Voorzitter Cees Otte sprak over stress en klaagweken, maar blijft goedsmoeds: u2018Leren door doenu2019.
Voorzitter Cees Otte sprak over stress en klaagweken, maar blijft goedsmoeds: u2018Leren door doenu2019.

Mosselstress in ‘klaagweken’

Algemeen

BRUINISSE – De opmaat tot de officiële opening van het nieuwe mosselseizoen is dit jaar extra spannend. Op de Nederlandse percelen liggen heel weinig grote consumptiemosselen. En het is het eerste jaar van de nieuwe coöperatie van kwekers De Mossel Compagnie. Aan de publieke belangstelling ligt het in ieder geval niet. In het 550 jaar oude Zeeuwse mosseldorp Bruinisse werden eind vorige week de jaarlijkse Visserijdagen gehouden. In drie zonovergoten dagen en voor niet weinigen ook halve nachten kwamen zo’n 40.000 tot 50.000 mensen in de benen.

Donderdag 14.00 uur was het voor een groot publiek op de Havenkade een spannend moment toen de kersverse Miss Visserij 2018 Charlotte Padmos werd binnengevaren door de BRU 27, de familie van haar voorgangster. De 22-jarige Charlotte neemt het stokje over van haar nicht Iris de Ronde. Bij haar maidenspeech had ze geen spiekbriefje nodig om haar kennis en mening over de situatie in de mosselsector tot het volk te richten.

Daarbij vroeg ze aandacht voor de huidige situatie in de mosselmarkt. ,,Hoe gaat het met de mosselen, hoe smaken ze, zijn ze groot of klein en wat gebeurt er in de markt? Het mosselseizoen komt dit jaar wat moeilijk op gang. Moeder natuur heeft de mosselen dit jaar wat kleiner van stuk gemaakt, terwijl de handel juist op zoek is naar wat grotere mosselen. Dat betekent natuurlijk niet dat ze minder goed of lekker zijn. Integendeel. De smaak is nog altijd top, en dat is waar het uiteindelijk om gaat toch?’’

De gaande bioloog Marnix van Stralen (rechts) met zijn opvolger Leo Vorthoren. Voorzitter Cees Otte introduceerde Vorthoren in zijn speech. De in Middelburg woonachtige Vorthoren is door de PO-Mossel per 1 augustus benoemd in de positie van mariene bioloog / beleidsmedewerker voor een termijn van één jaar met een aanstelling voor gemiddeld vier dagen per week. Vorthoren heeft onder andere Bos- en Natuurbeheer gestudeerd aan de Hogeschool Van Hall Larenstein en Biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkte bij Delta NV, Zeeuwse Milieufederatie en ATKB (adviesbureau voor bodem, water en ecologie). Daarnaast is hij gastonderzoeker bij het NIOZ en heeft hij onderzoekservaring met oesters. Z’n eerste dagtrip met de BRU 27, vorige week maandag, op zoek naar nieuw mosselzaad was een nieuwe ervaring.

Ander goed nieuws uit de mosselsector vond ze dat een ‘hoop mosselkwekers’ de handen ineen hebben geslagen en De Mossel Compagnie hebben opgestart, omdat volgens haar de kosten de afgelopen jaren door duurzame kweekmethodes alleen maar zijn gestegen en de veilingprijs juist daalde. ,,Samen strijden zij nu voor een eerlijke prijs voor hun product, zodat wij met z’n allen nog lang van de Zeeuwse mossel kunnen genieten!’’, aldus de enthousiaste miss. Charlotte Padmos studeert marketing en communicatie aan de Hogeschool in Rotterdam.

Na de officiële openingshandeling werden de kookketels opgestookt, de bakpitten verhit, de luiken door de marktlieden geopend, de decibels meer en meer opgeschroefd en de tapkranen gesmeerd.

Verontschuldiging

Afgelopen zaterdagmorgen deed voorzitter Cees Otte op de netwerkbijeenkomst van de Bruse visserijvereniging ’Algemeen Vissersbelang’ zijn verhaal voor genodigden. Hij begon met een verontschuldiging: ,,Voor het geval wij als mosselkwekers ons vandaag iets anders gedragen dan anders, is daar een goede verklaring voor: mosselstress! Die steekt jaarlijks voor de start van het nieuwe seizoen de kop op, en houdt aan tot er een paar mosselreisjes gemaakt zijn. Niks nieuws onder de zon. Deze periode staat ook wel bekend als ‘de klaagweken’.’’

Aan het begin van het nieuwe mosselseizoen passeert volgens Otte een aantal vaste gespreksonderwerpen de revue. Daarbij doelde hij onder meer op het jaar 2008, toen het roer om ging vanwege de veranderende opvattingen over medegebruik van de natuur. Het convenant dat destijds werd gesloten loopt over twee jaar af. ,,En wat dan?’’, is een veel gestelde vraag. Ook refereerde de Bruse voorman aan de overnames en de daarmee gepaard gaande schaalvergroting van handelsbedrijven in Yerseke, en tevens over het feit dat momenteel (minstens, red.) een derde van de Nederlandse kweekbedrijven in handen is van handelsbedrijven.

In 2018 komen daar enkele actuele gespreksonderwerpen bij. Hoe pakt de optimalisatie van de kweekpercelen straks uit voor de individuele kweekbedrijven? En hoe zit dat nu met de nieuwe coöperatie waar veel onafhankelijke kwekers lid van zijn geworden?

‘De Mossel Compagnie brengt de beste mosselen samen’, luidt de slogan van de nieuw opgerichte mosselcoöperatie. Handelaren kunnen er nu vanuit gaan dat de beste mosselen van dát moment worden aangeland.

Otte wond er geen doekjes om: ,,Een mosselkweker is een ondernemer. En ondernemers hebben voortdurend te maken met veranderingen; veranderende eisen ten aanzien van natuur en milieu en van voedselveiligheid, maar ook veranderingen in de prijsvorming van ons product. Mede naar aanleiding van het rapport ‘Sociaaleconomische draagkracht van de Nederlandse mosselsector’, uitgevoerd door Wageningen Economic Research, hebben wij als mosselkwekers het initiatief genomen om de coöperatie De Mossel Compagnie op te richten. Overigens is de noodzaak om tot een betere prijsvorming voor ons product te komen niet uniek. Ook de landbouwsector wordt geconfronteerd met scheve verhoudingen bij de prijsvorming van de producten.’’

De Mossel Compagnie is opgericht door de vrije kwekers, met als doel om samen het mosselbedrijfsleven als geheel sterker te staan in het krachtenveld van de internationale handel en retail. Otte: ,,Samen een gezonde omzet realiseren. Onder andere door het aanbod beter over het seizoen te verdelen. Een blauwdruk voor een dergelijke coöperatie ligt er niet. De Mossel Compagnie is dan ook opgericht vanuit de gedachte ‘leren door doen’. Het vermarkten is aan onze ketenpartners: de handelsbedrijven in Yerseke.’’

Geflankeerd door vader en moeder Rinus en Lisette Padmos is Miss Visserij Charlotte Padmos er klaar voor om het startschot voor de mosselsloeprace te geven. Links zus Frederique, die deze rol van haar zus en eerder haar moeder en tante en nichten ook best zou willen vervullen.

De aanstaande aanvoer van bodemmosselen staat onder druk. Sinds eind mei worden de eerste hangcultuurmossels geleverd en vanaf half juni vinden de Duitse mossels reeds hun weg naar de consument. Dat zijn grotere mosselen dan de Nederlandse kustwateren bieden, waarvan vorig jaar een flink deel van de voorraad jonge mosselen is verkocht. De aanvoer van

Nederlandse mossels naar de veiling is op dit moment dan ook nog niet echt op gang gekomen. ,,Het wordt voor alle betrokkenen een spannend seizoen. Na afloop ervan zullen we evalueren en bijstellingen doen waar dat noodzakelijk is’’, aldus Otte.


Vaker hand in mosselpan

BRUINISSE –De traditionele pers- en startdag staat gepland voor woensdag 1 augustus in Yerseke. De start van het mosselseizoen 2018/2019 wordt echter bemoeilijkt door de beschikbare voorraad consumptiemossels. Vorig seizoen verkochten de kwekers hun grootste pootgoed, met als gevolg dat het gros van de huidige voorraad uit de kleinere sortering bestaat. Voorman Otte daarover: ,,Er gaan dus relatief veel mossels in een kilo. Voor de consument betekent dit dat hij een paar keer meer zijn hand in het mosselpannetje moet steken. Geen onoverkomelijke ramp als u het mij vraagt. De smaak en de kwaliteit van de mosselen zijn erg goed.’’