Meer aandacht voor welzijn van vissen

Algemeen

DEN HAAG – Meer aandacht voor het welzijn van vissen is gewenst. Dat is de conclusie van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Deze week wordt een nieuwe zienswijze ‘Welzijn van Vissen’ gepresenteerd.

De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft zich gebogen over de vragen of er vanuit de maatschappelijke moraal en vanuit de wetenschappelijke literatuur aanleiding is om meer aandacht te vragen voor het welzijn van vissen en vervolgens ook of het overheidsbeleid met betrekking tot welzijn van vissen aangepast moet worden. De conclusie is dat het welzijn van vissen aandacht heeft bij betrokkenen, maar dat hiervoor meer aandacht gewenst is. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal concrete aangrijpingspunten om het welzijn van vissen te verbeteren.

Geen noodklok, wel zorgplicht

De zienswijze is voorbereid door een zogenaamd forum uit de Raad, bestaande uit ir. M. Marijke de Jong-Timmerman, dr. Franck Meijboom, Joost de Jongh, mr. Andreas Dijkhuis en dr. ir. Martin Scholten. Scholten (Wageningen University & Research) was voorzitter van dit forum. Alle leden zaten op persoonlijke titel in de Raad. Het forum is ondersteund door een aantal specialisten.

Wat voorzitter Scholten betreft is er geen reden een noodklok te luiden. ,,Vissen zijn levende wezens met gevoel. Als ze in onze handen komen hebben we de zorgplicht en verantwoordelijkheid om aandacht aan het welzijn van de vissen te besteden. Er zijn al goede initiatieven in de vissector. Maar er moet geen extra regelgeving verplicht opgelegd worden, want dat werkt vaak averechts. Doorzetten van goede praktijken op basis van kennis van zaken en die stimuleren is de beste weg.’’

De Raad voor Dierenaangelegenheden pakt groot uit met de openbare presentatie. Die vindt volgende week woensdagmorgen plaats in het internationale perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Voorafgaand aan de definitieve publicatie van de zienswijze werd afgelopen maand een stakeholdersbijeenkomst belegd, waarvoor vertegenwoordigers uit de beroeps- en sportvisserij, Vissenbescherming, de Marine Stewardschip Council, de Aquaculture Stewardship Council, NVWA en het ministerie van LNV uitgenodigd waren.

De zienswijze over het welzijn van vissen opent een maatschappelijke discussie. Half februari stuurde Wakker Dier een persbericht rond met de oproep aan LNV-minister Carola Schouten om onverdoofd slachten van zowel kweekvis als wildvang te verbieden. De minister ontving daarover een zogeheten brandbrief. ,,Onverdoofd slachten van vissen is wreed en moet per direct verboden worden’’, aldus Wakker Dier. ,,Elk jaar dat u geen wettelijke maatregelen neemt, sterven miljoenen vissen een pijnlijke dood.’’

Reactie sector

In een gezamenlijke reactie melden VisNed, Nederlandse Vissersbond, Redersvereniging voor de Zeevisserij en de Visfederatie het dierenwelzijn van vissen serieus te nemen en met wetenschappers, Dierenbescherming en Vissenbescherming hierover overleg te voeren. De sectorbestuurders stellen dat de wetenschap verdeeld is over de vraag of vissen pijn en leed ervaren op vergelijkbare wijze als mensen en zoogdieren. ,,Het is de vraag of vissen bewustzijn hebben, hetgeen zorgt voor de beleving van pijn. Wij pleiten voor beter en gericht onderzoek in de huidige visserijen om vast te stellen wat de actuele situatie is rond vangst en doodsoorzaken van wildgevangen vis. Zo lang er rondom de huidige technieken en vissenwelzijn weinig informatie is, kan van bedrijven niet verlangd worden om grootschalig te investeren in aanpassingen voor de bedrijfsvoering.’’

Keuringsdienst van Waarde

Het tv-programma Keuringsdienst van Waarde maakt een aflevering over het doden van vis aan de wal en aan boord. Een verzoek om aan boord van een trawler de vangst te filmen is door rederij Cornelis Vrolijk afgewezen. Er zijn gesprekken gaande met Wageningen Marine Research om aan boord hersenactiviteit te meten, maar door strenge Nederlandse protocollen voor dierproeven ligt er nog geen definitief onderzoeksvoorstel. Afgelopen maandag was een cameraploeg aanwezig bij Visveiling Urk.

AMSTERDAM - Bij Uitgeverij Meulenhoff verschijnt deze maand het boek ‘Het geheime leven van vissen’ van de hand van Jonathan Balcombe, een Britse bioloog verbonden aan de universiteit van Washington. De uitgeverij noemt het boek een perfecte mix van wetenschap, interessante feiten en onverwachte wetenswaardigheden. ,,‘Het geheime leven van vissen’ onthult wat maar weinigen weten: dat vissen gevoelig en slim zijn, een sociale dynamiek kennen. Zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vissen pijn kunnen voelen. Vissen maken plannen, gebruiken gereedschap, vereffen rekeningen, babysitten, misleiden en hebben zelfs opvallende seksuele gewoonten. Hun leven is veel complexer dan wij denken’’, aldus Uitgeverij Meulenhoff.