnformeerd over de tussenresultaten van het bemonsteringsproject dat Wageningen Marine Research (WMR) en de Stichting Transitie IJsselmeer (STIJ) samen uitvoeren op het IJsselmeer-Markermeer. In het startjaar 2018 lag de nadruk op de vraag of bemonstering met de A-toomkuil mogelijk is en welke verschillen en overeenkomsten er tussen de vangsten met de boomkor zijn.

WMR gebruikt momenteel een verhoogde 4 meter boomkor overdag om de jaarlijkse bemonstering te doen; vissers betwijfelen of die bemonstering leidt tot de beste bestandsschattingen. De eerste bemonsteringen met de Atoomkuil werden vorig september en november uitgevoerd door vissers onder leiding van ATKB. IJsselmeervissers reageerden enthousiast.

Belangrijk verschil van de metingen vorig jaar is dat vissen groter dan circa 25 centimeter in de boomkor minder vaak gevangen worden dan in de A-toomkuil. Daarnaast bleken met name op het IJsselmeer de vangsten in de nacht hoger dan overdag met beide vangtuigen.

Komend najaar staan opnieuw bemonsteringen met de A-toomkuil op de planning. Dat zullen er veel meer worden dan de 37 trekken vorig jaar. Het voornemen is een bemonstering uit te voeren van 138 trekken met de A-toomkuil en nog eens 15 trekken met de stortkuil voor gebieden tot twee meter diep. In 2019 wordt alleen ’s nachts bemonsterd. ,,Met deze uitgebreidere bemonstering wordt onderzocht of een representatiever inzicht in de aanwezige visbestanden en de lengteverdeling kan worden verkregen. Ook zal er moeten worden nagegaan of habitats die momenteel onderbelicht zijn - zoals havens, ondiepe wateren en diepe putten - beter vertegenwoordigd kunnen worden in de monitoring’’, aldus Nico Beun (STIJ) en Marieken van der Sluis (WMR).

Het bemonsteringsproject wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.