Foto: Robin Spaans - Kwaliteitmedewerkers van de visafslagen zijn opgeleid om de dagelijkse controles op versheid en maatvoering uit te voeren. Op de foto: UFA-medewerker Tim Kuiper aan het controleren.
Foto: Robin Spaans - Kwaliteitmedewerkers van de visafslagen zijn opgeleid om de dagelijkse controles op versheid en maatvoering uit te voeren. Op de foto: UFA-medewerker Tim Kuiper aan het controleren.

Visserijsector neemt controle op visafslagen in eigen hand

Algemeen

STELLENDAM - Controle op de juiste maatvoering, kwaliteit en temperatuur van de aangelande vis, maar ook op de naleving van eigen beheermaatregelen voert de visserijsector vanaf nu op de visafslagen zelf uit. De sector neemt de controlerende rol van de NVWA over en breidt deze uit met eigen beheermaatregelen. De organisatie van de controles en de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Controlecode Handelsnormen die sinds deze maand van kracht is.

De zelfregulering is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de negen Nederlandse visafslagen, de zes producentenorganisaties en ook de kotters varend onder Engelse vlag.

,,De Controlecode gaat de sector helpen op een grondige en efficiënte manier te voldoen aan de Europese handelsnormen en de eigen beheermaatregelen (zoals uitputting quotum en minimummaat voor aanlanden) die de producentenorganisaties zijn overeengekomen. Het is voor ons als visafslagen en vissers een logische volgende stap om te borgen dat onze Nederlandse producten aan de hoogste internationale kwaliteitsstandaarden voldoen”, aldus Johan van Nieuwenhuijzen en Kees van Beveren, voorzitters van respectievelijk de koepelorganisaties van visafslagen (Nationaal Overleg Visafslagen, NOVA) en producentenorganisaties (Coöperatieve Visserij Organisatie, CVO).

De NVWA - die blijft toezien op naleving van de wet- en regelgeving – is verheugd over de stap voorwaarts die de visserijsector zet. ,,Het sluit aan bij de bredere trend dat sectoren zelfcontrole uitvoeren. Het is een goede ontwikkeling dat de vissector in deze zijn verantwoordelijkheid neemt”, aldus Richard van Buuren, teamleider bij de NVWA.

In de visserij worden binnen PO’s veel eigen maatregelen overeengekomen omtrent minimummaat van aanlanden, weekendverboden en quotumuitputting. De naleving daarvan maakt ook onderdeel uit van de Controlecode Handelsnormen. ,,Ook de onder Engelse vlag varende vissers die zijn aangesloten bij de North Sea Fishermen’s Organisation hebben zich aan de code geconformeerd. Deze groep vertegenwoordigt een groot aandeel van de Nederlandse aanvoer, dus extra bijzonder en belangrijk dat zij ook meedoen”, aldus CVO-voorzitter Kees van Beveren.

Organisatiecontrole Op de verschillende visafslagen zijn het afgelopen halfjaar kwaliteitsmedewerkers opgeleid die de dagelijkse controles op onder meer versheid en maatvoering uitvoeren. Ook worden de schepen drie keer per jaar volgens een uitgebreid protocol gecontroleerd. ,,De resultaten worden aan de desbetreffende visser teruggekoppeld, zodat deze ook goed inzage heeft in wat de controleurs vaststellen en hierop eventueel kan anticiperen”, aldus Johan van Nieuwenhuijzen, die benadrukt dat de Nederlandse visserijsector Europees gezien met de organisatie van de aanlandcontroles een enorme stap voorwaarts maakt.

Voor het borgen van de onafhankelijkheid is een extern kwaliteitsbureau (Hakvoort Quality Service in Urk) in de arm genomen dat toeziet op de controles en de registratie hiervan. Ook vindt jaarlijks een risico-inventarisatie plaats.