Fotos: Gwendelyn Luijk - Oorkonde voor ambassadeurs, v.l.n.r.: wethouder Jeroen Verwoort van de gemeente Velsen, Jacob Klompien (directeur Rabobank IJmond), voorzitter Tim van Zeben (vishandel Mercuur), culinair allrounder Renu00e9 Pluijm, Cor Langbroek (gelijknamige vishandel) en Peter van de Meerakker (Zeehaven IJmuiden N.V.).
Fotos: Gwendelyn Luijk - Oorkonde voor ambassadeurs, v.l.n.r.: wethouder Jeroen Verwoort van de gemeente Velsen, Jacob Klompien (directeur Rabobank IJmond), voorzitter Tim van Zeben (vishandel Mercuur), culinair allrounder Renu00e9 Pluijm, Cor Langbroek (gelijknamige vishandel) en Peter van de Meerakker (Zeehaven IJmuiden N.V.).

Noordzeevis uit IJmuiden op de kaart

Algemeen

IJMUIDEN - De nieuwe Stichting Promotie Noordzeevis uit IJmuiden presenteert zich. Het eerste wapenfeit werd afgelopen dinsdag gepresenteerd, het boek ‘Noordzeevis uit IJmuiden’. Als gastlocatie diende Pluijm’s Eetbare Wereld in IJmuiden. Televisie-kok René Pluijm, die bekend staat als voorvechter van kwaliteit en echte smaken, werd diezelfde middag de eerste ‘Ambassadeur voor Noordzeevis uit IJmuiden’ en ontving hiervoor een oorkonde.

Op uitnodiging van het Nederlands Visbureau hebben afgelopen jaar tientallen belanghebbenden en belangstellenden uit de IJmuidense vissector een aantal malen overlegd hoe in IJmuiden aangelande verse vis beter op de (menu)kaart kan worden gezet. Hun inspanningen hebben geresulteerd in de totstandkoming van de ‘Stichting Promotie Noordzeevis uit IJmuiden’ die de promotie van IJmuidense vis op zich gaat nemen.

Het stichtingsbestuur bestaat uit Tim van Zeben (vishandel Mercuur) als voorzitter en Rick Tel (van de gelijknamige vishandel), Agnes Leewis (Nederlands Visbureau), vishandelaar Nico Waasdorp, Martijn van der Schaaf (Rabobank IJmond) als overige bestuursleden. De gemeente Velsen en Zeehaven IJmuiden N.V ondersteunen het bestuur. Zij stellen zich tot doel om samen met enthousiaste ondernemers en partners (het verhaal van) Noordzeevis uit IJmuiden met passie uit te dragen in de regio. Veel vishandelaren en belanghebbenden uit de visserijsector waren dinsdagmiddag bijeen bij Pluijm’s Eetbare Wereld, waar het gevoel van trots op de visserij die IJmuiden zoveel heeft geschonken, overheerste.

Fotos: Gwendelyn Luijk - ‘Noordzeevis uit IJmuiden: een boek vol verhalen en recepten’ (ISBN: 978-90-822070- 1-9) beslaat 80 pagina’s met verhalen die momenteel in een serie in de IJmuider Courant verschijnen, aangevuld met extra hoofdstukken en de lekkerste recepten. Het boek bevat veel foto’s en heeft een harde kaft. De prijs in de boekhandel is 19,90 euro. Bestellen kan ook via de website www.noordzeevisuitijmuiden. nl.

Een eerste wapenfeit is de totstandkoming van het boek ‘Noordzeevis uit IJmuiden: een boek vol verhalen en recepten’. Deze uitgave van de stichting is tot stand gekomen dankzij Zeehaven IJmuiden N.V. en Rabobank IJmond. Peter van de Meerakker, directeur Zeehaven IJmuiden N.V., die zich de afgelopen weken met verve heeft ingezet als ‘regisseur’ van dit boek, overhandigde het eerste exemplaar aan wethouder Jeroen Verwoort (EZ/Havens) van gemeente Velsen. Verwoort, die voor de gelegenheid schoenen van vissenleer droeg, zei in zijn dankwoord: ,,Ik ben er als geboren IJmuidede naar trots op hoe vis in het DNA van IJmuiden zit, nog voordat we staal en Telstar hadden.’’

Door het werven van zogenoemde ambassadeurs uit de regio kan de stichting tal van initiatieven ondernemen om de Noordzeevis bekend en geliefd te maken in de regio. De bekende tv-kok René Pluijm, wiens kookstudio deze middag het decor vormde voor een sfeervol samenzijn, ontving als eerste een oorkonde als ambassadeur voor Noordzeevis uit IJmuiden. Naast deze voorvechter van pure smaken werd aansluitend een oorkonde in ontvangst genomen door andere ambassadeurs van het eerste uur: gemeente Velsen, Rabobank IJmond, Zeehaven IJmuiden N.V., evenals Cor Langbroek van de gelijknamige visgroothandel.

Fotos: Gwendelyn Luijk - Stichtingsvoorzitter Tim van Zeben benoemt de bekende tv-kok René Pluijm als ambassadeur voor Noordzeevis uit IJmuiden.

Agnes Leewis van het Nederlands Visbureau heeft zich het afgelopen jaar ingezet om het initiatief van de grond te krijgen in overleg met gemeente, bank en ondernemers. Zij verwacht dat samen met enthousiaste mensen in IJmuiden en de regio IJmuidede vis uit de Noordzee als meer gewaardeerd streekproduct zijn weg zal vinden naar de consument. Ook met een aantal andere visserijgemeenten wordt een vergelijkbare samenwerking in gang gezet. Geïnteresseerden in een dergelijke krachtenbundeling om Noordzeevis in de eigen regio op de kaart te zetten nodigt zij van harte uit dit kenbaar te maken bij het Nederlands Visbureau.